Zorgrapport: Van zorgen om zorg naar zorgen voor gezondheid

In iedere industrie heeft COVID-19 voor opschudding gezorgd, maar zeker de zorgsector heeft flinke klappen te verduren gekregen. Verschillende partijen moeten creatief zijn in de zoektocht naar de inrichting van innovatieve oplossingen. Maar ook vóór de COVID-19 crisis stond de zorgsector al voor pittige dilemma’s. Voorbeelden hiervan zijn de toenemende vergrijzing, steeds complexere zorgvragen, de stijging in de behoefte aan zorg, individualisering van de patiënt en een toenemend tekort aan gekwalificeerd personeel.  

In de aankomende jaren zien we een aantal grote veranderingen plaatsvinden binnen de zorgsector, onder andere gedreven door technologische ontwikkelingen. Waar kunnen we dan aan denken? Nemen robots onze zorg volledig over? Geeft Google ons een diagnose? Een ding is zeker: dankzij nieuwe technologieën worden nieuwe deuren geopend en ontstaan oplossingen voor een groot deel van de dilemmas. Hier zijn al verschillende perspectieven en scenario’s over verschenen. Een overzicht van mogelijke scenario’s is nuttig, maar wat zijn nou echt de prioriteiten binnen de zorgsector voor de komende jaren? Is de prioriteit robotisering of actieve samenwerking in een netwerkEn hoe ontwikkelt zich het debat over zorgethiekwie beslist welke zorg iemand krijgt?  

Lees hier meer over in ons rapport, waarin acht belangrijke ontwikkelingen worden toegelicht die in de aankomende jaren tot grote veranderingen leiden binnen de zorgsector. We bespreken zowel de ontwikkelingen als hun onderlinge samenhang. Supply Value levert op deze manier toegevoegde waarde aan het veelbesproken onderwerp: de toekomst van de zorgsector.  

Wanneer de beschreven ontwikkelingen op tijd worden ingezet binnen de zorgsector biedt dit grote kansen op het gebied van kostenreductie, kwaliteitsverbetering  en het ontwikkelen van een duurzaam zorgmodel. Deze kansen worden in het rapport verder toegelicht. Dit stelt verschillende partijen (zowel zorgverleners als zorgverzekeraars) in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan een nog betere gezondheidszorg in de toekomst. Door de ontwikkelingen te omarmen en te integreren kunnen partijen koploper worden op hun gebied.

Expert Coffee Sessions

Heeft u vragen naar aanleiding van het zorgrapport?

Heeft u een uitdaging? Wilt u daarover sparren? Plan dan gratis een virtueel kopje koffie in met een expert van Supply Value en een onderwerp naar keuze!

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?