Afstuderen en stages

Op zoek naar een uitdagende afstudeerstage? Wil je je onderzoek uitvoeren binnen de vakgebieden inkoop, supply chain of informatiemanagement? Supply Value biedt verschillende mogelijkheden voor master studenten.

Afstuderen of stage lopen @ Supply Value?

Supply Value is op zoek naar nieuw talent met slimme ideeën binnen performance-, inkoop-, supply chain- en informatiemanagement. We hebben onderaan deze pagina een aantal onderwerpen opgesomd die wij zelf graag onderzocht willen hebben, maar neem vooral contact met ons op als je zelf een goed idee hebt. Elke stagiair heeft een eigen begeleider binnen Supply Value. Je begeleider is er altijd voor je om je te helpen met professionele- en persoonlijke ondersteuning.

Supply Value helpt je met praktische kennis, toegang tot ons netwerk, toegang tot onze kennisbibliotheek en database en we houden een vinger aan de pols om er zeker van te zijn dat je scriptie zowel zakelijk als academisch relevant is. Supply Value bestaat uit de business units performance-, inkoop-, supply chain-en informatiemanagement. Als afstudeerder word je ook direct onderdeel van een van deze teams en word je volledig meegenomen in de werkwijze van een groeiend adviesbureau.

Wat verwachten we van jou?

Afhankelijk van het uiteindelijke onderzoek, wordt het onderstaande van je gevraagd:

 1. Plan van aanpak;
 2. Een (praktisch) framework gebaseerd op de resultaten van de studie;
 3. Onderzoeksrapport met resultaten, conclusies en aanbevelingen;
 4. Een relevante publicatie in een professioneel vakblad;
 5. Het organiseren van een workshop of webinar(s) over de resultaten in samenwerking met internationale branche organisatie;
 6. De definitieve scriptie.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een persoonlijke begeleider;
 • Praktische kennis van je begeleider en andere collega’s binnen Supply Value;
 • Ondersteuning om zowel academische als zakelijke relevantie te waarborgen;
 • Toegang tot ons zakelijke netwerk van o.a. inkoop-, supply chain en informatiemanagement professionals in publieke en private organisaties (voor mogelijke enquêtes of interviews);
 • Toegang tot onze kennisbibliotheek;
 • Een open en geïnteresseerde professionele cultuur waarin je terecht komt;
 • Een maandelijkse compensatie met bonus structuur.

Jouw profiel?

 • Onze voorkeur gaat uit naar een afstudeerder die een Master volgt in de richting van (technische) bedrijfskunde, economie, supply chain management, inkoopmanagement, informatiemanagement, computer science of vergelijkbare Masters;
 • Affiniteit met consultancy;
 • Top 20% academische studenten;
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift uitstekend;
 • Gedreven om het hoogst mogelijke resultaat te behalen;
 • Extra curriculaire activiteiten op je CV;
 • Onafhankelijk en proactief;
 • Ambitieus, consciëntieus en een kritische blik;
 • Open-minded teamplayer.

De selectieprocedure bestaat uit een CV ronde, 1e kennismakingsgesprek, assessment in de vorm van een capaciteitentest, 2e gesprek en indien beide partijen enthousiast zijn, een aanbod.

Wil je graag meer informatie over ons afstudeertraject? Mail of bel met onze recruiter Vincent Abbenhuis 088 0 555 999 / 06 11 03 06 25 / office@supplyvalue.nl 

Stel Vincent direct een vraag via WhatsApp 

Mogelijke onderwerpen

Onderstaand een lijst met mogelijke onderwerpen voor een afstudeerstage binnen Supply Value. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een passend onderwerp te kiezen.

Informatiemanagement

Onderwerp 1: Hoe ziet een optimale IT governance organisatie eruit?

De afgelopen jaren is er een trend zichtbaar binnen het IT vakgebied. IT organisaties transformeren van supply-driven organisaties, met interne IT leveranciers, naar IT management organisaties. Deze management organisaties spelen een grote rol in het verbinden van de vraag van de interne klant en het aanbod van externe leveranciers. Vragen die interessant zijn om te onderzoeken zijn: Hoe ziet een optimale IT governance organisatie eruit? Wat zijn de verschillende volwassenheidsniveaus van IT management organisaties? Welke stappen kan een organisatie ondernemen om te groeien naar een volgend volwassenheidsniveau? En wat zijn de kritische succesfactoren en valkuilen?

