Thesis onderwerpen

Ben je bezig met je master en ga je dit jaar afstuderen? Wil je bovendien je onderzoek uitvoeren binnen de vakgebieden inkoop, supply chain of informatiemanagement? Lees dan snel verder! Supply Value biedt namelijk verschillende mogelijkheden voor master studenten om hun onderzoek te combineren met een uitdagende stage.

Afstuderen of stage lopen bij Supply Value?

Supply Value is op zoek naar nieuw talent met slimme ideeën binnen procurement-, supply chain-, digital en performance management. We hebben onderaan deze pagina een aantal onderwerpen opgesomd die wij zelf graag onderzocht willen hebben, maar neem vooral contact met ons op als je zelf een goed idee hebt. Elke stagiair heeft een eigen begeleider binnen Supply Value. Je begeleider is er altijd voor je om je te helpen met professionele en persoonlijke ondersteuning.

Supply Value helpt je niet alleen met praktische kennis, maar ook met toegang tot ons netwerk, onze kennisbibliotheek en onze database. Daarnaast houden we een vinger aan de pols om er zeker van te zijn dat je scriptie zowel zakelijk als academisch relevant is. Supply Value bestaat uit de business units performance-, inkoop-, supply chain-en informatiemanagement. Als afstudeerder word je ook direct onderdeel van een van deze teams en nemen we je volledig mee in de werkwijze van een snel groeiend adviesbureau.

Wat verwachten we van jou?

Afhankelijk van het uiteindelijke onderzoek, vragen we van jou het onderstaande van je:

 1. Plan van aanpak;
 2. Een (praktisch) framework gebaseerd op de resultaten van de studie;
 3. Onderzoeksrapport met resultaten, conclusies en aanbevelingen;
 4. Een relevante publicatie in een professioneel vakblad;
 5. Het organiseren van een workshop of webinar(s) over de resultaten in samenwerking met internationale branche organisatie;
 6. De definitieve scriptie.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een persoonlijke begeleider;
 • Praktische kennis van je begeleider en andere collega’s binnen Supply Value;
 • Ondersteuning om zowel academische als zakelijke relevantie te waarborgen;
 • Toegang tot ons zakelijke netwerk van o.a. inkoop-, supply chain en informatiemanagement professionals in publieke en private organisaties (voor mogelijke enquêtes of interviews);
 • Toegang tot onze kennisbibliotheek;
 • Een open en geïnteresseerde professionele cultuur waarin je terecht komt;
 • Een maandelijkse compensatie met bonus structuur.

Jouw profiel?

 • Onze voorkeur gaat uit naar iemand die gaat afstuderen in een Master op het gebied van onder andere (technische) bedrijfskunde, economie, supply chain management, inkoopmanagement, informatiemanagement, computer science of vergelijkbare Masters;
 • Je hebt affiniteit met consultancy;
 • Je behoort tot de top 20% academische studenten;
 • De Nederlandse taal beheers je uitstekend in woord en geschrift;
 • Je bent gedreven om het hoogst mogelijke resultaat te behalen;
 • Je bent onafhankelijk en proactief;
 • Op je CV staan extra curriculaire activiteiten;
 • Je bent ambitieus, consciëntieus en hebt een kritische blik;
 • Je bent een open-minded teamplayer.

De selectieprocedure bestaat eerst uit een CV ronde, vervolgens een 1e kennismakingsgesprek, en daarna een assessment in de vorm van een capaciteitentest. Tot slot volgt een 2e gesprek en als beide partijen dan enthousiast zijn, doen we jou een aanbod.

Als je graag meer informatie wilt over ons afstudeertraject, dan kun je onze recruiter Tom Groenestein bereiken via 0880555999 / 06 25 30 13 38 of via office@supplyvalue.nl 

Stel Tom direct een vraag via WhatsApp

Mogelijke onderwerpen

Hieronder vind je een lijst met mogelijke onderwerpen om jouw afstuderen te combineren met een stage bij Supply Value. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om zelf een passend onderwerp te kiezen.

Afstuderen bij Digital

Optimale IT Governance organisatie

De afgelopen jaren is er een trend zichtbaar binnen het IT vakgebied. IT organisaties transformeren namelijk van supply-driven organisaties, met interne IT leveranciers, naar IT management organisaties. Deze management organisaties spelen een grote rol in het verbinden van de vraag van de interne klant en het aanbod van externe leveranciers. Vragen die interessant zijn om te onderzoeken zijn bijvoorbeeld: Hoe ziet een optimale IT governance organisatie eruit? Wat zijn de verschillende volwassenheidsniveaus van IT management organisaties? Welke stappen kan een organisatie ondernemen om te groeien naar een volgend volwassenheidsniveau? En wat zijn daarnaast de kritische succesfactoren en valkuilen?

SCB in de IT-sector

Sinds 2003 werkt Rijkswaterstaat met systeem gerichte contractbeheersing (SCB). Ook waterschappen, provincies en gemeenten passen SCB tegenwoordig toe. Via SCB krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om hun werk uit te voeren als een expert in hun vakgebied. De leverancier bewaakt de kwaliteit van de levering van de producten door middel van kwaliteitsmanagement. Daarmee laat de leverancier zien dat aan de vereisten van de klant wordt voldaan. De klant past vervolgens SCB toe om dit te verifiëren. Klanten voeren risico gestuurde audits uit. Bij een succesvol resultaat van de audit wordt de leverancier betaald. Zie voor meer informatie over SCB: https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Factsheet%20over%20Systeemgerichte%20Contractbeheersing%20(SCB)_tcm21-86144.pdf

Op kleine schaal gebruikt men SCB al bij de aanschaf van IT producten en diensten. Supply Value wil daarom wetenschappelijk onderzoek doen naar de toepassing van SCB in de IT-sector. Wat zegt de literatuur over de voor- en nadelen, welke voor- en nadelen zijn er in de praktijk, hoe kan SCB worden geïmplementeerd binnen organisaties en wat zijn de succesfactoren en valkuilen?

IT Trends 2020

Wat zijn de belangrijkste trends binnen het informatiemanagement vakgebied? Wat zijn de aanbevelingen op basis van deze resultaten voor professionals in het vakgebied?

Afstuderen bij Inkoop Management

Tenderboards

In aanbestedingsprocedures spelen tenderboards steeds vaker een grote rol. Dit kun je zien als een commissie van experts op het gebied van aanbestedingen binnen de organisatie. Publieke organisaties zetten dit instrument vaak in om aanbestedingen naar een professioneler niveau te tillen. Tenderboards worden ook wel aanbestedingscommissies genoemd. Dit onderwerp kan goed aansluiten op een masterscriptie van afgelopen jaar door één van onze collega’s, waarin huidige vormen van tenderboards in een aanbestedingsproces uiteengezet zijn. Het vervolgonderzoek zal zich dan ook richten op situaties waarin een aanbestedingscommissie in private en publieke organisaties mogelijk is: wat werkt wel en wat werkt niet. Wat zijn succesfactoren en waarom gebruiken bepaalde organisaties deze tenderboards juist wel of juist niet.  

Inrichten contractmanagement

Jarenlang hebben organisaties zich veelal gefocust op het professionaliseren van inkoop. Dit leidt namelijk tot voordelen zoals lagere kosten, waarde creatie en risicoreductie. Deze voordelen worden zonder goed contractmanagement echter niet of slechts beperkt gerealiseerd. Gezien de toename in onderzoek naar contractmanagement lijken steeds meer organisaties zich hiervan bewust. Maar hoe begin je als organisatie met contractmanagement? Welke factoren zijn van belang bij dit inrichtingsvraagstuk? Is er een best practice en zo ja, welke? En zo nee, waarom niet?  

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar iemand met interesse in inkoop en contractmanagement. Dit kwalitatieve onderzoek willen we bij voorkeur uitvoeren bij organisaties in de zorg en hightechindustrie. 

