Vested Outsourcing

Wilt u meer focus op het resultaat dan de weg ernaartoe? Wilt u alleen betalen voor resultaten en niet voor transacties? Wilt u beter concurreren doordat uw partnerschap om waarde toevoegende oplossingen gaat in plaats van  activiteiten? Wilt u een win-win relatie in plaats van een win-verlies relatie? Wilt u dat stakeholders eigenaarschap en een focus hebben om resultaat te leveren vanwege de gezamenlijke overeengekomen gewenste uitkomst?  Zo ja, dan is Vested Outsourcing iets voor uw organisatie. 

De 5 Vested Outsourcing regels 

Vested Outsourcing kent de volgende 5 regels:

 • 1. Focus op de uitkomsten, niet op transacties

  De nadruk ligt op het afstemmen van de behoefte van de leverancier op de behoefte van de klant: een efficiënte en goedkope totaaloplossing. Door de gewenste uitkomsten van beide partijen op elkaar af te stemmen wordt de leverancier betaald op basis van de mate waarin hij de gewenste uitkomsten realiseert.

 • 2. Focus op wat, niet op hoe

  De uitbestedende organisatie specificeert wat hij wil en niet hoe hij dit wil realiseren. Hij draagt deze verantwoordelijkheid over aan de leverancier aangezien de leverancier beter is in zijn eigen werk dan de uitbestedende organisatie. Dat is immers de reden waarom organisaties diensten uitbesteden.

 • 3. Kom helder gedefinieerde en meetbare uitkomsten overeen

  Zowel de uitbestedende organisatie als de leverancier moeten gedurende het uitbestedingsproces en gedurende de contractonderhandelingen gezamenlijk bepalen hoe ze het succes van de relatie gaan meten. Door op voorhand tijd te investeren in het definiëren van meetbare uitkomsten voorkom je dat geen van de organisaties tijd of middelen besteedt aan het meten van de verkeerde dingen. Op basis van de gedefinieerde uitkomsten kan de leverancier een oplossing aanbieden, tegen een vaste prijs, die aan het verwachte prestatieniveau voldoet. Risico’s verplaatsen hiermee van de uitbestedende dienst naar de leverancier.

 • 4. Optimaliseer prijsmodel beloningen

  Bij het vaststellen van het prijsmodel dient er rekening te worden gehouden met het feit dat risico en beloning voor beide organisaties in balans moet zijn en dat de overeenkomst specificeert dat de leverancier oplossingen levert en niet enkel activiteiten. Dit houdt in dat, indien de leverancier meer waarde levert dan verwacht, hij hiervoor betaald dient te worden.

 • 5. Beheersstructuur zou inzicht moeten bieden, niet alleen toezicht

  Het gaat niet om het managen van de leverancier maar om het managen van de business met de leverancier. Dit houdt in dat het er voor de uitbestedende organisatie om gaat dat hij inzicht heeft in wat de leverancier doet en de leverancier niet moet controleren of hij het wel goed doet.

Voordelen van Vested Outsourcing 

Toepassing van Vested Outsourcing kent een groot aantal voordelen. Wij hebben de grootste voordelen voor u op een rijtje gezet: 

 • Een omgeving waarin continu verbeteren centraal staat. Door partnerschappen en flexibiliteit ontstaan er steeds weer betere, innovatieve oplossingen. Leveranciers vragen niet langer wat ze voor je kunnen doen maar vragen wat we samen beter kunnen doen. 
 • Lagere kosten en grotere stabiliteit door de “wij” gedachte i.p.v. de traditionele gedachte waarbij alleen de eigen belangen van belang zijn. 
 • Noodzaak tot aanbesteden vermindert of verdwijnt als gevolg van partnerschappen.   

Overeenkomsten tussen Vested Outsourcing en Best Value Procurement (BVP) zijn dat beide zich richten op de expertise van de leverancier, beide denken in termen van win-win en beide waarde boven prijs plaatsen. Er zijn echter ook verschillen. Een belangrijk verschil tussen Vested Outsourcing en BVP is dat bij Vested de relatie met de leverancier centraal staat terwijl het bij BVP gaat om verifieerbare prestatie-informatie op basis waarvan uitbestedende organisaties de leverancier selecteert die meeste waarde tegen de laagste prijs realiseert. Meer informatie over BVP vind u hier. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?