Onderwerp 2: Systeem gerichte contractbeheersing (SCB) binnen IT

Sinds 2003 werkt Rijkswaterstaat met systeem gerichte contractbeheersing (SCB). SCB wordt tegenwoordig ook toegepast door waterschappen, provincies en gemeenten. Via SCB krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om hun werk uit te voeren als een expert in hun vakgebied. De leverancier bewaakt de kwaliteit van de levering van de producten door middel van kwaliteitsmanagement en laat daarmee zien dat aan de vereisten van de klant wordt voldaan. De klant past vervolgens SCB toe om dit te verifiëren. Klanten voeren risico gestuurde audits uit. Bij een succesvol resultaat van de audit wordt de leverancier betaald. Zie voor meer informatie over SCB: https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Factsheet%20over%20Systeemgerichte%20Contractbeheersing%20(SCB)_tcm21-86144.pdf

Op kleine schaal wordt SCB al gebruikt bij de aanschaf van IT producten en diensten. Supply Value wil wetenschappelijk onderzoek doen naar de toepassing van SCB in de IT-sector. Wat zegt de literatuur over de voor- en nadelen, welke voor- en nadelen zijn er in de praktijk, hoe kan SCB worden geïmplementeerd binnen organisaties en wat zijn de succesfactoren en valkuilen?

Onderwerp 3: Informatie Management Trends 2019

Wat zijn de belangrijkste trends binnen het informatiemanagement vakgebied? Wat zijn de aanbevelingen op basis van deze resultaten voor professionals in het vakgebied?

Inkoop management

Onderwerp 4: Verschuiving naar resultaatgerichte opdrachten binnen inkoop

Organisaties beseffen al jaren hoe belangrijk inkoop is, automatisch is daarmee ook de vraag naar inkoopprofessionals toegenomen. Oorspronkelijk werden ingehuurde consultants vooral per uur betaald. Voor sommige opdrachten is deze werkwijze echter niet de beste keuze. Steeds vaker kiezen organisaties er voor om consultants op basis van resultaten te betalen. De doelen van de consultant en organisatie worden zo beter op elkaar afgestemd en doelen worden eerder bereikt.

Binnen Supply Value willen we graag onderzoeken wat voor een impact de verschuiving naar resultaatgerichte opdrachten heeft op adviesbureaus. Welke voor- en nadelen zijn er als consultants op een resultaat basis worden ingehuurd? Wat zijn succesfactoren en valkuilen?

Onderwerp 5: Veranderde wetgeving binnen inkoop (onderzoek Recht)

In de jaren tachtig ontwikkelde de Europese Unie de eerste versie van de aanbestedingswet. Deze wet was gebaseerd op een wereldwijde conventie en bood veel vrijheid in de manier waarop (openbare) aanbestedingen zouden moeten worden uitgevoerd. In 2012 is een nieuwe aanbestedingswet ingegaan. Sommige organisaties vinden dat deze wetgeving te strenge eisen stelt en dat er geen ruimte is voor innovatief inkopen. Op welke punten kan de wetgeving aangepast worden? En hoe hebben die veranderingen invloed op inkoopadvies binnen organisaties (zowel voor de inkopende organisatie als de consultancy organisatie)?

Voor dit onderzoek zoeken we iemand met interesse in inkoopwetgeving.

Onderwerp 6: Best Value Procurement

Vroeger was de waarde van inkoop niet altijd duidelijk. De laatste tijd is dit beeld sterk veranderd, omdat organisaties steeds vaker zien hoe inkoop kan bijdragen aan het realiseren van de organisatie doelstellingen. Er zijn in de laatste jaren dan ook veel nieuwe inkoopstrategieën ontwikkeld. Eén van die strategieën is Best Value Procurement (BVP). Nu de hype rondom BVP enigszins gezakt is, is het tijd om terug te kijken. Voorlopig lijkt BVP te blijven bestaan, maar hoe ziet de toekomst eruit? Werken organisaties over enkele jaren ook nog met BVP? Hoe ontwikkelt BVP zich verder als concept? Welke factoren zijn hierbij belangrijk? Wat is een mogelijke opvolger van BVP? Welke kenmerken zou deze nieuwe methode hebben die BVP niet heeft?

