Vergeet de leveranciers niet

Vaak zie ik dat bedrijven vooral gericht zijn op het verbeteren van hun leverprestatie aan klanten en dat de prestatie van de toeleveranciers onderbelicht blijft. Een beeld dat goed te begrijpen valt, omdat juist de service aan klanten en hun tevredenheid het commerciële succes van een bedrijf bepalen. Deze eenzijdige benadering van de supply chain kan echter de marktpositie van bedrijven in gevaar brengen.

Ondoenlijk

Om bij te blijven bij de concurrentie investeren bedrijven nu veel in de prestatie aan de klanten. Meer en meer raken deze eraan gewend om in hun online aankopen keuze te hebben uit een mega assortiment, waarbij er dezelfde of de volgende dag geleverd kan worden. Tegelijkertijd worden de levenscycli van artikelen steeds korter.

Het vraagt veel van bedrijven om aan deze klantverwachtingen te voldoen. Niet alleen zullen ze hun assortimenten moeten uitbreiden en de zoekfunctionaliteiten van hun website moeten verbeteren. Maar ze zullen ook strakke afspraken moeten maken met hun transportorganisaties en investeren in systemen die een snel leverproces ondersteunen.

Uit eerste hand weet ik hoeveel tijd en moeite al deze inspanningen vragen. Het lijkt ondoenlijk om – terwijl dit allemaal gebeurt – ook nog eens de samenwerking met de toeleveranciers op te pakken. Toch ligt juist daar vaak de sleutel naar duurzaam succes. Het beheersen van de leverprestatie van leveranciers is namelijk geen luxe, maar een noodzakelijke voorwaarde om aan de hoge verwachting van de klanten te voldoen.

Impact

Het meest tastbaar is de impact van leveranciers wanneer artikelen door leverproblemen niet beschikbaar zijn voor de klanten. De artikelen worden dan als ‘uitverkocht’ gemarkeerd op de website. Het niet beschikbaar zijn van de artikelen is een grote ergernis van klanten en verlaagt hun loyaliteit. Met een paar muisklikken kunnen ze hetzelfde artikel eenvoudig bij een concurrent bestellen.

Vaak compenseren retailers en producenten de lage leverbetrouwbaarheid van de toeleveranciers door zelf hogere veiligheidsvoorraden aanleggen. Een hoge service aan de klant kan hiermee worden gegarandeerd, maar daar wordt ook een hoge prijs voor betaald. Niet alleen vragen deze extra voorraden een hoog kapitaalbeslag, maar ook ruimte in de magazijnen welke niet meer beschikbaar is om nieuwe assortimenten toe te voegen. Bovendien brengen de hoge voorraden grote risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld doordat deze artikelen het einde van hun levensduur bereiken.

Onvoldoende aandacht voor de leveranciers zal op deze manier leiden tot een beperkte beschikbaarheid of hogere kosten welke direct de service aan de klanten raken. Het verdient dan ook aanbeveling bij de inrichting van de supply chain de klant- en leverancierskant gelijkwaardig te benaderen.

Snel resultaat

Het mooie van op het optuigen van leveranciersmanagement is dat relatief weinig investeringen snel tot goede resultaten leiden. Uitgebreide ondersteunende systemen en hardware zijn vaak niet nodig. Vooral de juiste focus en het vermogen tot samenwerking tussen de logistieke en commerciële functies bepalen het succes.

In het kort komt leveranciersmanagement erop neer dat bedrijven duidelijke afspraken met de leveranciers maken over de minimale verwachtingen en deze structureel opvolgen. Met een gerichte aanpak waarin de verwachtingen naar leveranciers vooraf duidelijk zijn vastgelegd zullen de operationele problemen achteraf snel afnemen. Bovendien leiden structurele gesprekken met de leveranciers bij een open benadering dikwijls tot een betere relatie waardoor nieuwe commerciële en logistieke kansen ontstaan.

Een relatief beperkte investering verdient zich zo snel terug en de marktpositie wordt versterkt.

Erik-Jan Smit is Managing Consultant bij Supply Value
06 55 27 11 42 of ej.smit@supplyvalue.nl

Erik-Jan Smit foto