Wil je een complex probleem bij de wortel uitroeien en tegelijkertijd de negatieve gevolgen minimaliseren? Gebruik Event Mapping!

Het overzicht dat Event Mapping genereert van een complex probleem stelt de organisatie in staat om enerzijds de grondoorzaken weg te nemen en het probleem duurzaam op te lossen. Anderzijds stelt het de organisatie in staat om gelijktijdig de belangrijkste negatieve gevolgen te controleren en te verminderen. Een ideale situatie voor een acuut probleem: in afwachting van de werking van het medicijn, voorkomen de pleisters verdere schade!

Stel, je bent manager van een goedlopende logistieke afdeling. De laatste jaren stijgen de omzetcijfers en afgelopen jaar heb je je team uitgebreid met een aantal nieuwe medewerkers om deze groei aan te kunnen. Omzet en medewerkers lopen op: alles loopt voorspoedig en de doelstellingen van dit jaar – o.a. verhogen van de omzet, verhogen van de klanttevredenheid en het op tijd leveren van producten – lijken gemakkelijk behaald te kunnen worden.

Tot de eerste klachten binnenkomen van klanten. Producten worden niet volgens afspraak geleverd of zijn incompleet. Klanten zijn dit niet gewend en trekken aan de bel. Gelukkig kaarten trouwe klanten dit aan, maar dit verklaart ook waarom enkele nieuwe klanten weinig orders plaatsen. Je wilt deze terugloop in prestaties tegengaan, maar komt erachter dat de grondoorzaken van de problematiek niet makkelijk te achterhalen zijn. Duidelijke draaiknoppen om de koers te keren ontbreken.

Bovenstaande situatie is dusdanig complex dat veel organisaties moeite hebben om gestructureerd inzichtelijk te maken wat de grondoorzaken van het probleem zijn. Een aantal oorzaken zijn snel gevonden, maar die blijken niet aan de basis van het probleem te liggen. Het verhelpen hiervan neemt de problematiek niet weg, het verplaatst deze hooguit. Bovendien zijn de eerste gevolgen al duidelijk zichtbaar, maar het is nog onbekend welke verdere gevolgen dit zal hebben.

Analyseren van oorzaak en gevolg

Situaties waar zowel de (grond)oorzaken als de (eind)gevolgen van een probleem onduidelijk zijn, waarbij bovendien de samenhang tussen oorzaken niet duidelijk is, vragen om een slimme analysemethode: Event Mapping.

Met Event Mapping ga je met een groep kenners van het proces op zoek naar de relaties tussen alle verschillende variabelen, zowel aan de oorzaken als de gevolgen kant. Het startpunt is een sleutelmoment in het proces, bijvoorbeeld ‘het ontvangen van een klantklacht’, en ga je in een aantal sessies op zoek naar alle elementen die daarmee samenhangen. In eerste instantie ga je stap voor stap achteruit in het proces, op zoek naar een steeds diepere grondoorzaak. In tweede instantie ga je stap voor stap vooruit in het proces, op zoek naar de verdere gevolgen van een klantklacht.

Zowel het medicijn als de pleister

Het overzicht dat Event Mapping genereert van een complex probleem stelt de organisatie in staat om enerzijds de grondoorzaken weg te nemen en het probleem duurzaam op te lossen. Anderzijds stelt het de organisatie in staat om gelijktijdig de belangrijkste negatieve gevolgen te controleren en te verminderen. Een ideale situatie voor een acuut probleem: in afwachting van de werking van het medicijn, voorkomen de pleisters verdere schade!

Meer weten over event mapping?

Heb je een complex probleem en tast je nog in het duister wat de oorzaken hiervan kunnen zijn? Wil je de acute schade van dit probleem zo snel mogelijk minimaliseren, zonder de duurzame oplossing uit het oog te verliezen? Wil je weten of Event Mapping zou kunnen helpen om het probleem met oorzaken in kaart te brengen? Download ons volledige whitepaper hieronder  waarin wordt ingegaan op de methode van Event Mapping of neem direct contact op met ons via office@supplyvalue.nl of 088 – 0555 999.