Toekomstscenario’s voor de zorg: sneakpeek 2

Zal een arts zich de komende jaren meer bezighouden met preventie dan met genezen? En gaan digitale middelen een bezoek aan de arts vervangen? Momenteel zijn veel zorgprocessen zo ingericht dat ze in gang gezet worden door een patiënt met klachten. Deze patiënt komt naar een (huis)arts, wordt gediagnosticeerd en wordt behandeld of doorverwezen, waarna de medische molens gaan draaien. Maar blijven deze processen in de komende jaren op eenzelfde manier ingericht?  

Wij, Supply Value, hebben onderzoek gedaan naar de prioriteiten binnen de zorg. In ons vorige inzicht hebben wij u kort meegenomen in de eerste twee ontwikkelingen uit ons rapport: van eilanden naar netwerken en van ziekenhuis naar thuis. In deze tweede sneak peek delen wij met u de volgende twee ontwikkelingen: van reactief naar proactief en van face to face naar digital first.

Van reactief naar proactief 

Wanneer gaan mensen naar de huisarts of naar het ziekenhuis? Tot nu toe gebeurt dit wanneer mensen gezondheidsklachten beginnen te ervaren. Een bezoek aan een zorgverlener gaat dan ook in hoofdlijnen over het onderzoeken van de klachten en erachter komen hoe deze verholpen kunnen worden. Dit zal echter gaan veranderen. Het moment waarop mensen contact zoeken met een arts gaat verschuiven, maar ook het contact zelf gaat er anders uitzien. 

In de toekomst worden meer resources ingezet aan het begin van de gezondheidsketen in plaats van aan het einde. Hiermee wordt de focus verschoven van behandelen en nazorg naar levensstijl en preventie van ziekten. In plaats van te wachten totdat zorgbehoevenden met problemen of klachten komen opdagen, zullen technologische ontwikkelingen en data zorgverleners in staat stellen een probleem te herkennen voordat het zich openbaart in klachten of acuut wordt. 

Om de levensstijl van een zorgbehoevende zo goed mogelijk te kunnen bespreken met een zorgverlener zal vanuit de zorgbehoevende up-to-date, betrouwbare en de juiste hoeveelheid data verkregen moeten worden. Dankzij de technologische ontwikkelingen wordt data-uitwisseling over de zorgbehoevende mogelijk gemaakt, doordat smartphones en wearables data van de zorgbehoevende verzamelen en combineren. De verkregen data helpt zorgverleners om het gedrag, de gewoontes, het verlangen en triggers van een individu te leren kennen, en om zo de juiste feedback te geven op het juiste moment. 

Van face-to-face naar digital first 

Voor de crisis bestond de zorg voor de zorgbehoevenden voor een groot deel uit logistiek: bellen (met klachten), een afspraak maken, reizen naar ziekenhuis of huisartsenpost en wachten in de wachtkamer. Het enige alternatief hierop waren huisbezoeken van huisarts en thuiszorg. De inperking van bezoeken aan huisarts en ziekenhuis door maatregelen als gevolg van de COVID-19 uitbraak hebben de aanzet gegeven tot nieuwe manieren van communiceren tussen zorgbehoevende en zorgverlener. Dit betekent voor zorgbehoevenden bijvoorbeeld een nieuwe manier van afspraken maken: het is niet meer vanzelfsprekend om naar het ziekenhuis of de huisartsenpost te gaan voor een afspraak, het hebben van een online afspraak wordt steeds gebruikelijker. Op deze manier krijgt een zorgbehoevende zelf meer regie en flexibiliteit in de zorgverlening.  

Een online intake of screening heeft twee voordelen: 

  1. Een efficiëntere aanpak voor de zorgbehoevende én de zorgverlener. Wanneer een diagnose op afstand kan worden besteld en klachten door de zorgbehoevende zelf thuis kunnen worden behandeld, hoeft de zorgbehoevende niet onnodig naar de zorgverlener te reizen. Tegelijkertijd zorgt deze werkwijze ervoor dat de zorgverlener meer tijd krijgt voor mensen die echt zorg op locatie nodig hebben. 
  1. Door de technologische toepassingen is het mogelijk om belangrijke gezondheidswaardes van zorgbehoevenden op afstand (digitaal) te monitoren. Zo hoeft de zorgbehoevende niet langs te komen voor elke periodieke controle, maar kan wel ingegrepen worden indien nodig.  

Meer informatie

Weten tot welke veranderingen de bovenstaande ontwikkelingen leiden? Wat de impact zal zijn op de zorgbehoevende, maar ook op de zorgverleners? Lees het in ons zorgrapport dat binnenkort gepubliceerd wordt met daarin alle acht ontwikkelingen voor de zorgsector! U kunt uiteraard ook nu al contact opnemen met onze experts.