Scaled Agiled Framework (SAFe)

U werkt in een grote organisatie met meerdere business units, projecten en programma’s. Aan de ene kant heeft u structuur nodig om grip te krijgen en te houden op alle veranderingen binnen uw organisatie, aan de andere kant wilt u uw professionals zoveel mogelijk ruimte geven om zelf te bepalen hoe zij hun werk doen. U weet dat volgens agile of scrum werken goed past in een individueel project maar hoe zet u het in binnen een grotere organisatie en hoe voorkomt u dat agile werken een excuus wordt om deadlines niet langer te halen?

Agile

Voordat we inzoomen op het schaalbaar maken is het goed nog even kort stil te staan bij agile. De ondertekenaars van het agile manifest verkiezen:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Daarbij gaan zij uit van 12 principes:

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.
 3. Lever regelmatig werkende software op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project.
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
 7. Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.
 8. Agile processen bevorderen constante ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.
 9. Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agility.
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
 12. Op vaste tijden, onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

(bron agilemanifesto.org)

Agile is ontstaan vanuit de ICT maar kan naar onze mening veel breder worden toegepast in projecten, programma’s, afdelingen en andere initiatieven die werken aan een verander/verbeteragenda. Een succesvolle implementatie van Agile staat of valt met het werkelijk omarmen van de achterliggende principes. Wanneer dit niet gebeurt is de kans dat de implementatie faalt groot.

Agile voor de hele organisatie

In veel branches is het tempo van verandering van de ‘markt’ zo hoog dat er sprake is van een voortdurende veranderagenda die zich uitstrekt van strategie tot en met de lopende operatie. Agility wordt verlangd van de gehele organisatie. De succesvolle invoering daarvan is niet eenvoudig, maar er is een uitweg.

Schaalbaar implementeren van Agile

Het Scaled Agile Framework (SAFe) is de internationale best practice om Agile op een beheerste manier te implementeren, door te starten in de teams en vervolgens op te schalen via programma en solution niveau tot aan portfolio niveau.

SAFe is er in 4 varianten, van heel eenvoudig tot zeer uitgebreid. Hieronder is de meest uitgebreide variant weergegeven. In versie 4.6 van SAFe zijn ook de 5 kerncompetenties van een “Lean Enterprise” toegevoegd. Ook is er een speciale sectie toegevoegd voor Overheden.

Scaled Agile Framework 4.6 (full) (bron scaledagile.com)

SAFe biedt niet alleen een volledig framework maar ook een volledig uitgewerkte implementatie aanpak met daarin een groot aantal good practices. Door deze aanpak te combineren met de juiste veranderaanpak, training en door succes meetbaar te maken op basis van een aantal KPI’s kunt u agile succesvol op een schaalbare manier implementeren.

Implementatieroadmap SAFe (bron scaledagile.org)

Supply Value was afgelopen jaren betrokken bij de succesvolle implementatie van Scaled Agile bij diverse organisaties. Leren en profiteren van onze ervaringen? Neem dan contact met ons op.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?