Publicatie IT Trendsonderzoek 2020 Supply Value

De afgelopen weken hebben we stuk voor stuk de IT trends van 2020 onthuld, waarbij we nu het volledige rapport publiceren! Uit ons jaarlijkse IT Trendsonderzoek is gebleken dat IT-professionals veilig werken, onafhankelijk van locatie, extra van belang vinden komend jaar, wat ertoe heeft geleid dat Cyber- en datasecurity de belangrijkste IT trend is van het komend jaar! Sinds 2019 voert Supply Value het IT Trendsonderzoek uit om Informatiemanagement en -technologieprofessionals te ondersteunen bij het stellen van de belangrijkste prioriteit en de juiste focus. In dit inzicht delen we kort onze belangrijkste bevindingen van het IT Trendsonderzoek 2020. In het volledige rapport gaan we dieper in op alle trends, wat de praktische toepasbaarheid ervan is in uw business, waar de focus op zou moeten liggen en hoe/waarom dit verschilt per branche en organisatie. We sluiten het rapport af met aanbevelingen op het gebied van de IT trends, zodat hier de juiste toegevoegde waarde uit gehaald kan worden voor uw organisatie. Dit rapport is hier kosteloos te downloaden.

Het verschil tussen de top 3 en de rest van de top 10 IT trends is dit jaar duidelijk: Cyber- en datasecurity (1), de Cloud (2) en het Data Domein (3) steken er met kop en schouders bovenuit. Ten opzichte van 2019 neemt Cyber-en Datasecurity hierbij de koppositie over van het Data Domein, waarbij de beveiliging van IT een veelgenoemde business driver is. Opvallend is de opkomst van Cloud tot zelfs in de top 3.  Hiermee wordt aangetoond dat organisaties – geholpen en/of gedwongen door COVID-19 maatregelen – dit jaar een grote stap richting de Cloud maken.

De top 10 vervolgt zicht met twee nieuwkomers in het onderzoek, namelijk de ‘zachtere’ trends IT Development Proces (4) en Digital Transformation (5). Waar het IT Development proces vooral van belang wordt gezien binnen de financiële sector, wordt de populariteit van Digital Transformation vooral gedreven door Industrie. ‘Hardere’ trends volgen in het lijstje, namelijk Internet of Things (6) en Artificial Intelligence (7). Opvallend is dat vorig jaar Artificial Intelligence nog de derde positie claimde in de lijst, maar dat de bekendheid van respondenten met Artificial Intelligence dit jaar achterblijft ten opzichte van hoger scorende trends.

Minder prioriteit wordt er gegeven aan de trends Blockchain (8), Industry 4.0 (9) en Quantum Computing (10). We zien dat deze afsluiters van de IT trendslijst minder bekendheid genieten dan de trends met een hogere score en dat ze daarmee relatief minder belangrijk gevonden worden.

Prioriteit ligt bij Cloudmigratie

Ruim 85% van de respondenten geeft veel tot heel veel prioriteit aan de Cloud en daarmee eindigt deze trend dit jaar op een tweede plaats. Een grote verrassing kunnen we dit niet noemen, gezien de groeiende populariteit in het implementeren van (hybride) cloudoplossingen. De Corona-maatregelen hebben dit jaar voor extra druk gezorgd voor organisaties om medewerkers te faciliteren in een veilige, locatie-onafhankelijke werkplek. Het adopteren van clouddiensten vormt in het algemeen nog wel een uitdaging voor organisaties. Het heeft namelijk grote gevolgen voor de inrichting van de informatievoorziening, zowel technisch als procesmatig.

Vanuit technisch perspectief is het van belang om rekening te houden met cyber-en datasecurity en de gebruiksvriendelijkheid van de software. Procesmatig gezien zullen processen onder de loep moeten worden genomen om te bepalen waar de impact van de nieuwe cloudoplossing zit, zoals het in kaart brengen van het inkoopproces en bijbehorende implicaties bij een cloudoplossing. Dit vergt tijd, omdat men opnieuw moet leren werken met de software. Zorg daarom dat de technische kant helder en veilig is en maak de impact van wijzigingen inzichtelijk, zodat de clouddienst procesmatig zo gemakkelijk mogelijk kan worden ingepast in de bestaande structuur.

De Cloud is inmiddels een bewezen technologie om beter en veiliger (samen) te werken en het merendeel van de respondenten geeft aan dat dit de toekomst is en misschien zelfs de nieuwe realiteit blijft. Organisaties willen met cloudoplossingen een moderne werkplek inrichten, zeker nu thuiswerken de nieuwe standaard is geworden. Bij deze Digital Transformation komt echter meer kijken dan alleen de technologie, maar ligt juist de focus op mensen en hun verandering in gedrag, wat ook blijkt uit de trend Digital Transformation.

Digitale transformatie vergt integrale aanpak

Een belangrijke nieuwkomer in de lijst dit jaar is Digital Transformation. Meer dan 70% van de respondenten geeft aan veel tot heel veel prioriteit te geven aan deze trend komend jaar. Dat er binnen het IT speelveld veel dynamiek is en technologieën elkaar in een razend tempo opvolgen is niets nieuws. Met extra druk van de COVID-19 crisis zien we dit jaar organisaties massaal digitaliseren, waarbij veel nieuwe IT trends geïmplementeerd worden. Een succesvolle implementatie vergt meer dan alleen de keuze in de juiste technologie; wanneer ook de werkwijzen en processen in organisatie en de vaardigheden van mensen die werken met de geïmplementeerde trend wordt geoptimaliseerd, levert IT nu én in de toekomst méér business waarde.

Een integrale aanpak is dus nodig om een succesvolle digitale transformatie te realiseren. Hierbij balanceren organisaties tussen steeds snellere technologische ontwikkelingen en het verandervermogen van de organisatie, keten en haar medewerkers. Een helder digitaal leiderschap is nodig om deze balans te vinden: visionaire, faciliterende leiders die weten waar hun organisatie over 5 tot 10 jaar staat en dit kunnen vertalen naar de veranderagenda voor de komende jaren. Respondenten zijn duidelijk waar deze beslissingen op gebaseerd moeten worden: de doelen en randvoorwaarden de business.

Doelen en randvoorwaarden leidend bij IT implementatie

Respondenten laten dit jaar IT-implementatiekeuzes vooral leiden door de waarde die het oplevert voor de business drivers van de organisatie. Op deze manier wordt een betere brug geslagen tussen business en IT en zorgt de afstemming tussen die twee voor een helder doel. Baseer de overweging om bijvoorbeeld te experimenteren met Conversational AI dus niet op het feit dat het een populaire toepassing is van AI, maar op de verwachting dat het de klanttevredenheid verhoogt.

In het onderzoek zien we dan ook terug dat de belangrijkste IT trends directe waarde opleveren. De waarde die het oplevert varieert van het reduceren van bedrijfsrisico’s met cyber- en datasecurity tot het anticiperen op een digitaliserende en flexibelere omgeving met de cloud. Daarnaast zien we terug dat de waarde van een trend pas volledig benut kan worden, wanneer de basis op orde is middels een andere trend. Zo kan de waarde die AI in potentie oplevert pas volledig tot zijn recht komen wanneer er een volwassen benadering van data aanwezig is. Denk hierbij aan een helder ingerichte Data Governance, waarbij mensen, processen en technologieën goed op elkaar afgestemd zijn. Niet alleen zorgt dit voor een sterk fundament waar andere IT trends op kunnen bouwen, het zorgt ook voor transparantie en traceerbaarheid van data welke belangrijke pijlers zijn in het winnen van het vertrouwen van klanten, medewerkers of andere ketenpartners.

In het volledige rapport gaan we dieper in op alle trends, wat de praktische toepasbaarheid ervan is in uw business, waar de focus op zou moeten liggen en hoe/waarom dit verschilt per branche en organisatie. We sluiten het rapport af met aanbevelingen op het gebied van de IT trends, zodat hier de juiste toegevoegde waarde uit gehaald kan worden voor uw organisatie. Dit rapport is hier kosteloos te downloaden.

Wilt u aan de hand van dit inzicht een verdiepend gesprek hebben met één van onze consultants? Neem dan contact op met Jurriaan Vogel.