The biggest bang for the buck: de meest effectieve manier om te groeien in procesvolwasssenheid

Wat is de meest effectieve manier voor uw organisatie om te groeien in procesvolwassenheid? Welke stappen zijn belangrijk om te groeien binnen de verschillende fases van volwassenheid? Supply Value heeft dit onderzocht en helpt u graag verder.

De fase van procesvolwassenheid waar een organisatie zich in bevindt, bepaalt welke vorm van procesoptimalisatie het meest effectief is. Procesvolwassenheid is de mate van ontwikkeling van de processen die essentieel zijn voor een succesvol draaiende operatie. In het vorige artikel van Supply Value van 17 november 2017 over ‘the biggest bang for the buck’, werden drie globale mogelijkheden voor organisaties geïdentificeerd waarmee zij processen kunnen optimaliseren, te weten: continu verbeteren binnen de operatie, het anders verdelen van huidige resources, of het aantrekken van extra resources. Deze drie globale mogelijkheden samen overlappen alle mogelijke opties die er zijn om procesoptimalisatie te verwezenlijken.

Onderzoek

Supply Value heeft tussen september 2017 en januari 2018 in samenwerking met de Universiteit Tilburg een onderzoek uitgevoerd naar de meest effectieve manier om potentiële procesoptimalisatie te verwezenlijken, afhankelijk van een bepaalde fase van procesvolwassenheid. Hierbij is een volwassenheidsmodel ontwikkeld, bestaande uit zes belangrijke interne factoren en vijf fases van procesvolwassenheid. De resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek komen voort uit interviews met managers uit de operatie – produceren, verpakken, vervoeren – binnen (in omvang) verschillende bierbrouwerijen in Nederland. Denk hierbij aan een gevarieerde groep brouwerijen, bestaande uit een microbrouwerij, middelgrote brouwerijen, maar ook grote multinationals. De interviews zijn afgenomen binnen het gehele spectrum van procesvolwassenheidsfasen.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek tonen aan wat de meest effectieve manier is om te groeien in procesvolwassenheid. Deze verschilt per volwassenheidsfase op basis van een aantal factoren. Binnen bierbrouwerijen zijn er tevens een aantal andere interessante factoren belangrijk binnen alle fasen van volwassenheid waar rekening mee gehouden moet worden. Zo is bijvoorbeeld de relevantie van de drie M’s (machines, methodes en mensen) verschillend binnen de fases van volwassenheid.

Wilt u weten waar ‘the biggest bang for the buck’ zit voor uw organisatie? Download hieronder gratis het hele artikel waarin de specifieke stappen in een implementatieplan staan beschreven en alle resultaten uitgebreider zijn uitgelegd. Of neem contact op met Sander van der Laan (managing consultant Supply Chain Management) op +316 81 31 85 13.