Onze consultants aan het woord: Bram Stevens

Supply Value is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Procurement, Supply Chain, Digital en Performance Management. Onze medewerkers en partners zijn de basis voor ons succes: als zij groeien, groeit Supply Value als onderneming.

Benieuwd naar wat onze consultants zoal meemaken? In deze rubriek delen zij hun ervaringen. Dit keer stellen wij Bram Stevens voor. Bram is consultant op het gebied van Performance Management, hij adviseert op het gebied van prestatiesturing en ketensamenwerking. In dit inzicht vertelt Bram hoe hij dit aanpakt en welke ervaring hem hierin helpt.

Over Brams werk als consultant

In november 2018 ben ik begonnen als consultant bij Supply Value, nadat ik ook mijn master thesis bij Supply Value heb geschreven. De inhoud van mijn master had betrekking op het analyseren van complexe problemen en het maken van strategische besluiten. Het afwegen van diverse belangen van stakeholders stond hierbij centraal. Het verraste me hoe snel ik theorie in de praktijk kon toepassen bij mijn eerste opdracht.  

Onderstaand een greep uit de opdrachten die Bram tot nu toe heeft volbracht.

Strategische scenario’s in de telecommarkt

Mijn eerste opdracht voor Supply Value was het uiteenzetten van strategische keuzes voor een organisatie in de telecommarkt. Ik heb met data-analyses de prestaties van deze organisatie en haar concurrenten geëvalueerd en vergeleken. Op basis hiervan heb ik samen met medewerkers uit de organisatie vier mogelijke toekomstscenario’s uitgedacht, welke de organisatie gebruikt heeft om haar beleid voor het komende jaar te bepalen.

Het mooiste compliment wat ik hier heb ontvangen van de opdrachtgever was dat ik snel en goed kon integreren in de staande organisatie. Als consultant kom je natuurlijk telkens terecht in een organisatie waar je nog niet bekend mee bent.  Ik geloof dat het in zo’n situatie belangrijk is om snel te kunnen integreren in de groep, en zowel formeel als informeel contact te hebben met personen uit de organisatie. Dit stelde mij in staat een beter beeld van de context van de organisatie en haar vraagstukken te vormen. Als je zelf deze verschillende perspectieven kunt doorleven, en daarmee kunt beoordelen welke vervolgstappen er wel of niet geschikt zijn, kun je een veel beter en goed afgewogen advies afgeven aan je opdrachtgever.

Creëren van alignment binnen een G4 gemeente

Naast dat ik het belangrijk vind om te integreren in een organisatie, is het ook cruciaal om draagvlak te creëren voor een voorgestelde oplossing en commitment van alle betrokkenen hiervoor te krijgen. Ik heb bij de verschillende opdrachten die ik uitgevoerd heb dat het soms lastig kan zijn om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een interessante methode die helpt om dit voor elkaar te krijgen is Group Model Building. Dit heb ik inmiddels bij verschillende opdrachtgevers toegepast. Een voorbeeld casus heb ik hier uitgebreider beschreven. Het gebruik van dit model helpt om verdeelde belangen te vertalen naar een gezamenlijk doel waardoor het draagvlak voor veranderen verbreedt.

Alignment creëren in een team door 4 workshops

Serious Gaming in de mobiliteit

Een succesvolle tool op het gebied van verandermanagement is het spelen van een serious game. Dit dient als een laagdrempelig startpunt voor het communiceren van een organisatieverandering, of het verhelderen van een bestaand proces. Bij het maken van een serious game voor een van mijn opdrachtgevers trad ik op als projectleider. Daar leerde ik continu zoeken naar de balans tussen het creëren van een eigen visie voor de game en openstaan voor input van de projectgroep. Zij beschikten over meer kennis uit de praktijk, ik over het maken van een serious game. Daar tref je direct het spanningsveld tussen theorie en praktijk: dat vraagt om het vinden van de juiste balans. Bij deze opdrachtgever hebben we de game gebruikt om voor diverse stakeholders duidelijk te maken wat erbij komt kijken wanneer er wijzigingen in het metroareaal gedaan moeten worden. Een complex proces waar veel bij komt kijken. Door de game leerden deelnemers vanuit het perspectief van de ander kijken en daardoor creëer je weer meer begrip tussen verschillende ketenpartners. Dat was ontzettend gaaf om te zien.

Over het algemeen is de balans tussen theorie en praktijk iets wat me erg bezighoudt. Supply Value heeft veel kennis vanuit theorie en wetenschappelijke kaders, maar weet dit ook praktisch toepasbaar te maken. Dat betekent dat we niet één-op-één een bestaande methode gebruiken, maar juist kijken naar wat er nodig is in de organisatie, en kijken welke elementen wij uit onze ‘toolbox’ daarop toe kunnen passen.

Het belang van persoonlijke ontwikkeling

De afgelopen twee jaar heb ik een uitgebreid opleidingstraject gevolgd en verschillende opdrachten bij diverse opdrachtgevers uitgevoerd. Wat ik sterk vind aan het opleidingstraject, is dat Supply Value je veel flexibiliteit biedt. Mijn ervaring is dat je de ruimte en verantwoordelijkheid krijgt om zelf invulling te geven aan de inhoud. Ik heb daarin onder andere gekozen voor de Lean Six Sigma opleiding, wat voor mij persoonlijk grote toegevoegde waarde gehad heeft.

Dit bood mij een manier om de kennis die ik al had opgedaan tijdens mijn studie beter te structureren, en de link te leggen naar procesverbetering in de praktijk. Dit heb ik ook direct toegepast bij mijn huidige opdrachtgever, waarbij ik met behulp van deze methode een proces gestructureerd heb. Vervolgens hebben we gezamenlijk verbetermogelijkheden geïdentificeerd, en zijn de belangrijkste drie verbeterpunten direct doorgevoerd in een nieuw proces. Dit proces wordt nu actief gemonitord door een procesmanager met behulp van een dashboard dat tijdens dit verbetertraject opgezet is.

Groene vingers

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tennissen, voetballen, of te tuinieren in mijn moestuin. Mijn balkon staat inmiddels volgebouwd met allerlei soorten planten. Mijn nieuwste aanwinst (en trots) is een mooie bananenplant! Dit weten niet veel mensen van mij, maar nu het weer mooier weer begint te worden, zit ik regelmatig tussen de tomatenplanten op het balkon. Die ruiken heerlijk, en ik vind het erg ontspannend.

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over onze consultants of heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl