Realisatie kostenbesparingen

In tijden van economische tegenspoed is ‘besparen’ het toverwoord en is het een speerpunt voor veel organisaties. Toch blijft het laaghangende fruit vaak lang hangen. Wij zien dat veel kansen om direct kostenbesparingen te realiseren over het hoofd worden gezien. Terwijl het voordeel van kostenbesparingen is dat deze direct en volledig bijdragen aan de winst. Zelfs wanneer u te maken heeft met een omzetdaling, kunt u juist door kosten te besparen uw winst verhogen. Wij zien dat veel organisaties te maken hebben met winstmarges die onder druk staan en geen inzicht hebben in het uitgavenpatroon en besparingspotentieel. Tegelijkertijd willen zij in een korte tijd zo veel mogelijk besparingen realiseren en de winst verhogen. Maar hoe pakt u dit nu zo effectief mogelijk aan?

Het kostenbesparingsprogramma op basis van no-cure no-pay van Supply Value kan hierbij helpen. Wij brengen het besparingspotentieel in kaart, waarna wij de besparingen in een zeer korte tijd kunnen realiseren. Hierbij zetten wij onze eigen Savings for Value methode in, waarmee wij voor elke specifieke situatie de best passende strategie bepalen voor het realiseren van kostenbesparingen. Daarmee staat Supply Value garant voor een duurzaam resultaat op korte termijn.

Hoe gaan wij kostenbesparingen realiseren voor u?

Aan de hand van de volgende stappen worden besparingen op korte termijn gerealiseerd:

Kostenbesparing

Supply Value brengt alleen kosten in rekening als vooraf overeengekomen besparingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dit betekent dus ook wanneer er bijvoorbeeld sprake is van “No-Cure” er geen kosten voor u in rekening worden gebracht.

Kostenbesparingen realiseren in drie fasen
Voor het realiseren van kostenbesparingen maken wij gebruik van drie besparingsfasen. Om te bepalen welke besparingen bij welke fase horen, brengen wij de product/dienst complexiteit in de organisatie in kaart en bepalen het aanbod in de markt. Dit wordt visueel in de onderstaande figuur weergegeven. Supply Value maakt onderscheid tussen de volgende drie fasen:

Aanbod complexiteit

  • Fase 1 (1 tot 3 maanden): Dit betreffen homogene en simplistische producten en diensten  binnen de organisatie. Er is sprake van een ruime aanbod in de markt. Binnen deze categorie kunnen relatief snel
    besparingen behaald worden.
  • Fase 2 (3 tot 5 maanden): Dit betreffen de meer risicovollere en geavanceerde producten en diensten binnen de organisatie. Er is enige variatie in eisen, met voldoende aanbod in de markt.
  • Fase 3 (> 5 maanden): In de laatste fase gaan we aan de slag met producten en diensten met de meeste complexiteit binnen de organisatie. Waarbij er specifieke eisen zijn en sprake is van een beperkte aanbod in de markt.

Realisatie van kostenbesparingen
Met onze aanpak zorgen we ervoor dat met een juiste strategie besparingen worden gerealiseerd. Wij brengen het besparingspotentieel in kaart en na overeenstemming en goedkeuring gaan wij aan de slag met het realiseren van kostenbesparingen met een team van ervaren consultants.  De consultants doen dit met een focus op het behalen van een hoge kwaliteit en een duurzaam resultaat. Doordat kostenbesparingen direct en volledig bijdragen aan het resultaat, zal dit voor een zichtbare impact zorgen op korte termijn. Daarnaast wordt het financieel risico voor u beperkt vanwege het no-cure no-pay principe.

Wilt u kostenbesparingen realiseren binnen uw organisatie en ontvangt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Download

Download hier alles over realisatie kostenbesparingen in één duidelijk overzicht.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?