Knelpunten en succesfactoren bij het toepassen van circulair inkopen

De lineaire manier van denken en leven waarbij we steeds nieuwe grondstoffen delven, er iets van maken en het daarna vernietigen (‘take, make, waste’) put onze aarde uit. Een transitie naar een andere manier van denken en leven is cruciaal en noodzakelijk. De circulaire economie biedt uitkomst.

Circulair Procurement 4 Value model

Circulair Procurement for Value (CP4V) model

Koplopers binnen het bedrijfsleven en de overheid laten zien dat circulaire bedrijfsmodellen aantoonbaar leiden tot betere prestaties. Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers. Zij stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen.

Dat het anders moet staat buiten kijf. De grote vraag is echter: hoe? Supply Value heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste knelpunten en succesfactoren bij het toepassen van circulair inkopen. Het doel van dit onderzoek is om de kennis naar circulair inkopen te vergroten en om praktische handvaten te leveren aan organisaties die circulair inkopen willen toepassen. Hoe pak je dit aan en waar moet je rekening mee houden?

Dit onderzoek geeft dus inzicht in de belangrijkste knelpunten en succesfactoren bij circulair inkopen in de praktijk. Daarnaast geeft het inzicht in hoe een circulair inkooptraject er uitziet, en of dit wezenlijk anders is dan een traditioneel inkooptraject. Tot slot laten de resultaten uit het onderzoek zien dat circulair inkopen in 5 opeenvolgende stappen kan worden toegepast: van 0% circulair inkopen tot 100% circulariteit in de keten. Op basis van deze vijf stappen is het ‘Circulair Procurement for Value (CP4V) model ontwikkelt. Organisaties bevinden zich in verschillende fases van volwassenheid met betrekking tot circulair inkopen. Het CP4V is een diagnosemodel dat laat zien waar je als organisatie staat op de circulaire inkoopladder en wat er nodig is om een stap verder op deze ladder te komen om je circulaire inkoopactiviteiten steeds verder te professionaliseren.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de knelpunten en succesfactoren bij circulair inkopen in de praktijk, het circulaire inkooptraject en het CP4V model, en bent u benieuwd naar de aanbevelingen van Supply Value? Download dan hieronder het gratis onderzoeksrapport.