Toolkit Categorieplan op 1 A4

Categoriemanagement is het logisch bundelen van inkoopbehoefte, en het bundelen van (interne) expertise met relevante marktontwikkelingen om zo een strategie te formuleren. Een inkoopcategorie is een groep producten of diensten wat op basis van kenmerken logisch kan worden samengevoegd. Voorbeelden zijn ICT, facilitair of HR. Het doel van categoriemanagement is het maximaliseren van de toegevoegde waarde en impact, terwijl risico’s en kosten worden geminimaliseerd. 

Een categorieplan vormt de basis voor een inkoopcategorie. In het categorieplan worden de belangrijkste doelstellingen vastgesteld. Idealiter wordt het proces voor opstellen van een categorieplan periodiek (jaarlijks) herhaald en continu verbeterd. In de praktijk merken we dat het voor veel organisaties vaak een uitdaging is om een overzichtelijk categorieplan op te stellen. We zien verschillende vormen variërend van eenvoudige excel sheets tot uitgebreide rapporten van meer dan 100 pagina’s. Ook zijn er organisaties die categoriemanagement nog niet hebben ingericht. Zonde, want hiermee blijft veel potentieel onbenut 

De Toolkit Categorieplan op 1 A4 bestaat uit templates, tools en methoden om een categorieplan op te stellen. In de toolkit worden de voordelen van categoriemanagement uitgelegd waaronder het realiseren van kostenbesparingen, versterken van de inkooppositie en het realiseren van een betere samenwerking met leveranciers. Vervolgens worden de drie stappen voor het opstellen van een categorieplan uitgelegd. Hierbij wordt op basis van een interne en externe analyse een actieplan opgesteld voor het realiseren van de doelstellingen. Het geheel wordt overzichtelijk weergegeven in het template ‘Categorieplan op 1 A4’ dat hieronder te downloaden is. 

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl