Wat levert Lean management uw organisatie op?

Een beproefde methode om de resultaten van Lean inzichtelijk te maken.

Past uw organisatie de methode van Lean toe en ziet u dat het tot verbetering leidt, maar kunt u die verbeteringen moeilijk concreet maken? Of ervaart u steeds meer druk vanuit de top van de organisatie om de investeringen in Lean te verantwoorden, en heeft u geen idee hoe dit adequaat kan? Dan biedt deze blog een uitkomst!

Vaak neigt men om de resultaten van Lean alleen uit te drukken in financiële opbrengsten. Hoewel de financiële opbrengsten belangrijk zijn, vertellen ze niet het hele verhaal. In deze blog vertel ik welke aspecten meegenomen dienen te worden om de benefits van een Lean-traject volledige in kaart te brengen.

Onderzoek naar het ontwikkelen van een methode om de lean prestatie te meten in opdracht van een klant, heeft een set van perspectieven en gerelateerde indicatoren opgeleverd, die een organisatie houvast kunnen bieden in het meten van de prestatie van een Lean-traject. De set van perspectieven en gerelateerde indicatoren is hieronder weergegeven. De perspectieven zijn gebaseerd op met de Balanced ScoreCard en specifiek gemaakt voor toepassing binnen een lean omgeving. In de download van een eerdere blog is beschreven hoe de indicatoren verder vorm kunnen worden gegeven middels een template voor het ontwikkelen van KPI’s.

De 4 perspectieven

Het eerste dat opvalt aan de tabel is dat het continu verbeteren perspectief verticaal is weergegeven, in plaats van horizontaal zoals de andere perspectieven. De reden hiervoor is dat continu verbeteren een zodanig cruciaal onderdeel is van Lean, dat er constant gestreefd moet worden naar een verbetering van de scores op alle indicatoren in de perspectieven. Het is belangrijk om de doelen in het kader van continu verbeteren SMART te formuleren.

In de tabel zijn de indicatoren verspreid over vier verschillende perspectieven. In de literatuur en door de geïnterviewde Lean-managers zijn deze vier perspectieven en gerelateerde indicatoren als het meest waardevol bevonden om de Lean-prestatie te meten. Zoals te zien in de tabel, zijn de benefits van een Lean-traject veel veelzijdiger dan alleen de financiële opbrengsten. De resultaten in het klant-, werknemer- en proces-perspectief moeten ook worden gemeten om adequaat te kunnen weergeven wat Lean concreet oplevert voor een organisatie. Te veel nadruk op alleen het financiële plaatje, kan bijvoorbeeld ten kosten gaan van de werknemers, die vaak een drijvende kracht zijn in de financiële prestaties van een organisatie. Kortom, om te voorkomen dat uw organisatie in een negatieve vicieuze cirkel komt, is het belangrijk om gebalanceerd te presteren, volgens het principe van de Balanced Scorecard. Dat wil zeggen dat gestreefd moet worden naar een goede score op de indicatoren van alle perspectieven.

Bent u bezig met een Lean-traject en zoekt u handvatten om de opbrengsten daarvan integraal te meten. Download dan het document met daarin concrete tips om de lean prestatie te meten. Tevens kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen om te sparren over het onderwerp en de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken!

Sander van der Laan
+316 81 31 85 13
s.vdlaan@supplyvalue.nl