Inkoop KPI’s

Inkoop en kostenreductie waren lange tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De laatste jaren zien organisaties steeds meer in dat met alleen kostenreductie op zich geen strategische doelstellingen gehaald worden. Inkoop kan op allerlei vlakken een toegevoegde waarde zijn voor organisaties, maar het is natuurlijk nog beter als dit inzichtelijk gemaakt kan worden. In een ideale situatie wordt de performance van de inkoopafdeling real time gemeten en wordt tevens duidelijk hoe inkoop bijdraagt aan het behalen van (strategische) doelstellingen.  

Maar hoe kun je die toegevoegde waarde inkoop inzichtelijk maken? Aan welke KPI’s zou je kunnen denken? En hoe kun je die vervolgens structureel meten?  

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar iemand met interesse in inkoop en performance management. Het onderzoek wordt verder gezamenlijk vormgegeven.  

Afstuderen bij Supply Chain Management

Welke kansen en bottlenecks zien bedrijven ontstaan als ze willen gaan verduurzamen en via welke paden doen ze dat met name? Hoe pas je dit in je strategie? Hoe kunnen we verduurzaming in de markt zetten (binnen performance management) zonder dat het label hoge kosten daar aan verbonden wordt. Waar sturen bedrijven op als ze in hun strategie verduurzaming opnemen. Wat zijn “groene KPI’s”?

Digitalisering heeft grote impact op veelal operationele functies. Dit heeft impact op bedrijven op het gebied van omscholing, bijscholing en zelfs reorganisaties. Hoe gaan bedrijven om met strategische keuzes hieromtrent en hoe kunnen wij hen daarbij helpen. Wat zijn bottlenecks en kansen.

Steeds meer bedrijven maken de keuze om hun operatie circulair in te richten. Hoe zetten bedrijven dit op, wat is de impact op het business model en hoe kan je ketenpartners hier in meenemen?

Agile werken

Er zijn diverse project management methodieken, die in verschillende soorten omgevingen worden gebruikt. Denk aan Agile werken, PRINCE2, IPMA, projectmatig werken etc. Agile werken heeft haar oorsprong in de IT sector en is daar ook met succes toegepast. Daarnaast zie je dat ook andere omgevingen dan de IT-sector Agile werken steeds meer toepassen. Daar0m is het interessant om te onderzoeken in welke andere omgevingen Agile werken waardevol is en welke randvoorwaarden daarbij van toepassing zijn. Denk onder andere aan de toepassing van Agile werken in andere sectoren dan de IT-sector, maar ook aan de toepassing van Agile werken in verschillende lagen in een organisatie (operationeel, tactisch en strategisch).

Procesoptimalisatie

Wij zien soms dat processen binnen organisaties dusdanig geoptimaliseerd zijn dat een proces niet of nauwelijks meer geoptimaliseerd kan worden. In zulke gevallen moet gekeken worden naar de resources van een organisatie. Soms kunnen resources anders ingezet worden, maar het kan ook zijn dat er andere resources aangetrokken moeten worden. Supply Value wil graag onderzoek laten doen naar wanneer het voor organisaties relevant is om de resources anders te gaan verdelen dan wel nieuwe aan te wenden, om zo het proces te kunnen blijven optimaliseren. Het onderzoek zal moeten leiden naar een bepaald momentum (bijvoorbeeld signalen wanneer niet verder geoptimaliseerd kan worden) incl. veelvoorkomende oplossingen die hierbij kunnen helpen.

Van strategie door actie naar resultaat

Elke organisatie heeft een missie, visie en strategie. De meeste organisaties schrijven die ook op. Het blijkt in de praktijk echter moeilijk om de echte vertaalslag te maken van strategische doelen naar doelstellingen op afdeling-, team- en individueel niveau. Bovendien slagen veel organisaties er niet in om op gestructureerde wijze aan het behalen van deze doelstellingen te werken, omdat de link tussen doelstellingen en actie niet expliciet gemaakt kan worden.

Welke methodes, organisatiestructuur en procesvorm stelt organisaties in staat om wél de verbinding te leggen tussen strategie, actie en resultaat? Supply Value duikt graag met jou dieper in een onderzoek in deze richting.

Staat jouw ideale onderwerp hier niet bij, maar wil je wel graag afstuderen bij Supply Value? Neem dan gerust contact met ons op om samen de mogelijkheden voor jouw afstudeeeronderzoek te bespreken.