Afstuderen en stages

Op zoek naar een uitdagende afstudeerstage? Wil je je onderzoek uitvoeren binnen de vakgebieden inkoop, supply chain of informatiemanagement? Supply Value biedt verschillende mogelijkheden voor master studenten.

Afstuderen of stage lopen @ Supply Value?

Supply Value is op zoek naar nieuw talent met slimme ideeën binnen performance-, inkoop-, supply chain- en informatiemanagement. We hebben onderaan deze pagina een aantal onderwerpen opgesomd die wij zelf graag onderzocht willen hebben, maar neem vooral contact met ons op als je zelf een goed idee hebt. Elke stagiair heeft een eigen begeleider binnen Supply Value. Je begeleider is er altijd voor je om je te helpen met professionele- en persoonlijke ondersteuning.

Supply Value helpt je met praktische kennis, toegang tot ons netwerk, toegang tot onze kennisbibliotheek en database en we houden een vinger aan de pols om er zeker van te zijn dat je scriptie zowel zakelijk als academisch relevant is. Supply Value bestaat uit de business units performance-, inkoop-, supply chain-en informatiemanagement. Als afstudeerder word je ook direct onderdeel van een van deze teams en word je volledig meegenomen in de werkwijze van een groeiend adviesbureau.

Wat verwachten we van jou?

Afhankelijk van het uiteindelijke onderzoek, wordt het onderstaande van je gevraagd:

 1. Plan van aanpak;
 2. Een (praktisch) framework gebaseerd op de resultaten van de studie;
 3. Onderzoeksrapport met resultaten, conclusies en aanbevelingen;
 4. Een relevante publicatie in een professioneel vakblad;
 5. Het organiseren van een workshop of webinar(s) over de resultaten in samenwerking met internationale branche organisatie;
 6. De definitieve scriptie.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een persoonlijke begeleider;
 • Praktische kennis van je begeleider en andere collega’s binnen Supply Value;
 • Ondersteuning om zowel academische als zakelijke relevantie te waarborgen;
 • Toegang tot ons zakelijke netwerk van o.a. inkoop-, supply chain en informatiemanagement professionals in publieke en private organisaties (voor mogelijke enquêtes of interviews);
 • Toegang tot onze kennisbibliotheek;
 • Een open en geïnteresseerde professionele cultuur waarin je terecht komt;
 • Een maandelijkse compensatie met bonus structuur.

Jouw profiel?

 • Onze voorkeur gaat uit naar een afstudeerder die een Master volgt in de richting van (technische) bedrijfskunde, economie, supply chain management, inkoopmanagement, informatiemanagement, computer science of vergelijkbare Masters;
 • Affiniteit met consultancy;
 • Top 20% academische studenten;
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift uitstekend;
 • Gedreven om het hoogst mogelijke resultaat te behalen;
 • Extra curriculaire activiteiten op je CV;
 • Onafhankelijk en proactief;
 • Ambitieus, consciëntieus en een kritische blik;
 • Open-minded teamplayer.

De selectieprocedure bestaat uit een CV ronde, 1e kennismakingsgesprek, assessment in de vorm van een capaciteitentest, 2e gesprek en indien beide partijen enthousiast zijn, een aanbod.

Wil je graag meer informatie over ons afstudeertraject? Mail of bel met onze recruiter Vincent Abbenhuis 088 0 555 999 / 06 11 03 06 25 / office@supplyvalue.nl 

Stel Vincent direct een vraag via WhatsApp 

Mogelijke onderwerpen

Onderstaand een lijst met mogelijke onderwerpen voor een afstudeerstage binnen Supply Value. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een passend onderwerp te kiezen.

Digital

Onderwerp 1: Hoe ziet een optimale IT governance organisatie eruit?

