IT Value Contract Management model

Op basis van onze praktijkervaring en het ‘prestatiecontracten onderzoek’ van Supply Value hebben wij het IT Value Contract Management Model ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op het Value Contract Management model en specifiek gemaakt voor het managen van ICT prestatiecontracten. In scope is de gehele levenscyclus van het contract van strategie tot en met exit. Het model omvat de volgende onderdelen:

1. Een RACI matrix;

2. Procesflow diagrammen;

   1. Strategie
   1. Specificeren
   1. Selecteren
   1. Contracteren
   1. Implementeren
   1. Beheren
   1. Retransitie

3. Een procesbeschrijving inclusief actor, input, output, templates, tips en tricks per processtap;
4. Een set van templates.

Naast het model zelf is trainingsmateriaal beschikbaar. Het model sluit aan op de servicemanagement regieprocessen van een ICT bedrijf (conform de BISL, ASL en ITIL methodiek).

Indien gewenst kunnen het model en de bijbehorende templates specifiek op maat worden gemaakt voor uw organisatie.

Value contract management

 

Model 1: Value Contract Management Model

In het rapport worden de succes- en faalfactoren gepresenteerd per fase en worden praktische tips aangedragen hoe prestatiecontracten succesvol kunnen worden ingezet.

Download hier het gehele onderzoeksrapport.

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen bij het afsluiten van een prestatiecontract met uw leveranciers? Neem contact met ons op en we bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden met u.