Ketensamenwerking leidt tot succes!

Wil u uw logistieke prestatie verbeteren? Wat zijn dan belangrijke elementen die uw logistieke organisatie dient toe te passen? Wat moet er stap voor stap gebeuren om zo efficiënt en effectief mogelijk te groeien als organisatie?

Het meten van de prestatie is erg populair bij logistieke bedrijven. Prestatiemeting zorgt voor een verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de keten. Een van de essentiële factoren die het faciliteert om de opgestelde prestatietargets te halen is de samenwerking met je ketenpartners. Ketensamenwerking leidt tot een efficiënter gebruik van de middelen, het ontwikkelen van nieuwe competenties en concurrentievoordeel. Maar in welke mate meten logistieke bedrijven hun prestaties en werken ze samen met hun ketenpartners? Wat voor effect hebben deze twee elementen op de logistieke prestatie?

Onderzoek Supply Value
Supply Value heeft tussen september 2017 en januari 2018 een onderzoek gedaan naar het effect van ketensamenwerking op de relatie tussen prestatiemeten en logistieke prestatie. Het onderzoek is uitgevoerd middels volwassenheidsmodellen en vijf logistieke prestatie indicatoren.  Het volwassenheidsmodel van Ho et al. (2016) is gebruikt om te kijken in wat voor mate logistieke bedrijven samenwerken zoals beschreven in figuur 1.

Methoden
De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn gebaseerd op 9 interviews met logistieke professionals van verschillende logistieke organisaties. Hiervoor zijn kleine logistieke organisaties geïnterviewd met minder dan 20 medewerkers en grote multinationals met meer dan 1000 medewerkers.

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat ketensamenwerking een positief effect heeft op de relatie tussen prestatiemetingen en logistieke prestatie. Logistieke bedrijven geven aan dat ketensamenwerking eerder een noodzaak is dan een luxe. De meeste logistieke bedrijven meten hun prestatie echter hebben deze bedrijven moeite om:

  • De klant zijn behoeften te meten
  • Verschillende IT-systemen te integreren
  • Continu verbeteren van de prestaties wordt onvoldoende gestimuleerd.

Om de ketensamenwerking te verbeteren is er onderzocht welke investeringen er nodig zijn om te stijgen in de ketensamenwerkingsvolwassenheid.

Heeft dit uw interesse gewekt en wilt u hier graag meer over weten?

Download hieronder gratis het hele artikel waarin de specifieke stappen in een implementatieplan staan beschreven en alle resultaten uitgebreider zijn uitgelegd.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Sander van der Laan, s.vdlaan@supplyvalue.nl / +316 81 31 85 13