De afgelopen jaren is er een trend zichtbaar binnen het IT vakgebied. IT organisaties transformeren van supply-driven organisaties, met interne IT leveranciers, naar IT management organisaties. Deze management organisaties spelen een grote rol in het verbinden van de vraag van de interne klant en het aanbod van externe leveranciers. Vragen die interessant zijn om te onderzoeken zijn: Hoe ziet een optimale IT governance organisatie eruit? Wat zijn de verschillende volwassenheidsniveaus van IT management organisaties? Welke stappen kan een organisatie ondernemen om te groeien naar een volgend volwassenheidsniveau? En wat zijn de kritische succesfactoren en valkuilen?

Onderwerp 2: Systeem gerichte contractbeheersing (SCB) binnen IT

Sinds 2003 werkt Rijkswaterstaat met systeem gerichte contractbeheersing (SCB). SCB wordt tegenwoordig ook toegepast door waterschappen, provincies en gemeenten. Via SCB krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om hun werk uit te voeren als een expert in hun vakgebied. De leverancier bewaakt de kwaliteit van de levering van de producten door middel van kwaliteitsmanagement en laat daarmee zien dat aan de vereisten van de klant wordt voldaan. De klant past vervolgens SCB toe om dit te verifiëren. Klanten voeren risico gestuurde audits uit. Bij een succesvol resultaat van de audit wordt de leverancier betaald. Zie voor meer informatie over SCB: https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Factsheet%20over%20Systeemgerichte%20Contractbeheersing%20(SCB)_tcm21-86144.pdf

Op kleine schaal wordt SCB al gebruikt bij de aanschaf van IT producten en diensten. Supply Value wil wetenschappelijk onderzoek doen naar de toepassing van SCB in de IT-sector. Wat zegt de literatuur over de voor- en nadelen, welke voor- en nadelen zijn er in de praktijk, hoe kan SCB worden geïmplementeerd binnen organisaties en wat zijn de succesfactoren en valkuilen?

Onderwerp 3: Informatie Management Trends 2019

Wat zijn de belangrijkste trends binnen het informatiemanagement vakgebied? Wat zijn de aanbevelingen op basis van deze resultaten voor professionals in het vakgebied?

Inkoop management

Onderwerp 4: Tenderboards in aanbestedingsprocedures

In aanbestedingsprocedures spelen tenderboards steeds vaker een grote rol. Dit kan je zien als een commissie van experts op het gebied van aanbestedingen binnen de organisatie. Dit instrument wordt ingezet om aanbestedingen, vaak in publieke organisaties, naar een professioneler niveau te tillen. Tenderboards worden ook wel aanbestedingscommissies genoemd. Dit onderwerp kan goed aansluiten op een masterscriptie van afgelopen jaar door één van onze collega’s, waarin huidige vormen van tenderboards in een aanbestedingsproces uiteengezet zijn. Het vervolgonderzoek zal zich richten op situaties waarin een aanbestedingscommissie in private en publieke organisaties mogelijk is: wat werkt wel en wat werkt niet. Wat zijn succesfactoren en waarom gebruiken bepaalde organisaties deze tenderboards juist wel of juist niet.  

Onderwerp 5: Inrichten contractmanagement

Jarenlang hebben organisaties zich veelal gefocust op het professionaliseren van inkoop aangezien dit leidt tot voordelen zoals lagere kosten, waarde creatie en risicoreductie. Deze voordelen worden zonder goed contractmanagement echter niet of slechts beperkt gerealiseerd. Gezien de toename in onderzoek naar contractmanagement lijken steeds meer organisaties zich hiervan bewust. Maar hoe begin je als organisatie met contractmanagement? Welke factoren zijn van belang bij dit inrichtingsvraagstuk? Is er een best practice en zo ja, welke? En zo nee, waarom niet?  

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar iemand met interesse in inkoop en contractmanagement. Dit kwalitatieve onderzoek willen we bij voorkeur uitvoeren bij organisaties in de zorg en hightechindustrie. 