Onderwerp 7: Delen van middelen met andere organisaties

De laatste tijd delen organisaties steeds vaker middelen in plaats van ze eenmalig te kopen. Organisaties kunnen bijvoorbeeld op marktplaatsen zoals FLOOW2 middelen aanbieden en vinden. Echter zijn weinig organisaties bekend met het delen van middelen en nog minder bekend met het implementeren van processen rondom het delen van middelen.

Om inzicht te krijgen in dit onderwerp willen we de volgende dingen onderzoeken:
1. Wat zijn de voordelen van het delen van middelen?
2. Wat zijn de drempels voor het delen van middelen?
3. Wat zijn de succesfactoren bij implementatie?
4. Is het mogelijk een model te ontwikkelen dat organisaties helpt bij de implementatie van processen rondom het delen van middelen?

Onderwerp 8: Hoe kan een inkoopbeleid het beste geformuleerd worden?

Organisaties erkennen veel vaker de waarde van inkoop en veel inkoopbeslissingen zijn tegenwoordig ook strategische beslissingen geworden. Inkoopafdelingen hebben tegenwoordig een visie nodig en een duidelijk beleid om deze strategische beslissingen te kunnen nemen. Echter, zien we in de realiteit vaak dat inkoopmanagers te weinig tijd hebben om een inkoopbeleid, inkoopdoelstellingen en een inkoopstrategie te formuleren. Ze richten zich vaak nog op de korte termijn. Supply Value wil daarom graag onderzoeken:
1. Hoe een inkoopmanager meer kan focussen op strategische plannen in plaats van operationele activiteiten?
2. Wat de beste manier is om een inkoopbeleid, inkoopstrategie en inkoopdoelstellingen te formuleren?
3. Hoe de inkoopmanager continue verbetering kan toepassen op inkoopactiviteiten?

Onderwerp 9: Lean management binnen inkoop

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe inkoopstrategieën ontwikkeld, denk aan: Best Value Procurement. Hoewel inkoop veel aandacht heeft gekregen en er nieuwe methoden zijn ontwikkeld, is bij veel organisaties het standaard inkoopproces nog altijd van toepassing. Leidt het werken volgens het standaard inkoopproces nog tot de beste resultaten? Of kan het standaard inkoopproces meer lean en efficiënt ingericht worden? En op welke manier dan?

Voor dit onderzoek zoeken we iemand met interesse in lean management en inkoop. Het onderzoek willen we uitvoeren binnen de zorg of high tech sector.

Supply Chain management

Onderwerp 10: Procesoptimalisatie: resources anders verdelen of nieuwe aanwenden?

Wij zien soms dat processen binnen organisaties dusdanig geoptimaliseerd zijn dat een proces niet of nauwelijks meer geoptimaliseerd kan worden. In zulke gevallen moet gekeken worden naar de resources van een organisatie. Soms kunnen resources anders ingezet worden, het kan ook zijn dat er andere resources aangetrokken moeten worden. Supply Value wil graag onderzoek laten doen naar wanneer het voor organisaties relevant is om de resources anders te gaan verdelen dan wel nieuwe aan te wenden, om het proces te kunnen blijven optimaliseren. Het onderzoek zal moeten leiden naar een bepaald momentum (bijvoorbeeld signalen wanneer niet verder geoptimaliseerd kan worden) incl. veelvoorkomende oplossingen die hierbij kunnen helpen.

Onderwerp 11: Performance management in de zorg of (high-tech) industrie

Hoe kunnen performance management tools en methoden voor prestatieverbetering zorgen? De opdracht betreft het ontwerp en implementatie van een performance management systeem in een specifieke branche zoals de gezondheidszorg of (high-tech) industrie.

Onderwerp 12: Hoe vertalen organisaties op gestructureerde wijze hun strategie naar actie en resultaat?

Elke organisatie heeft een missie, visie en strategie. De meeste organisaties schrijven die ook op. Het blijkt in de praktijk echter moeilijk om de echte vertaalslag te maken van strategische doelen naar doelstellingen op afdeling-, team- en individueel niveau. Bovendien slagen veel organisaties er niet in om op gestructureerde wijze aan het behalen van deze doelstellingen te werken, omdat de link tussen doelstellingen en actie niet expliciet gemaakt kan worden.

Welke methodes, organisatiestructuur en procesvorm stelt organisaties in staat om wél de verbinding te leggen tussen strategie, actie en resultaat? Supply Value duikt graag met jou dieper in een onderzoek in deze richting.