Vijf praktische tips om een verandering echt te laten slagen

Is het voor uw organisatie ook noodzakelijk om de bedrijfsdoelen en de organisatie te blijven afstemmen op de steeds veranderende wereld? Hoort u in de wandelgangen ook vaak dat “de zoveelste verandering” er weer aan zit te komen en voelt u de weerstand al? Zijn niet alle medewerkers het altijd eens met de voorgestelde verandering en kan dat leiden tot vertraging of stopzetten van het project? Diverse factoren zijn essentieel om een verandering te laten slagen en duurzaam resultaat te behalen.

Communiceer het einddoel, ga specifiek in op de “why” en borg een gezamenlijke visie
Het is belangrijk om de medewerkers te raken en duidelijk naar voren te brengen “waarom” een verandering belangrijk is. Voor de motivatie van medewerkers is het van belang dat u niet alleen ingaat op “wat ze nu weer anders moeten gaan doen” maar ook aangeeft wat het positieve effect is en waarom dit goed is.

Waarborg een breed draagvlak op alle niveaus in de organisatie
Naast het intrinsiek motiveren van de medewerkers om hen in de “meewerkstand” te krijgen voor de verandering is het ook belangrijk om voldoende draagvlak in de organisatie te hebben. Draagvlak dient er voldoende te zijn op alle niveaus in de organisatie. Van het topmanagement tot aan de lijnmanagers en de groep medewerkers die met de verandering gaat werken. Zeker de helft van het topmanagement is nodig om de verandering stand te doen houden/tot stand te laten komen.

Zet de medewerkers die met de verandering gaan werken vanaf het begin in hun kracht
Buiten het feit dat er draagvlak moet zijn voor de verandering zal ook de continuïteit na de implementatie moeten worden gewaarborgd. Medewerkers die met de verandering moeten gaan werken kunnen in hun kracht worden gezet door als leider aangesteld te worden. Om duurzaam resultaat te waarborgen is het creëren van eigenaarschap bij deze medewerkers essentieel.

Herken weerstand en ga hier op een passende en doeltreffende manier mee om
Wat u ook doet als organisatie, vaak zult u toch nog te maken krijgen met weerstand. Deze weerstand komt vaak van specifieke medewerkers, met elk zijn of haar persoonlijke eigenschappen. Er zijn mensen met grote ego’s, medewerkers met veel wantrouwen die sceptisch tegenover een verandering staan en mensen die onverschillig ten opzichte van de verandering staan. Voor elk van deze individuen is een gepersonaliseerde aanpak nodig.

Creëer een omgeving met een dynamische veranderaanpak
Een verandering opzetten en in vastgestelde fases uitvoeren is niet meer van deze tijd. De “waterval methode” is verleden tijd en het “agile werken” is in veel organisaties al onderdeel van de cultuur. Om ook gedurende een verandering als organisatie bestand te zijn tegen (externe) ontwikkelingen wordt een dynamische veranderaanpak aanbevolen.

Wilt u meer weten over het succesvol implementeren van een verandering? Download nu het volledige artikel waarbij u praktische tips en handvatten krijgt toegereikt. Interesse in hoe u een verandering kan implementeren? Neem dan contact op met Sander van der Laan, managing consultant bij Supply Value: s.laan@supplyvalue.nl, +316 81 31 85 13

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?