Supply Value, Renée van Poppel

Renée van Poppel – Trainer

Renée van Poppel is zowel consultant als trainer. Renée is positief kritisch, analytisch en sensitief met brede praktijkervaring in verschillende grote (overheids)organisaties en een stevige academische basis. Het helpen van professionals om hun organisatie en persoonlijke doelen te behalen staat in de kern van haar specialiteiten.

Renée heeft bij grote (semi)overheidsorganisaties diverse rollen vervuld als (strategisch en tactisch) adviseur, projectmanager en procesconsultant. Ze heeft zich hierbij gespecialiseerd in het inrichten van enterprise portfoliomanagement en als business consultant gericht op verandermanagement in IT-organisaties. Hierbij zorgt ze ervoor dat er voldoende flexibiliteit is om agile te werken maar dat de organisatie wel koersvast genoeg is om de strategie te verwezenlijken. Door stakeholders te begeleiden bij het opstellen van hun doelen, zorgt ze ervoor dat de organisatie hier samen de schouders onder zet.

Ze heeft ervaring met het coachen en ontwikkelen van MT’s en medewerkers, en draagt de theoretische kennis hierachter nu over door middel van verschillende trainingen. Haar trainingen maakt ze interactief en toepasbaar in iedere werkomgeving. De training zelf is ten slotte slechts het begin, de echte waarde komt bij het toepassen en het verder delen van de opgedane kennis!

Renée geeft voor de Supply Value Academy onder andere de volgende trainingen: