Stap voor stap in de juiste richting: gecontroleerd verbeteren van uw inkoopfunctie aan de hand van KPI’s

Als inkoopmanager of -directeur ben je verantwoordelijk om te sturen op door de organisatie gestelde doelen, zoals het aantal leveranciers, spend onder contract en het verhogen van de interne klanttevredenheid. Waardevolle graadmeters van belangrijke inkoopprocessen, maar in hoeverre lukt het u om hier echt op te sturen? Heeft u wekelijks inzicht in de cijfers? Weet u zeker dat ze kloppen? En heeft u mensen in dienst die de oorzaken achter de cijfers kunnen achterhalen, waardoor uw organisatie gestuurd kan verbeteren?

Veel organisaties bepalen een aantal van deze graadmeters, de zogenoemde KPI’s, maar blijven hangen bij het inrichten van de juiste processen om hiermee een prestatiecyclus op te starten. Hoe zorgen we ervoor dat KPI’s meer zijn dan een interessante meetlat? Hoe ontwikkelen we draaiknoppen voor de organisatie waarmee gericht en gecontroleerd aan verbetering gewerkt kan worden?

Hoe kom je tot een KPI?

Een goede KPI vloeit voort uit de lange termijn doelstellingen, de strategie. Per slot van rekening wordt het succes van de organisatie gemeten aan de hand van het wel of niet behalen van de strategische doelen. Uit de strategie vloeien kritieke succesfactoren (KSF) voort, deze helpen bij het vertalen van de strategie naar duidelijke doelstellingen. Dit zijn die factoren die een directe en hoge impact hebben op het wel of niet succesvol volbrengen van de strategie. KSF’s zijn kwalitatief van aard en geven richting (vergroot, verbeter).

Toepasbare KSF’s voor inkoopafdelingen die aansluiten op de hierboven genoemde doelen zijn bijvoorbeeld:

  1. Verhoog de performance van leveranciers
  2. Verbeter de samenwerking met belangrijke interne klanten
  3. Verhoog de productiviteit van inkopers

De KSF’s worden vervolgens gemeten aan de hand van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s), welke neutraal zijn.

Heeft u moeite met het opstellen van de juiste KPI’s, of de gestelde KPI’s de juiste zijn of over hoe uw inkoop-KPI dashboard er uit zou kunnen zien? Download het hele artikel hieronder of neem direct contact op met Sander van der Laan op 06-81318513
, s.laan@supplyvalue.nl