Netwerksamenwerking in de zorg

Er zijn veel ontwikkelingen in de zorgsector: de focus verschuift steeds meer naar preventie en er ontstaan bijna voortdurend nieuwe mogelijkheden doornieuwe technologieën. De verwachting is dat al deze ontwikkelingen bijdragen aan het creëren van optimale zorg of liever nog een maximaal gezonde bevolking. Het is daarom belangrijk om als zorginstelling goed te kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. Maar hoe doet u dat? Door samenwerking te zoeken binnen uw netwerk wordt de flexibiliteit van uw organisatie groter, waardoor u meer kansen heeft om mee te gaan in deze ontwikkelingen. In dit inzicht geven we u een toelichting op wat netwerksamenwerking in de zorg inhoudt en bij welke ontwikkelingen dit een grote rol kan spelen. Tenslotte lichten we een voorbeeld toe van een gerealiseerde netwerksamenwerking binnen het programma Proeftuin eOverdracht.

Netwerksamenwerking is een samenwerking tussen verschillende schakels binnen dezelfde keten. Het idee is dat er samen meer bereikt kan worden dan ieder voor zich en dat door samen te werken optimale integrale processen ontstaan. Ook binnen de zorg speelt netwerksamenwerking een rol. Door samen te werken op bijvoorbeeld regie en beleid ontstaat er niet alleen een effectiever proces, ook komt de vraag van de zorgbehoevende centraal te staan.

Juiste zorg, op de juiste plek en het juiste moment

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport draagt netwerksamenwerking in de zorg bij aan de juiste zorg, op de juiste plek en op het juiste moment. Hierbij gaat het om een samenwerking tussen verschillende zorgverleners, zowel in de eerstelijns- als in de tweedelijnszorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een samenwerking van een specialistische arts met een thuiszorgverpleegkundige. Hierbij staat de zorgbehoevende centraal: wat is voor deze zorgbehoevende de juiste zorg, wat is de juiste plaats om de zorg te verlenen en bij welke behandelaar in het netwerk past dit het beste?

Proeftuin eOverdracht

Een goed voorbeeld van een netwerksamenwerking tussen verschillende zorginstellingen is de Proeftuin eOverdracht waarin De Zorgcirkel, Omring, Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep deelnamen. Deze zorginstanties hebben gezamenlijk een programma opgestart om patiëntgegevens digitaal over te dragen. Een zorgbehoevende geeft hierbij eenmalig de benodigde informatie bij de eerste behandelaar; deze wordt met de voor de zorgbehoevende benodigde zorginstanties gedeeld. In het programma is ook meegenomen dat plaatsingsverzoeken binnen het netwerk digitaal georganiseerd worden, waardoor er inzicht is in de capaciteit binnen het gehele netwerk zonder hiervoor telefonisch of per mail contact te moeten zoeken. De pilot van de Proeftuin eOverdracht is succesvol geïmplementeerd en de mogelijkheden voor een vervolg worden onderzocht.

Deze Proeftuin is onderdeel van het programma InZicht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen.

Preventie: zorg op het juiste moment

Ook voor preventie kan een netwerksamenwerking als de Proeftuin eOverdracht een grote rol spelen. Door de digitale overdracht van patiëntinformatie binnen de netwerksamenwerking is de actuele status van een zorgbehoevende duidelijk voor alle betrokken zorgverleners. Bijvoorbeeld; door een thuiszorgverpleegkundige preventief een chronische patiënt te laten monitoren, eventueel aan de hand van een e-health device waardoor dit op afstand kan, kunnen afwijkingen vroegtijdig gesignaleerd worden, soms zelfs al voordat een zorgbehoevende zelf last heeft ervaren van deze afwijking. Door vroegtijdig signaleren door de verpleegkundige en het doorgeven hiervan aan de specialistische arts, wordt een ernstigere situatie voorkomen. Om dit goed te laten verlopen is netwerksamenwerking van groot belang.

Meer informatie

Ontvangt u graag meer informatie over netwerksamenwerking en de toepassing hiervan in de zorg? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! Of maak gelijk een afspraak met een van onze experts.

Download

Het optimale effect van netwerksamenwerking hebben wij uitgedrukt in volwassenheidsniveaus. In ons aanvullende inzicht zullen wij, naast het verder toelichten van bovenstaande mogelijkheden van netwerksamenwerking, ingaan op de volwassenheidsniveaus van netwerksamenwerking en het bijbehorende groeimodel. Download hem hier geheel vrijblijvend!