Onderwerp 6: Inkoop KPI’s

Inkoop en kostenreductie waren lange tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De laatste jaren zien organisaties steeds meer in dat met alleen kostenreductie op zich geen strategische doelstellingen gehaald worden. Inkoop kan op allerlei vlakken een toegevoegde waarde zijn voor organisaties, maar het is natuurlijk nog beter als dit inzichtelijk gemaakt kan worden. In een ideale situatie wordt de performance van de inkoopafdeling real time gemeten en wordt tevens duidelijk hoe inkoop bijdraagt aan het behalen van (strategische) doelstellingen.  

Maar hoe kun je die toegevoegde waarde inkoop inzichtelijk maken? Aan welke KPI’s zou je kunnen denken? En hoe kun je die vervolgens structureel meten?  

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar iemand met interesse in inkoop en performance management. Gezamenlijk zal het onderzoek verder vormgegeven worden.  

Supply Chain management

Onderwerp 7: Procesoptimalisatie: resources anders verdelen of nieuwe aanwenden?

Wij zien soms dat processen binnen organisaties dusdanig geoptimaliseerd zijn dat een proces niet of nauwelijks meer geoptimaliseerd kan worden. In zulke gevallen moet gekeken worden naar de resources van een organisatie. Soms kunnen resources anders ingezet worden, het kan ook zijn dat er andere resources aangetrokken moeten worden. Supply Value wil graag onderzoek laten doen naar wanneer het voor organisaties relevant is om de resources anders te gaan verdelen dan wel nieuwe aan te wenden, om het proces te kunnen blijven optimaliseren. Het onderzoek zal moeten leiden naar een bepaald momentum (bijvoorbeeld signalen wanneer niet verder geoptimaliseerd kan worden) incl. veelvoorkomende oplossingen die hierbij kunnen helpen.

Onderwerp 8: Performance management in de zorg of (high-tech) industrie

Hoe kunnen performance management tools en methoden voor prestatieverbetering zorgen? De opdracht betreft het ontwerp en implementatie van een performance management systeem in een specifieke branche zoals de gezondheidszorg of (high-tech) industrie.

Onderwerp 9: Hoe vertalen organisaties op gestructureerde wijze hun strategie naar actie en resultaat?

Elke organisatie heeft een missie, visie en strategie. De meeste organisaties schrijven die ook op. Het blijkt in de praktijk echter moeilijk om de echte vertaalslag te maken van strategische doelen naar doelstellingen op afdeling-, team- en individueel niveau. Bovendien slagen veel organisaties er niet in om op gestructureerde wijze aan het behalen van deze doelstellingen te werken, omdat de link tussen doelstellingen en actie niet expliciet gemaakt kan worden.

Welke methodes, organisatiestructuur en procesvorm stelt organisaties in staat om wél de verbinding te leggen tussen strategie, actie en resultaat? Supply Value duikt graag met jou dieper in een onderzoek in deze richting.

Onderwerp 10: De toepassing van ‘Agile werken’ in diverse omgevingen

Er zijn diverse project management methodieken, die in verschillende soorten omgevingen worden gebruikt. Denk aan Agile werken, PRINCE2, IPMA, projectmatig werken etc. Agile werken heeft haar oorsprong in de IT sector en is daar ook met succes toegepast. Daarnaast zie je dat Agile werken ook steeds meer wordt toegepast in andere omgevingen dan de IT sector. Interessant is dan ook om te onderzoeken in welke andere omgevingen Agile werken waardevol is en welke randvoorwaarden daarbij van toepassing zijn. Denk aan de toepassing van Agile werken in andere sectoren dan de IT-sector, maar ook aan de toepassing van Agile werken in verschillende lagen in een organisatie (operationeel, tactisch en strategisch).

Staat jouw ideale onderwerp hier niet bij, maar ben je wel geïnteresseerd om af te studeren bij Supply Value? Neem dan gerust contact met ons op om samen de mogelijkheden te verkennen.