Thesis onderwerpen

Ben je bezig met je master en ga je dit jaar afstuderen? Wil je bovendien je onderzoek uitvoeren binnen de vakgebieden inkoop, supply chain of informatiemanagement? Lees dan snel verder! Supply Value biedt namelijk verschillende mogelijkheden voor master studenten om hun onderzoek te combineren met een uitdagende stage.

Afstuderen of stage lopen bij Supply Value?

Supply Value is op zoek naar nieuw talent met slimme ideeën binnen procurement, supply chain & operations en digital. We hebben onderaan deze pagina een aantal onderwerpen opgesomd die wij zelf graag onderzocht willen hebben, maar neem vooral contact met ons op als je zelf een goed idee hebt. Elke stagiair heeft een eigen begeleider binnen Supply Value. Je begeleider is er altijd voor je om je te helpen met professionele en persoonlijke ondersteuning.

Supply Value helpt je niet alleen met praktische kennis, maar ook met toegang tot ons netwerk, onze kennisbibliotheek en onze database. Daarnaast houden we een vinger aan de pols om er zeker van te zijn dat je scriptie zowel zakelijk als academisch relevant is. Supply Value bestaat uit de business units procurement, supply chain & operations en digital. Als afstudeerder word je ook direct onderdeel van een van deze teams en nemen we je volledig mee in de werkwijze van een snel groeiend adviesbureau.

Wat verwachten we van jou?

Afhankelijk van het uiteindelijke onderzoek, vragen we van jou het onderstaande van je:

 1. Plan van aanpak;
 2. Een (praktisch) framework gebaseerd op de resultaten van de studie;
 3. Onderzoeksrapport met resultaten, conclusies en aanbevelingen;
 4. Een relevante publicatie in een professioneel vakblad;
 5. Het organiseren van een workshop of webinar(s) over de resultaten in samenwerking met internationale branche organisatie;
 6. De definitieve scriptie.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een persoonlijke begeleider;
 • Praktische kennis van je begeleider en andere collega’s binnen Supply Value;
 • Ondersteuning om zowel academische als zakelijke relevantie te waarborgen;
 • Toegang tot ons zakelijke netwerk van o.a. inkoop-, supply chain en informatiemanagement professionals in publieke en private organisaties (voor mogelijke enquêtes of interviews);
 • Toegang tot onze kennisbibliotheek;
 • Een open en geïnteresseerde professionele cultuur waarin je terecht komt;
 • Een maandelijkse compensatie met bonus structuur.

Jouw profiel?

 • Onze voorkeur gaat uit naar iemand die gaat afstuderen in een Master op het gebied van onder andere (technische) bedrijfskunde, economie, supply chain management, inkoopmanagement, informatiemanagement, computer science of vergelijkbare Masters;
 • Je hebt affiniteit met consultancy;
 • Je behoort tot de top 20% academische studenten (dit toetsen wij met een capaciteitentest);
 • De Nederlandse taal beheers je uitstekend in woord en geschrift;
 • Je bent gedreven om het hoogst mogelijke resultaat te behalen;
 • Je bent onafhankelijk en proactief;
 • Op je CV staan extra curriculaire activiteiten;
 • Je bent ambitieus, consciëntieus en hebt een kritische blik;
 • Je bent een open-minded teamplayer.

De selectieprocedure bestaat eerst uit een CV ronde, vervolgens een 1e kennismakingsgesprek, en daarna een assessment in de vorm van een capaciteitentest. Tot slot volgt een 2e gesprek en als beide partijen dan enthousiast zijn, doen we jou een aanbod.

Als je graag meer informatie wilt over ons afstudeertraject, dan kun je onze recruiter Tom Groenestein bereiken via 0880555999 / 06 25 30 13 38 of via office@supplyvalue.nl 

Stel Tom direct een vraag via WhatsApp

Mogelijke onderwerpen

Hieronder vind je een lijst met mogelijke onderwerpen om jouw afstuderen te combineren met een stage bij Supply Value. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om zelf een passend onderwerp te kiezen.

Afstuderen bij Digital

Optimale IT Governance organisatie

De afgelopen jaren is er een trend zichtbaar binnen het IT vakgebied. IT organisaties transformeren namelijk van supply-driven organisaties, met interne IT leveranciers, naar IT management organisaties. Deze management organisaties spelen een grote rol in het verbinden van de vraag van de interne klant en het aanbod van externe leveranciers. Vragen die interessant zijn om te onderzoeken zijn bijvoorbeeld: Hoe ziet een optimale IT governance organisatie eruit? Wat zijn de verschillende volwassenheidsniveaus van IT management organisaties? Welke stappen kan een organisatie ondernemen om te groeien naar een volgend volwassenheidsniveau? En wat zijn daarnaast de kritische succesfactoren en valkuilen?

SCB in de IT-sector

Sinds 2003 werkt Rijkswaterstaat met systeem gerichte contractbeheersing (SCB). Ook waterschappen, provincies en gemeenten passen SCB tegenwoordig toe. Via SCB krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om hun werk uit te voeren als een expert in hun vakgebied. De leverancier bewaakt de kwaliteit van de levering van de producten door middel van kwaliteitsmanagement. Daarmee laat de leverancier zien dat aan de vereisten van de klant wordt voldaan. De klant past vervolgens SCB toe om dit te verifiëren. Klanten voeren risico gestuurde audits uit. Bij een succesvol resultaat van de audit wordt de leverancier betaald. Zie voor meer informatie over SCB: https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Factsheet%20over%20Systeemgerichte%20Contractbeheersing%20(SCB)_tcm21-86144.pdf

Op kleine schaal gebruikt men SCB al bij de aanschaf van IT producten en diensten. Supply Value wil daarom wetenschappelijk onderzoek doen naar de toepassing van SCB in de IT-sector. Wat zegt de literatuur over de voor- en nadelen, welke voor- en nadelen zijn er in de praktijk, hoe kan SCB worden geïmplementeerd binnen organisaties en wat zijn de succesfactoren en valkuilen?

IT Trends 2020

Wat zijn de belangrijkste trends binnen het informatiemanagement vakgebied? Wat zijn de aanbevelingen op basis van deze resultaten voor professionals in het vakgebied?

Afstuderen bij Inkoop Management

Tenderboards

In aanbestedingsprocedures spelen tenderboards steeds vaker een grote rol. Dit kun je zien als een commissie van experts op het gebied van aanbestedingen binnen de organisatie. Publieke organisaties zetten dit instrument vaak in om aanbestedingen naar een professioneler niveau te tillen. Tenderboards worden ook wel aanbestedingscommissies genoemd. Dit onderwerp kan goed aansluiten op een masterscriptie van afgelopen jaar door één van onze collega’s, waarin huidige vormen van tenderboards in een aanbestedingsproces uiteengezet zijn. Het vervolgonderzoek zal zich dan ook richten op situaties waarin een aanbestedingscommissie in private en publieke organisaties mogelijk is: wat werkt wel en wat werkt niet. Wat zijn succesfactoren en waarom gebruiken bepaalde organisaties deze tenderboards juist wel of juist niet.  

Inrichten contractmanagement

Jarenlang hebben organisaties zich veelal gefocust op het professionaliseren van inkoop. Dit leidt namelijk tot voordelen zoals lagere kosten, waarde creatie en risicoreductie. Deze voordelen worden zonder goed contractmanagement echter niet of slechts beperkt gerealiseerd. Gezien de toename in onderzoek naar contractmanagement lijken steeds meer organisaties zich hiervan bewust. Maar hoe begin je als organisatie met contractmanagement? Welke factoren zijn van belang bij dit inrichtingsvraagstuk? Is er een best practice en zo ja, welke? En zo nee, waarom niet?  

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar iemand met interesse in inkoop en contractmanagement. Dit kwalitatieve onderzoek willen we bij voorkeur uitvoeren bij organisaties in de zorg en hightechindustrie. 

Inkoop KPI’s

Inkoop en kostenreductie waren lange tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De laatste jaren zien organisaties steeds meer in dat met alleen kostenreductie op zich geen strategische doelstellingen gehaald worden. Inkoop kan op allerlei vlakken een toegevoegde waarde zijn voor organisaties, maar het is natuurlijk nog beter als dit inzichtelijk gemaakt kan worden. In een ideale situatie wordt de performance van de inkoopafdeling real time gemeten en wordt tevens duidelijk hoe inkoop bijdraagt aan het behalen van (strategische) doelstellingen.  

Maar hoe kun je die toegevoegde waarde inkoop inzichtelijk maken? Aan welke KPI’s zou je kunnen denken? En hoe kun je die vervolgens structureel meten?  

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar iemand met interesse in inkoop en performance management. Het onderzoek wordt verder gezamenlijk vormgegeven.  

Afstuderen bij Supply Chain Management

A) Verkorten van de keten

Het verkorten van een keten heeft vele voordelen: een korte keten kan transparanter zijn, aanwezige schakels hebben meer zeggenschap in het gehele proces en medewerkers zijn meer betrokken. Om een keten succesvol in te korten worden zijn er verschillende vraagstukken te beantwoorden, bijvoorbeeld op het gebied van processen en productie. Maar ook veranderkunde kan een rol spelen. Samen met Supply Value ga je op zoek naar verschillende best practices.

