Kritische succesfactoren complexe IT en bouw projecten

Supply Value heeft onderzoek gedaan naar kritische succes factoren voor complexe IT en bouw Projecten. Dit heeft geresulteerd in onderzoek naar 46 IT projecten en 44 bouw projecten door middel van een survey en interviews met 6 experts.

Samenwerking in de keten wordt steeds belangrijker voor organisaties. Door het aangaan van bijvoorbeeld partnerships, allianties en samenwerkingsverbanden kunnen bedrijven onder meer de efficiency verbeteren, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen of samen met partners vanuit een co-creatie aanpak effectiever werken aan innovatie. Vanuit de praktijk zien we dat bedrijven in toenemende mate collaboratief samenwerken om de complexiteit van strategische projecten en hun bedrijfsomgeving en de daarbij behorende risico´s beter te kunnen managen. Ondanks de stijgende aandacht voor- en ervaring met samenwerkingsverbanden behalen veel partnerships nog niet de beoogde doelstellingen, mede doordat het in de regel om complexe trajecten gaat.

erasmus _ supplyvalue

Het onderzoek richtte zich vooral op de relationele karakteristieken die een rol spelen tijdens de zojuist benoemde collaborative samenwerking. Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte variabelen, vertrouwen, commitment, betrokkenheid van het senior management, gezamenlijke doelen, competenties van de partners en prestatie tevredenheid allemaal noodzakelijk zijn voor het succes van een strategisch IT of bouw project. De uitkomsten van dit onderzoek zijn tweeledig. Eerst is wetenschappelijk aangetoond waarom deze variabelen noodzakelijk zijn voor succes. Waarna een praktisch model is opgesteld met duidelijk actiepunten voor managers, hoe ze ervoor kunnen zorgen deze noodzakelijke variabelen voor succes kunnen bereiken.

Een partnership is gericht op het creëren van gemeenschappelijke waarde. Binnen een partnerships moet de relatie worden gekenmerkt door eerlijkheid en transparantie. Zowel in de voorbereiding als in de voortgang van het project.

Één eenduidige doelstelling

 • Luister goed wat de opdrachtgever nodig heeft (klantspecifieke opdrachten).
 • Vertaal behoefte naar concrete doelstellingen, de doelstellingen naar concrete oplossingen.
 • Begin pas  als alles duidelijk op tafel ligt en je dus elkaar begrijpt.
 • Bespreek waar je het niet mee eens bent door eerlijk aangeven wat inzetgebied is.
 • Wees ervan bewust dat als de diversiteit van belangen groot is het lang duurt om hierover consensus te bereiken.
 • Benoem de toegevoegde waarde voor de ander partij .
 • Als iets veel tijd kost, kost het veel tijd!

Vakmanschap

 • Zorg dat de skills van werknemers in beide organisaties in balans is.
 • Zorg voor een professionele samenwerking, d.w.z. volwaardige gesprekspartners.
 • Zorg voor personeel dat transparant is en genieten van de inhoudelijke uitdaging.

Betrokken

 • Zorg voor een goede toewijzing van personeel aan het project en zorgt dat ieders verantwoordelijkheden helder zijn.
 • Investeer tijd en moeite in de relatie, vanwege het lange termijn karakter ervan.
 • Zorg ervoor dat iedereen echt op de hoogt van de voortgang en stuur bij waar nodig.
 • Verdiep je in de kwalitatieve voortgang en risico management van het project.
 • Wees als senior manager betrokken als sponsor.

Verantwoordelijk

 • Leg de verantwoordelijkheden niet allemaal bij de klant.
 • Besef dat je als opdrachtgever zelf ook verantwoordelijk bent.
 • Kies de juist partner, je krijgt namelijk wat je vraagt.
 • Je wordt pas begrepen als de ander je begrijpt.
 • Geef de leverancier ruimte op basis van zijn expertise

Resultaatgericht

 • Denk in oplossingen, na een goede voorbereiding zal er altijd iets veranderen
 • Veranderingen van de scope resulteert in een nieuw project. Wees eerlijk en neem afscheid als nieuwe projectdoel niet kan worden gerealiseerd.
 • Risico’s en beloningen moeten in balans zijn en afrekenmodel in lijn zijn met de geest van het contract.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over kritische succes factoren voor complexe IT en bouw Projecten en bent u benieuwd naar de aanbevelingen van Supply Value? Download het gratis onderzoeksrapport via de link onder aan deze pagina.

Download hier: Kritische succesfactoren complexe IT en bouw projecten