Whitepaper – Van strategie naar resultaat: Continu verbeteren

Door middel van vier aaneengesloten whitepapers delen wij onze kennis ten aanzien van hoe u als organisatie kunt inspelen op de veranderende wereld en hoe u kunt borgen dat u uw beoogde resultaten realiseert. Het hoofdonderwerp van deze reeks whitepapers is ‘Van strategie naar resultaat’.

In de vorige whitepaper stond het opstellen doelen en bijbehorende Key Performance Indicators (KPI’s) centraal. KPI’s hebben primair de functie van sturen en beheersen, en dienen daarom de manager te voorzien van informatie waarmee gestuurd kan worden op het behalen van de doelen.

In deze editie gaan we in op het inrichten van continu verbeteren, om uw doelen te behalen en te overtreffen. Onze consultants zien dat veel organisaties kampen met de uitdaging om verbeter- en verandertrajecten langdurig te laten slagen. Na afronding van zo een traject vallen zij weer terug in het ‘oude gedrag’ waardoor de gerealiseerde verbeteringen van korte duur zijn.

Download

Wilt u meer weten over het Continu verbeteren van uw organisatie? Download dan hier geheel vrijblijvend de gehele whitepaper.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?