 

B) Samenwerkingsvolwassenheid verhogen

Een van de essentiële factoren die het faciliteert om de opgestelde prestatietargets te halen is de samenwerking met je ketenpartners. Ketensamenwerking leidt tot een efficiënter gebruik van de middelen, het ontwikkelen van nieuwe competenties en concurrentievoordeel. Maar in welke mate meten organisaties hun prestaties en werken ze samen met hun ketenpartners? En hoe kan de samenwerkingsvolwassenheid duurzaam worden verhoogd?

Sales and Operations Planning (S&OP) is één van de grootste multidisciplinaire processen die zich binnen een organisatie af kunnen spelen. Verschillende afdelingen moeten dan ook betrokken worden bij het proces om de bedrijfsvoering succesvol te laten zijn. Maar wie kan dit proces het beste leiden? Hoe wordt eigenaarschap bij de betrokken medewerkers gestimuleerd? En op welke manier kan S&OP geoptimaliseerd worden?

Nederland staat op logistiek vlak aan de wereldtop. Om deze positie te behouden is het van groot belang om te innoveren. Door middel van jouw onderzoek draag je bij aan deze innovatie. Het onderzoek wordt gezamenlijk vormgegeven.

Als organisatie wil je je bedrijfsvoering zo effectief en efficiënt mogelijk laten plaatsvinden. Om dit te bereiken is het belangrijk om de verschillende processen onder de loep te nemen: waar liggen de verbetermogelijkheden per proces? Hoe heeft dit effect op andere processen? Worden de resources volledig aangewend? En tot slot: wat gebeurt er op het moment dat een proces niet verder te optimaliseren is? Je gaat je weg vinden in (een van) deze en andere optimalisatievraagstukken en werkt zo aan best practices omtrent optimaal presteren.

Elke organisatie heeft een missie, visie en strategie. De meeste organisaties schrijven die ook op. Het blijkt in de praktijk echter moeilijk om de echte vertaalslag te maken van strategische doelen naar doelstellingen op afdeling-, team- en individueel niveau. Bovendien slagen veel organisaties er niet in om op gestructureerde wijze aan het behalen van deze doelstellingen te werken, omdat de link tussen doelstellingen en actie niet expliciet gemaakt kan worden.
Welke methodes, organisatiestructuur en procesvorm stelt organisaties in staat om wél de verbinding te leggen tussen strategie, actie en resultaat? Supply Value duikt graag met jou dieper in een onderzoek in deze richting.

Door de constante veranderingen in markten en industrieën moet je als organisatie snel veranderingen kunnen implementeren om op kansen in te kunnen spelen. Maar hoe kun je zorgen dat je als organisatie flexibel genoeg bent en alsnog je strategische doelen kan behalen? Door het gebruik van de OKR methode (Objectives and Key Results) kan een organisatie doelstellingen koppelen aan meetbare resultaten. Maar hoe implementeer je de OKR-methode in een organisatie? En hoe voer je deze uit? Samen met Supply Value ga je op zoek naar wat de OKR-methode te bieden heeft aan organisaties.

Door het toepassen van Asset Management kunnen organisaties effectief en efficiënt hun doelen bereiken. De datagedreven aanpak leidt onder andere tot meer inzicht in de conditie van de assets, waardoor organisaties proactief kunnen sturen op hun doelen. Maar hoe moeten processen ingericht worden om asset-georiënteerd te gaan werken? Welke uitdagingen liggen er op het snijvlak van mens en techniek? En hoe kan Asset Management naar een hoger niveau worden gebracht?

Stage lopen bij  Team Services

Je loopt mee op de afdeling services onder begeleiding van de HR adviseur om zoveel mogelijk ervaring op te doen op het gebied van personeelsplanning, medewerkerstevredenheid en alles rondom goed werkgeverschap.

Solliciteer hier. 

Je loopt mee met de Corporate Recruiter en maakt kennis met de wereld van werving & selectie binnen een Consultancy omgeving. Door slim gebruik te maken van verschillende online tools zoek je nieuwe talenten, selecteer je uit deze groep de beste match en spreek je met de kandidaten om een eerste selectie te maken. Daarnaast werk je samen met je collega’s van Services aan allerlei zaken die bijdragen aan de ondersteuning van al onze collega consultants.

Solliciteer hier. 

Staat jouw ideale onderwerp hier niet bij, maar wil je wel graag afstuderen bij Supply Value? Neem dan gerust contact met ons op om samen de mogelijkheden voor jouw afstudeeeronderzoek te bespreken.