Lean management voor efficiëntere en effectievere processen in de zorg

De druk op zorgmedewerkers is mede door de COVID-19 uitbraak hoger dan ooit; eis een tekort aan zorgverleners en er is door COVID-19 een piek, maar ook een structureel toenemende vraag naar zorg. Wat kan er gedaan worden om deze druk (deels) te verlagen? Daarbij wordt ook de hoge administratieve belasting van zorgverleners genoemd als een knelpunt. Hoe kunnen we deze administratieve lasten verlagen? Het inzetten van lean management, waarbij continu verbeteren centraal staat, kan het antwoord zijn op beide vragen. In dit inzicht nemen we u kort mee in wat lean management is en hoe dit toepasbaar kan zijn in de zorg.  

Lean management

Lean management richt zich op het creëren van een zo hoog mogelijke waarde voor de klant, tegen zo weinig mogelijk verspilling in het proces, oftewel: zo efficiënt en effectief mogelijk werken. Dankzij het gebruik van lean management worden de processen in een organisatie continu verbeterd. Dit begint bij aankaarten van het probleem en het herkennen van het bijbehorende proces. Aan de hand van een waardestroom analyse worden alle stappen van het proces in kaart gebracht en komen eventuele verspillingen naar boven. Door het proces zo onder de loep te nemen en overbodige stappen te elimineren, wordt het proces efficiënter en effectiever ingericht.  

Lean management in de zorg 

Ook in de zorg kan het inzetten van lean management processen efficiënter en effectiever maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van patiënt- en cliënttevredenheid, het optimaliseren van planningen en het optimaliseren van de verhouding primaire taken en secundaire taken van zorgverleners. Zo is een vaak gehoorde ‘klacht’ van de zorgverleners dat zij veel tijd besteden aan secundaire werkzaamheden, zoals het invullen van patiënten- of cliëntendossiers, het opstellen van rapportages en overleg of overdracht. De tijd die hieraan besteed wordt, gaat ten koste van de primaire taak, namelijk het verlenen van zorg. Door hier lean management in te zetten en zo het proces te analyseren, kan er gekeken worden of hier sprake is van een ‘verspilling’ en kan deze worden weggenomen 

Hoe ziet bijvoorbeeld het hele proces van het verplegen van een patiënt eruit? Zijn er stappen in dit proces die een verpleegkundige uitvoert die geen directe toegevoegde waarde hebben? Zijn er stappen die op een andere manier ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld door deze te verplaatsen naar een medewerker voor wie deze werkzaamheden meer een primaire taak zijn dan voor de verpleegkundigeDoor op deze manier naar alle processen te kijken en eventuele overbodige stappen te elimineren, verloopt het proces efficiënter en effectiever, waardoor het totale proces meer waarde toevoegt voor zowel de patiënt als de zorgmedewerkers en de zorginstellingEen resultaat van een procesverbetering zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er minder tijd wordt besteed aan de administratieve lasten en meer tijd overblijft voor het verlenen van zorg, waardoor meer patiënten kunnen worden behandeld en ook wachtlijsten af zullen nemen.  

Door toepassing van het lean gedachtegoed worden suggesties voor verbeteringen niet alleen aangedragen vanuit bestuurlijk niveaumaar is het juist de bedoeling dat alle medewerkers meedenken en hun ideeën voor verbetermogelijkheden aandragen, van de baliemedewerker bij ontvangst tot en met de behandeld specialist en de verzorging. Door mensen zelf verbeterpunten aan te laten dragen voor hun eigen werkzaamheden, krijgen zij de mogelijkheid om hun eigen werkzaamheden te verbeteren, wat hen zal motiveren om zich hiervoor in te zetten 

Om het gebruik van lean management te blijven stimuleren is het van belang om de resultaten inzichtelijk te maken. Het gaat hierbij niet alleen om de financiële kant, maar ook om het perspectief van de patiënt en de werknemer: wat zien zij van de resultaten bereikt door de inzet van lean management? Hoe u deze resultaten inzichtelijk kunt maken, leest u hier. 

aanbesteding 10 dagen

Wat levert Lean management uw organisatie op?

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over lean management in de zorg? Of bent u benieuwd wat het gebruik van lean management voor uw organisatie oplevert? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl