Luuk Spanjaards

Over mij

Functie
Consultant

Opleiding
Bachelor Bedrijfskunde; Master Organizational Design & Development (Radboud Universiteit Nijmegen)

Hobby’s en interesses
Wandelen, fietsen, muziek

Waarom Supply Value?
Vanwege de open cultuur, groeimogelijkheden, en de ambitie om echt impact te maken op de samenleving

In november 2019 ben ik gestart als consultant bij Supply Value. Ik had toen net mijn Master afgerond en was op zoek naar een baan waar ik in korte tijd veel kon leren en tegelijkertijd impact kon maken. Het traineeship bij Supply Value was daar een perfecte invulling van dankzij de intensieve begeleiding en verschillende trainingen gecombineerd met uitdagende opdrachten voor onze klanten. Dit heeft er samen met de open cultuur waarin iedereen elkaar wil helpen voor gezorgd dat ik in zeer korte tijd ben gegroeid van net afgestudeerde naar een professionele consultant die echt impact kan maken. 

Ik haal in mijn werk de meeste energie uit het slimmer laten samenwerken van mensen en organisaties. Ik geloof dat elke maatschappelijke uitdaging opgelost kan worden door het gemeenschappelijke doel te vinden en daar samen naartoe te werken. Het centraal stellen van de eindklant en het begrijpen van de uitdagingen waar die eindklant mee zit is hierbij essentieel om met innovatieve oplossingen zoveel mogelijk waarde te creëren voor die eindklant. Dit is ook terug te zien in de opdrachten die ik tot dusver heb uitgevoerd bij ProRail, NS, en het programma VIPP InZicht in de regio Noord Holland-Noord, waarbij steeds meerdere organisaties samenwerkten aan een gemeenschappelijk doel: de eindklant beter van dienst kunnen zijn. 

Naast het werken bij Supply Value houd ik me in mijn vrije tijd graag bezig met muziek. Het maken ervan gaat me nog niet zo goed af, maar ik kan uren door stoffige bakken met oude LP’s bladeren op zoek naar dat ene pareltje. Daarnaast ben ik graag buiten aan het wandelen of fietsen, het liefst tussen de bergen, langs het water of in de bossen. 

Ik geloof dat elke maatschappelijke uitdaging opgelost kan worden door het gemeenschappelijke doel te vinden en daar samen naartoe te werken.

Uitgevoerde opdrachten

Projectleider ProRail Leercyclus ETMET RoSA Praktijkproef

Vanaf april 2021 heb ik mijn rol bij het ETMET RoSA programma uit kunnen breiden. Naast de ondersteunende taken voor het programmamanagement en het creëren van een methode om de effectiviteit van de maatregelen uit het verbeterprogramma te beoordelen heb ik er verantwoordelijkheden bij gekregen. De nieuwe dienstregeling met 6 in plaats van 4 Intercity’s tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem wordt voor de definitieve ingang eerst beproefd. Gedurende deze zogeheten testdagen volgen we allerlei kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren om de leerdoelen van de verschillende organisatieonderdelen hebben te behalen, om zo voor de definitieve start van de dienstregeling te weten of er nog ‘unknown unknowns’ zijn die de prestaties kunnen beïnvloeden en waar we nog actie op moeten ondernemen. 

Mijn rol hierin is het inrichten van de leercyclus van de testdagen: het proces dat we volgen om de prestaties van de dienstregeling te analyseren, evalueren, en vervolgens te verbeteren. Dit begint met het ophalen van de leerdoelen van elk organisatieonderdeel, zowel bij NS als ProRail. Vervolgens zorg ik ervoor dat elk organisatieonderdeel een mechanisme inricht om dat leerdoel te behalen: welke indicator hoort daarbij, hoe gaan we die indicator meten, en hoe trekken we daar conclusies uit? Op deze manier zorgen we ervoor dat bij de definitieve start van de hoogfrequente dienstregeling alle kinderziektes eruit zijn en de prestaties direct al op gewenst niveau zijn. 

PMO InZicht Noord-Holland Noord

In de periode tussen december 2020 en april 2021 heb ik samen met enkele collega’s meegewerkt aan het VIPP InZicht-programma in de regio Noord-Holland Noord. Het doel van dit programma is om digitale uitwisseling van patiëntendossiers mogelijk te maken tussen 8 deelnemende zorginstellingen in de regio Noord-Holland Noord. Hiervoor waren aanpassingen nodig aan het hele IT-landschap van deze zorginstellingen, die een grote impact hadden op de werkwijze van de zorgprofessionals. De zorginstellingen konden hiervoor subsidie aanvragen bij het Ministerie van VWS. 

Mijn rol bestond hier met name uit het opstellen van de programmaplanning en begrotingen voor elk van de 8 deelnemers, het faciliteren van de samenwerking tussen die 8 deelnemers, en het ophalen van alle benodigde documenten en overige informatie voor de subsidieaanvraag. Het resultaat hiervan was dat onze regio als een van de eersten in Nederland de subsidie toegekend hebben gekregen en van start konden met het programma.  

PMO ProRail

Vanaf augustus 2020 vervul ik de rol van PMO bij ProRail, wederom binnen het ETMET RoSA programma, een samenwerking met NS. Dit programma focust zich op het doorvoeren van allerlei maatregelen rondom de infrastructuur, het materieel, en werkwijzen en processen in de dagelijkse operatie om de verhoging van 4 naar 6 Intercity’s per uur mogelijk te maken tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem zonder daarbij in te leveren op prestaties. 

Naast de taken die ik al had uit mijn vorige rol ben ik momenteel ook verantwoordelijk voor het creëren van een manier waarop we de effectiviteit van de maatregelen kunnen beoordelen. Door de complexe structuur en samenhang van veel verschillende (K)PI’s was het een uitdaging om de impact van elke maatregel op de programmadoelstelling meetbaar te maken. Met behulp van experts uit de operatie is het echter gelukt een dashboard op te stellen, wat het programmamanagement van de nodige stuurinformatie voorziet. Daarnaast ben ik nog verantwoordelijk voor het verzamelen van de geleerde lessen van het ETMET RoSA programma en het vorige ETMET programma, en deze te bundelen met handige tools, templates en tips voor de volgende ETMET programmamanager.  

PMO NS

Van februari 2020 tot en met juli 2020 ben ik als PMO werkzaam geweest bij NS. Ik werkte daarbij mee aan een programma waarin NS samenwerkt met ProRail om de capaciteit op het steeds voller wordende spoornet te vergroten. Zo werken we in het ETMET RoSA programma aan een hoogfrequente treindienst (Elke Tien Minuten Een Trein) tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem. Om de verhoging van 4 naar 6 Intercity’s per uur mogelijk te maken zonder in te leveren op prestaties, is dit programma erop gericht allerlei maatregelen door te voeren rondom de infrastructuur, het materieel, en werkwijzen en processen in de dagelijkse operatie. 

Mijn rol hierbij kenmerkte zich door het ondersteunen van het hele team. Zo hielp ik bijvoorbeeld met het voorbereiden van presentaties, plande ik vergaderingen in en hield ik de actielijsten bij. Daarnaast ben ik ook de verbindende factor tussen de verschillende betrokken afdelingen: ik zorg dat zij optimaal kunnen samenwerken, en dat belangrijke punten niet tussen wal en schip vallen. 

PMO UWV

In januari 2020 heb ik samen met een collega van Supply Value bij UWV de voorbereiding van een aanbesteding enorm versneld, middels een project met de passende naam “Aanbesteding in 10 dagen”. 

Het doel van dit project was om de voorbereiding van een aanbesteding in 10 werkdagen af te ronden. Dit houdt in dat er allerlei keuzes moeten worden gemaakt, onderbouwd en opgeschreven over zaken als de inkoopstrategie, eisen, wensen, prijs en kwaliteit. Aangezien dit een zeer ingewikkeld proces is, en hier erg veel besluiten moeten worden genomen waar veel verschillende personen hun akkoord op moeten geven, duurt dit normaliter 6 tot 9 maanden. Door een aantal dingen compleet anders te doen hebben wij dit proces kunnen verkorten naar 10 dagen. 

Mijn rol in dit project bestond voornamelijk uit het voorbereiden van de teamsessies, het bijhouden van actielijsten, meedenken in de besluitvorming en daarnaast dagelijks onze voortgang te communiceren naar de rest van de organisatie. Dit had als resultaat dat de sessies erg soepel verliepen en de teamleden met veel enthousiasme aan dit project hebben gewerkt. 

Mijn expertise

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?