Keuzetool projectmanagement methode

Projecten gebaseerd op het agile gedachtegoed zijn inmiddels steeds vaker de standaard werkwijze of aanpak bij grote en kleine projecten. Het heeft even geduurd, maar inmiddels is agile zelfs al niet echt meer innovatief! En hoewel agile projectmethodieken vele succesverhalen kennen, wordt het ook steeds duidelijker dat het niet in alle gevallen de beste manier van projectmanagement is. Maar, hoe bepaal je nu wanneer een op agile gebaseerde projectmethode wel de beste optie is? En hoe weet je wanneer het eigenlijk beter is om een meer traditionele waterval gebaseerde projectmethode te gebruiken? Wij helpen u graag bij het maken van deze keuze door middel van een handige keuzetool!

Om u te kunnen adviseren over welke aanpak voor u het beste zou werken in uw situatie en organisatie, hebben wij een korte vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst (ongeveer 10 minuten) gaat in op verschillende aspecten van het project en de organisatie. Er wordt u gevraagd om aan te geven wat voor u belangrijk is in de geschetste stelling. We stellen hierbij vragen over de volgende aspecten: context, organisatie, medewerkers en prioriteiten. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u van ons een gepersonaliseerd, specifiek en onderbouwd advies. Iedere organisatie en situatie is ten slotte uniek!

Om u, naast een gratis en onafhankelijk advies, ook wat meer context en kennis te geven over de mogelijke adviezen, lichten we in deze blog ook graag toe wat de verschillende gedachtegoeden en bijbehorende projectmethodieken inhouden en wat de verschillen zijn.

Er zijn twee hoofdstromen binnen projectaanpakken: Waterval en Agile. Binnen beide hoofdstromen vallen vervolgens diverse methodieken. Zo kun je bij een waterval project bijvoorbeeld werken volgens Prince2 of IPMA, en zijn bij een Agile projectmethodiek Scrum en SaFe veelgebruikte methoden/werkwijzen. Iedere methode heeft ook weer voor-en nadelen in verschillende situaties, die afhankelijk zijn van onder andere het niveau en de omvang van een project (en organisatie). Zo is SaFe vaak een aanpak die gebruikt wordt als een platform en manier van werken over een individueel project heen.

De drie trends die de Agile Hype voeden

Waterval

Projectmethoden gebaseerd op het ‘Waterval’ gedachtegoed wordt vaak gezien als het traditionele projectmanagement waarbij eerst een (uitgebreid) plan van aanpak wordt geschreven. Vervolgens wordt het project zo precies mogelijk uitgevoerd zoals staat omschreven in dit plan. Waterval projectmethoden komen oorspronkelijk uit de bouw en maakindustrie en werd gebruikt omdat veranderingen in het projectplan binnen deze industrie erg duur zijn. Een kenmerk van een waterval projectmethode is dat het een duidelijk start en einddatum heeft. Ook is het voor betrokkenen van tevoren duidelijk welke processen er moeten worden uitgevoerd, op welk moment, om het einddoel te bereiken. Het voordeel van het gebruik van een waterval projectmethode is dat je als projectmanager duidelijke verwachtingen hebt en dat de medewerkers precies weten wat ze moeten leveren. Ook andere stakeholders weten wat ze tussentijds en aan het einde van het project kunnen verwachten.

Agile

Een ander uitgangspunt is het agile werken, waarbij het doel is om met behulp van een iteratieve aanpak in een korte en vaste tijdsperiode een product of service met een zo’n hoog mogelijke waarde te creëren. Het essentiële doel van agile projectmethodes is dat het makkelijk is om het project aan te passen aan een constant veranderende omgeving in plaats je te moeten vasthouden aan een vooraf uitgedacht plan. Een kenmerk van agile projectmethodes is dat de totale kosten en de prioritering in de doelstellingen van een project van tevoren niet volledig vast liggen en dus gedurende de loop van het project kunnen veranderen. Agile komt oorspronkelijk uit de IT sector en software ontwikkeling waarbij het snel creëren van een ‘eerste versie’ van een werkend product ontzettend belangrijk is. Ook kan agile goed gebruikt worden voor hele lange projecten of verkennende projecten.

Uiteraard is het afhankelijk van het project welke methode je het beste kunt toepassen. Wees niet bang om binnen je portfolio van projecten zowel Agile als waterval projectmethodes te gebruiken. Wanneer de verwachtingen, het proces en de uitkomsten het toelaten kun je er zelfs voor kiezen om binnen een project beide methodieken toe te passen.

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl