Van strategie naar succes: maak uw doelstellingen actiegericht en meetbaar

Je hebt je missie, visie en strategie voor de komende drie jaar vastgelegd en hebt daar een jarenplan aan gekoppeld. De strategische doelen zijn helder en eenduidig geformuleerd en zijn expliciet met de gehele organisatie gedeeld. Niets staat het succes van je organisatie het komende jaar in de weg. Die 20% omzetgroei, 2% efficiëntietoename en NPS score van 30% gaan er komen.

Gedurende het jaar blijven de cijfers echter achter bij het beoogde groeipad, terwijl de organisatie ogenschijnlijk hard werkt en de samenwerking tussen divisies op orde lijkt. Het management mist stuurinformatie om de vinger op de zere plek te leggen en het ontbreekt aan draaiknoppen om de organisatie bij te sturen richting het beoogde resultaat.

Link strategie en processen
Bovenstaande illustratie beschrijft wat een organisatie overkomt als de link tussen de strategie en de processen op de werkvloer niet concreet genoeg is. Hoe goed een strategie op macroniveau ook beschreven is, hij zal stranden in goede bedoelingen als hij niet expliciet vertaald wordt naar meso- en microniveau. In een betere situatie is het voor iedere afdeling, ieder team en ieder individu duidelijk hoe zijn of haar werk bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelen. In de ideale situatie is deze bijdrage meetbaar en kan tot in de haarvaten van de organisatie over de tijd worden bijgehouden of de organisatie op koers ligt om haar strategische doelen te bereiken.

OGSM
De methode OGSM biedt organisaties de concrete handvatten om deze vertaalslag tussen strategie en operatie succesvol en gestructureerd te maken. Deze methode helpt de organisatie bij het gezamenlijk en gecontroleerd behalen van doelstellingen. Grote organisaties in binnen- en buitenland hebben de laatste jaren hun 3-jarenplan en kwartaalplanning aan de hand van OGSM opgesteld.

Meer weten?
Dus, wilt u gezamenlijk en gecontroleerd aan uw strategische doelen werken? Wilt u meer weten over wat OGSM voor uw organisatie kan betekenen? Of hoe OGSM voor uw organisatie ingevoerd kan worden? Download hieronder het hele artikel over OGSM of neem direct contact op met Sander van der laan op +316 81 31 85 13.