Supply Value presenteert het Value Chain Management model

Om als organisatie succesvol te blijven in de huidige roerige economische tijden moeten bedrijven zich blijven onderscheiden en ontwikkelen op het gebied van kostenbesparing, efficiënter werken en flexibel kunnen schakelen op klantbehoeftes. Vanwege de beperkte mogelijkheden om interne processen verder te verbeteren, worden organisaties genoodzaakt om buiten hun eigen organisatiegrenzen te kijken en samen met de ketenpartners aan verdere optimalisatie te werken.

Samenwerken klinkt als een normaal en vanzelfsprekend verschijnsel, maar de praktijk laat iets anders zien. De oorzaak is meestal te vinden in het voorop stellen van eigen belangen, wat de vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan schaden. Hoe bereik je wel de optimale samenwerking met je ketenpartners?

Supply Value heeft onderzoek gedaan naar kritische succes- en faalfactoren bij het opzetten en managen van ketenoptimalisatie. De succes- en faalfactoren en de meest toegepaste methodieken worden gepresenteerd in ons rapport.

 Value Chain Management model

De gemeten succesfactoren en de meest gebruikte methodieken van de respondenten uit dit onderzoek hebben wij vervolgens verdeeld over vier aspecten (mens, organisatie, processen en systemen) en verwerkt in één model, het Value Chain Management Model.

Dit model geeft het veranderproces bij ketenoptimalisatie weer inclusief meest gebruikte methodieken van de respondenten.

Value Chain Management

Model 1: Value Chain Management

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over kritische succes factoren voor ketenoptimalisatie en bent u benieuwd naar de aanbevelingen van Supply Value? Download het gratis onderzoeksrapport via de link onder aan deze pagina.