Privacy Statement Supply Value

Supply Value (SV) is een adviesbureau dat onderzoek doet, adviesdiensten verleent en (zelfstandige) professionals detacheert aan klanten. Voor deze doeleinden verzamelen wij meerdere persoonsgegevens bij bezoekers aan onze website.

Soort gegevens

SV verwerkt de volgende persoonsgegevens met uw bezoek aan onze website:

 • IP adressen van al onze bezoekers
 • NAW gegevens bij het invullen van downloadformulieren
  • Naam, Telefoon nummer, mailadres, bedrijf
 • NAW gegevens bij het aanmelden voor detachering
  • Naam, telefoon nummer, mailadres, werkervaring, studies, certificaten, geboortedatum, huidige kennis en competenties
 • NAW gegevens bij het solliciteren op een vacature
  • Naam, telefoon nummer, mailadres, werkervaring, studies, certificaten, geboortedatum, huidige kennis en competenties
 • NAW gegevens bij het aanmelden voor de SV nieuwsbrief
  • Naam, emailadres

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken de IP-adressen voor de volgende doeleinden:

 • Analyses van onze website bezoeken. Wij gebruiken hiervoor het programma Lead Forensics.
 • Om de beveiliging van onze website op orde te houden door middel van automatisch genereerde blacklists en whitelists.

Wij gebruiken de gevraagde persoonsgegevens in downloadformulieren voor de volgende doeleinden:

 • Het contacteren van mogelijke salesleads bij downloads van gratis onderzoeken;
 • Het toevoegen van nieuwe leden aan onze mailinglists;

Wij gebruiken de gevraagde persoonsgegeven in formulieren ten behoeve van detachering om:

 • Zelfstandige professionals te matchen met onze openstaande opdrachten;
 • Zelfstandige professionals uit te nodigen voor evenementen die passen bij hun profiel.

Wij gebruiken de gevraagde NAW gegevens in sollicitaties om:

 • Sollicitanten te matchen en te contacteren;
 • Te controleren dat personen niet vaker solliciteren.

Bewaartermijnen

De opgeslagen IP adressen bewaart Supply Value door middel van logboeken. Deze worden voor een periode van 90 dagen opgeslagen waarna zij niet meer worden gebruikt voor analyses. De logboeken blijven achteraf wel enkel beschikbaar voor veiligheidsredenen.

De gevraagde NAW gegevens voor downloads worden gebruikt om na te bellen/mailen over de desbetreffende downloads. Indien er geen interesse is in de dienstverlening van SV of er is geen contact worden deze gegevens direct verwijderd.

De gevraagd NAW gegevens voor het aanmelden voor detachering worden bewaard totdat de professionals heeft aangegeven dat hij/zij niet meer gebruik wilt maken van de dienstverlening van Supply Value. De gegevens worden vervolgens verwijderd. Uitzondering hierop is indien de gebruiker is uitgeleend aan een klant van Supply Value, de persoonsgegevens dienen dan voor een periode van minimaal 7 jaar bewaard te blijven (zie wet op rijksbelastingen artikel 52) waarna ze worden verwijderd.

De gevraagde NAW gegevens voor sollicitanten die zijn aangeleverd worden direct van de website afgehaald en worden opgestuurd naar de office365 omgeving van Supply Value. De gegevens worden bekeken op match met Supply Value en worden gedurende het sollicitatieproces bewaard. Na de sollicitatieprocedure worden de gegevens voor een periode van 12 maanden bewaard om te kijken of er later een mogelijke match is met een vacature en om te zorgen dat er niet meerdere keren wordt gesolliciteerd.

Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden de NAW gegevens bewaard totdat hiervoor wordt afgemeld.

Privacymaatregelen

Supply Value heeft maatregelen getroffen om te zorgen dat de gegevens van onze bezoekers niet ongewenst bekend worden bij derden partijen en/of onbevoegden. Wij hanteren een streng rechten beleid en al onze gegevens zijn goed beveiligd met bijvoorbeeld Two Factor Authentication.

Verstrekken van gegevens aan derde partijen

Wij verstrekken aan meerdere derden partijen persoonsgegevens voor onze dienstverlening.

 • MailChimp voor het beheer van onze nieuwsbrief, bij elke mailing kunt u zich hier zelf afmelden
 • Klanten, indien u zich heeft gemeld voor een opdracht geven wij al uw relevante persoonsgegevens door aan de klant die een uitvraag heeft gedaan.

Welke rechten heb ik over mijn data?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactpersoon

Indien u vragen heeft over het bovenstaande, of uw gegevens wilt wijzigen/verwijderen kunt u contact opnemen met de FG van Supply Value.

 

Esra Stoll

e.stoll@supplyvalue.nl

+31 88 0555 999