Onderzoek inkoop talent ontwikkeling

Marno van Houten van Supply Talent heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin organisatie aandacht geven aan inkoop talent ontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er grote verschillen zijn in de mate van aandacht die organisaties besteden aan inkoop talent ontwikkeling. Een eenduidige aanpak ontbreekt.

De drie “key-findings” van het onderzoek zijn hieronder kort beschreven.

  1. De resultaten tonen aan dat men het in het algemeen belangrijk vindt dat hun organisatie investeert in jonge inkoopprofessionals. Daarnaast vindt men het belangrijk dat jonge inkoopprofessionals worden ondersteund door een (onafhankelijke) persoonlijke coach bij hun persoonlijke ontwikkeling.
  2. De instroom van jonge inkoopprofessionals van de afgelopen 5 jaar bestaat voornamelijk uit hoog opgeleide mensen met minimaal een HBO diploma. Deze jonge professionals worden vaak getest door middel van een assessment en een interview.
  3. De resultaten van het onderzoek laten tevens zien dat er grote verschillen zijn in de hoeveelheid tijd en geld een jonge inkoopprofessional mag besteden aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er een grote aantal organisaties die helemaal geen tijd beschikbaar stellen.

Gebaseerd op de uitkomsten dit onderzoek en onze eigen persoonlijke ervaring hebben wij een aantal concrete aanbevelingen en acties gedefinieerd. Deze aanbevelingen zijn erop gericht om uw organisatie te helpen en om optimaal gebruik te maken van jonge talent volle inkoopprofessionals.

Aanbevelingen:

  • Investeer in jonge inkopers;
  • Laat jonge inkopers persoonlijke doelstellingen definiëren;
  • Leer van andere organisaties;
  • Probeer oplossingen te vinden om jonge professionals ervaring op te laten doen bij meerdere organisaties;
  • Maak duidelijke afspraken over opleidingsbudgetten.

Onderzoeksrapport:

Download hier het volledige onderzoeksrapport