Het effect van ketensamenwerking: respondenten gezocht

‘’Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success”
– Henry Ford.

Als fanatiek obstakel runner wil ik het volgende voorbeeld aanhalen. Stel je voor: je loopt een obstakel run en je moet over een hoge muur heen klimmen. Dit doel moet je behalen om een goede tijd neer te zetten. Dit doel kan makkelijker worden behaald als je samen met een andere atleet elkaar helpt om over deze muur heen te komen. Dit wordt in de essentie ook vaak vergeten bij bedrijven waardoor een betere prestatie uitblijft.

Meten is weten
Iedere logistieke manager wilt goed kunnen beoordelen of zijn logistieke proces optimaal presteert. Hiervoor worden prestatie-indicatoren opgesteld en deze kunnen middels een meetsysteem worden gemeten. Indien het doel op de prestatie-indicatoren niet wordt behaald, kan er een verbeterproject worden opgestart.

Ketensamenwerking
Een van de essentiële factoren die het faciliteert om de opgestelde prestatietargets te halen is de samenwerking tussen de ketenpartners. Een keten waarin partners samenwerken, is in staat om sneller te schakelen bij een veranderende markt. Door processen beter op elkaar af te stemmen, zou de gehele keten beter en vooral goedkoper kunnen opereren.

Informatiedeling maakt ketensamenwerking mogelijk. Zichtbaarheid in de keten is essentieel voor het maken van effectieve beslissingen. Door het delen van informatie kunnen de ketenpartners de juiste beslissingen maken. Daarnaast is het belangrijk om binnen de keten naast de winst ook de verliezen te delen. Dit motiveert de partners om de juiste strategische keuzes te maken. Geïntegreerde processen stellen de partners in staat om de producten snel en zo goedkoop mogelijk bij de eindklant te leveren. Door het delen van de juiste informatie binnen de keten kan er ook gemeten worden wat de huidige prestatie van de keten is. Kortom, wie geen informatie deelt met zijn ketenpartners laat kansen liggen.

Het onderzoek
Om bovenstaande theorie in de praktijk te testen wordt gekeken wat voor effect ketensamenwerking heeft op de logistieke prestaties in de Nederlandse logistieke sector. Momenteel zijn al 9 professionals van logistieke organisaties geïnterviewd over dit effect. Komt u dit ook bekend voor en wilt u Supply Value helpen met het onderzoeken van de relatie tussen ketensamenwerking en logistieke prestaties? Graag kom ik dan met u in contact om ook uw organisatie te interviewen. Het kost ongeveer een half uur van uw tijd en ik kan het interview – indien gewenst – bij uw bedrijf komen afnemen. U kunt mij bereiken op onderstaande contactgegevens. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is een model waarbij u kan zien hoe uw bedrijf presteert en waar de verbeterpunten liggen omtrent de onderwerpen prestatiemetingen en ketensamenwerking. Alle gegevens worden vertrouwelijk en anoniem behandeld!

Bent u naar aanleiding van dit artikel benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? Houd dan onze website in de gaten voor resultaten van dit onderzoek, begin 2018 zullen op onze website de onderzoeksresultaten worden gedeeld.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?