Onze consultants aan het woord: Jurriaan Vogel

Supply Value is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Procurement, Supply Chain, Digital,  Performance en Project & Change Management. Onze medewerkers en partners zijn de basis voor ons succes: als zij groeien, groeit Supply Value als onderneming.

Benieuwd naar wat onze consultants zoal meemaken? In deze rubriek delen zij hun ervaringen. Dit keer stellen wij Jurriaan Vogel voor. Jurriaan is consultant op het gebied van Digital. Hij slaat de brug tussen business en IT en stelt nauwkeurig vast welke informatiebehoefte er is. In dit inzicht vertelt Jurriaan hoe hij dit aanpakt en welke ervaring hem hierin helpt.

Over Jurriaans werk als consultant

Na afgestudeerd te zijn in de masters Supply Chain Management en Informatiemanagement heb ik in Supply Value de ideale plek gevonden. Bij Supply Value krijg ik de ruimte om mijzelf te ontwikkelen, terwijl vrijheid en verantwoordelijkheid in het werk typerend zijn voor de bedrijfscultuur. Zo heb ik direct vanaf de start de ruimte gekregen om mijn studiekennis over informatiemanagement en blockchaintechnologie om te zetten in producten en diensten. Ik stond al snel als expert in een workshop samen met de klant om te ontdekken of blockchain de juiste oplossing kan bieden.

Onderstaand een greep uit de opdrachten die Jurriaan tot nu toe heeft volbracht.

Implementatie van een nieuw IT-systeem

In mijn eerste opdracht bij de Omgevingsdienst West-Holland was ik verantwoordelijk voor het begeleiden van de implementatie van een nieuw IT-systeem voor het primaire proces. In deze opdracht heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met projectmanagement, maar tegelijkertijd ook de ruimte gekregen om bezig te zijn met de inhoud. Zo heb ik onder andere alle workshops met de eindgebruikers gefaciliteerd voor de inrichting van het IT-systeem. Daarnaast heb ik de trainingen voor het gebruik van het nieuwe systeem georganiseerd en gegeven. Tenslotte heb ik de conversie van data uit het oude naar het nieuwe systeem volledig gecoördineerd en gepland. Naar mijn mening is een belangrijke succesfactor voor het implementeren van een nieuw IT-systeem het kunnen schakelen op verschillende niveaus. Enerzijds heb je de eindgebruiker nodig voor draagvlak, zodat het ontstaan van workarounds voorkomen wordt. Anderzijds dien je te kunnen schakelen met de opdrachtgever op managementniveau en de lange termijn uitdagingen van het management te begrijpen en te vertalen naar concrete doelen en acties binnen jouw project.

Bekijk zijn profiel

Het opstellen van een i-Strategie door middel van storytelling

Vervolgens heb ik de Raad voor Rechtsbijstand begeleid met het opstellen van hun i-Strategie. Samen met mijn collega Renée van Poppel heb ik verschillende workshops gefaciliteerd waarin wij het vertrekpunt en de doelen van de informatiestrategie hebben bepaald. Het uiteindelijke resultaat was een concrete IT-projectenkalender voor de komende vijf jaar.

Tijdens deze workshops hebben wij de storytelling techniek toegepast. Het bijzondere van deze techniek is dat het een andere denkwijze, die veel creativiteit weet te genereren. Samen met de deelnemers van de workshops hebben wij de verhaallijn van de strategie bedacht en uitgetekend. Het is een visuele manier van denken, waarin je de boodschap die je de lezer wilt meegeven centraal stelt. Nadat de verhaallijn was uitgetekend, konden wij de inhoud eraan koppelen om het verhaal meer diepgang te geven. Hiermee hebben we een strategie gevormd waarin de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie zijn vertaald naar strategische doelen voor IT. Uiteindelijk hebben wij op deze manier iets groots en abstracts als de strategie handen en voeten gegeven. Bovendien is het een verhaal dat niet alleen binnen het team zelf, maar ook naar buiten toe gedeeld kan worden.

Nieuw applicatielandschap binnen de zorg

Momenteel ben ik bezig met diverse IT-projecten bij Omring. Zo ben ik projectleider binnen een groter programma waarin ik zorg dat binnen een nieuw applicatielandschap de bedrijfsvoeringsprocessen in de juist applicatie, met de juiste informatie en de juiste koppelingen komen te staan. Hierbij is het van belang om de behoefte vanuit de organisatie, zoals zorgverleners en zorgmanagers, op te halen en te vertalen naar de juiste IT-oplossingen. Ook ben ik projectleider op het gebied van e-HRM, waarbij ik zorg voor de beste ondersteuning op het gebied van werving- en selectie, HR-processen van indienst- tot uitdiensttreding en het leren en ontwikkelen van medewerkers door middel van IT. Binnen dit project vallen zaken als het identificeren van de behoeften van de gebruikers, het selecteren van de juiste applicaties en het inrichten en implementeren van deze applicaties. Hierbij is het doel om de eindgebruiker zo optimaal mogelijk te ondersteunen, zodat zij minder administratieve last, minder tijdsverlies en optimale ontwikkeling ervaren.

Geleerde lessen

Voor mij zijn er twee belangrijke lessen die ik de afgelopen jaren heb geleerd. Ten eerste is het bij IT-projecten van belang om vooraf altijd te bedenken voor wie je het doet. IT, software of informatie is soms best abstract en dan kan je de aansluiting verliezen met de mensen voor wie je het doet. Maak dus bewust de denkstap waarom je een IT-project uitvoert en welke behoeften de eindgebruiker daarin heeft. Voor mij komt eerst de gebruiker en dan de techniek.

De tweede les die ik heb geleerd is om binnen projecten niet alles alleen te willen doen. Het is lastig om overal kennis van te hebben, mede door de vele ontwikkelingen binnen zowel organisaties als IT. Durf daarom de hulpvraag te stellen aan anderen en sta open voor hun suggesties. Samen bereik je meer dan alleen.

Ruimte voor ontspanning

Buiten het werk om vind ik het belangrijk om voldoende ruimte te houden om te kunnen ontspannen. Voor mij is dat sporten, omdat het fysieke en mentale fitheid geeft. Dit is belangrijk anno 2020, wanneer de wereld nooit meer stilstaat. Verder vind ik het heerlijk om bezig te zijn met fotografie en auto’s, welke ik graag combineer door auto’s zo mooi mogelijk op de gevoelige plaat vast te leggen. Ten slotte heb ik passie voor muziek en heb ik een uitgebreide verzameling lp’s.

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over onze consultants of heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl