Quickscan performance management: het ideale uitgangspunt voor de professionalisering van uw organisatie in 10 minuten

In eerdere blogs hebben we het ontwerpen van goede KPI’s en het adequaat beheersen van deze KPI’s in twee korte stappenplannen beschreven. In deze editie kijken we naar het grotere geheel, met behulp van het Supply Value Performance Management (SVPM) Model en bijbehorende Quick Scan. Dit model beschrijft de relatie tussen doelen, processen en de organisatie. Wij willen hier graag aandacht aan besteden omdat uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de organisaties er niet in slaagt haar strategie succesvol uit te voeren. Het SVPM-model helpt organisaties in te zien waar de pijnpunten zitten in het behalen van doelen en uitvoeren van de strategie. Bovendien geeft het model een aantal handvatten om vervolgens aan de slag te gaan.

Om een strategie succesvol uit te voeren, is het van belang dat doelen, processen en organisatiestructuur van een organisatie goed op elkaar aansluiten. Door het structureren van deze aspecten binnen een organisatie wordt geborgd dat alle medewerkers bekend zijn met de overkoepelende strategie en doelstellingen, maar ook hoe hun werkzaamheden daar op aansluiten. Door bewust bezig te zijn met de link tussen doelen, processen en organisatiestructuur wordt een organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht.

Verder professionaliseren van uw organisatie
Het SVPM-model is gebouwd om de samenhang van doelen, processen en organisatiestructuur te analyseren en optimaliseren. Het model richt zich op het definiëren van concrete doelen afgeleid uit strategische doelen, het vastleggen van processen die bijdragen aan het behalen van deze doelen, om vervolgens de juiste mensen in de juiste teams op de juiste manier met elkaar te laten samenwerken.

Door de organisatie op deze manier in te richten wordt de betrokkenheid van medewerkers verhoogd omdat duidelijk is aan welke doelen hun werkzaamheden bijdragen. Daardoor worden ze in staat gesteld om mee te denken en te verbeteren. Dit kan leiden tot hogere klanttevredenheid door onder andere betere kwaliteit en snellere doorlooptijden.

Performance management Supply Value

Het SVPM Model is te verdelen in vijf competenties van een organisatie:
1. Doelstelling verwijst naar het vermogen van de organisatie om haar doelen te stellen en te verbeteren.
2. Doelmatigheid beschrijft of de strategische doelstelling van een organisatie of afdeling is afgestemd op de processen, c.q. de doelmatigheid van processen. Stellen de processen een organisatie of afdeling in staat om de bijbehorende doelen te bereiken, en daarmee bij te dragen aan de strategische doelstelling?
3. Procesprestaties verwijst naar het meten van de prestaties in de processen (en het continu verbeteren van deze prestaties).
4. Governance gaat over de besturing van en verantwoordelijkheid over processen en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
5. Organisatie beschrijft de volwassenheid van uw organisatiestructuur met betrekking tot de hiërarchische structuur, maar ook rapportage-, en vergaderstructuren.

Om te beoordelen hoe een organisatie op deze aspecten scoort, maken we onderscheid tussen vijf volwassenheidsniveaus, gebaseerd op het Capability Maturity Model. Waar processen op het laagste niveau ad hoc en reactief gemanaged worden, worden processen op het hoogste niveau bijgestuurd op basis van meetbare resultaten en is er een continue focus op verbetering.

Quick scan performance management Supply Value

Supply Value Performance Management Quick Scan
Op basis van het SVPM Model heeft Supply Value een Quick Scan ontwikkeld waarmee direct inzicht wordt verschaft in de volwassenheid van een organisatie op het gebied van performance management. We nodigen u uit om onze Quick Scan in te vullen, dit kost ongeveer 15 minuten en is gratis. Na het invullen voorzien wij u, op basis van uw input, van een gratis adviesrapport met adviezen waar u morgen al mee kunt starten. Naast advies hoe u uw organisatie naar het volgende niveau tilt, geven we inzicht in hoe uw bedrijf scoort ten opzichte van andere bedrijven.

Op de hoogte blijven van onze blogs rondom performance management?
Bent u enthousiast geworden en wilt u meer weten over performance management? Neem dan contact op via info@supplyvalue.nl of bel 088 – 055 5999

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?