Procurement as a Service (PaaS)

Inkoop kent veel uitdagingen: het aantrekken van talent, het futureproof maken van de inkoopketen en inzicht creëren in uw inkoopuitgaven en/of contracten. Dit allemaal naast het uitvoeren van inkooptrajecten. Zo komen wij regelmatig bij organisaties die door gebrek aan middelen bepaalde analyses niet kunnen uitvoeren, weinig beschikbaar gespecialiseerd personeel hebben en onvoldoende structuur in de inkoop van goederen of diensten hebben. Hoe zorgt u dat uw inkoopafdeling meerwaarde blijft leveren? Procurement as a Service (PaaS) van Supply Value helpt u met het creëren van waarde over de gehele keten.

PaaS is het uitbesteden van verschillende dimensies van het inkoopproces, zodat u zich kunt focussen op uw core business. Wij kunnen u helpen met het gehele traject: van vertaling van de organisatiestrategie naar uw inkoopstrategie tot het beheren en uitvoeren van contractmanagement. Hierbij houden wij rekening met de kaders, processen en procedures. Door het bundelen van inkoopvolumes, onze expertise in het vakgebied en onze manier van werken creëren wij waarde voor uw organisatie.

Toegevoegde waarde door bundeling, expertise en innovatie

Onze consultants zijn ervaren in het adviseren van (publieke) organisaties op het gebied van inkoop. Wij doen dit met een pragmatische aanpak, op basis van onze diepgaande marktkennis, hands-on ervaringen, best practices en bewezen methodes en tools. Wij handelen naar de lange termijndoelen van uw organisatie, hierdoor kunt u gedragen besluiten nemen op het gebied van inkoop en draagt de input van onze consultants direct bij aan de groei van uw organisatie. Dit doen wij met behulp van drie kernonderdelen:

 1. Volume bundeling
  • Vraag bundeling in de markt bij verschillende klanten op standaard producten zonder specifieke eisen
  • Realiseren van betere contract condities en voorwaarden
 1. Expertise
  • Specifieke expertise in de domeinen Marketing, HRM, ICT, Facilitair
  • Templates en tools waardoor processen efficiënter en effectiever verlopen
 1. Innovatie
  • Innovatie om kosten per inkooptraject te verlagen, kwaliteit te verhogen en risico’s te vermijden. Door eigen methodes te gebruiken, zoals Value Sprint IT, Value Contract Management en IT Value Sourcing model
  • Ontwikkelaar van “aanbesteding in 10 dagen” (gemiddelde in de markt 3-9 maanden voor vergelijkbare aanbestedingen).
aanbesteding 10 dagen

Aanbesteding in 10 dagen: onze aanpak

Supply Value helpt u bij..

Supply Value brengt expertise met zich mee omtrent inrichtingsvraagstukken van het inkoopproces en implementatie van inkoopstrategieën. Door een transparante aanpak te hanteren is voor u duidelijk wat de adviezen en beoogde resultaten zijn. Binnen PaaS worden de volgende services (afzonderlijk) aangeboden:

 • Strategiebepaling as a service: Inzicht creëren in de organisatiebrede strategie en de vertaling hiervan naar inkoop. Met het opstellen van een OGSM zorgen wij dat de bedrijfsstrategie wordt vertaald naar inkoopdoelstellingen. Ook helpen wij u bij latere wijzigingen of aanpassingen van de vertaling van de strategie.
 • Spendanalyse as a service: Wij creëren inzicht in uw inkoopuitgaven door het analyseren van alle inkoopuitgaven van uw organisatie, kijken naar verbetermogelijkheden en monitoren de voortgang met onze dashboards. Of we dit op een wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis doen laten we aan u over!
 • Contractmanagement as a service: Naast dat we inzicht creëren in de lopende contracten, zorgen wij ook voor het beheer van de contracten zodat dat u maximale waarde creëert gedurende de gehele cyclus van uw contracten.
 • Leveranciersmanagement as a service: Net zoals voor de lopende contracten brengen wij de leveranciers in kaart en onderhouden de relaties. Wij creëren een optimale waarde voor u middels een juiste selectie van en samenwerking met leveranciers.
 • Categoriemanagement as a service: Een projectmatige aanpak van het categoriemanagementproces afgestemd op uw bedrijfsstrategie. In lijn met de strategie en uitgavenpatroon stellen wij categorieplannen op en houden deze up-to-date.
 • Rapportage as a service: Periodiek rapporteren wij met behulp van een dashboard over de voortgang van onze dienstverlening, de gerealiseerde besparingen en (proces)verbeteringen binnen uw bedrijf.

Bent u geïnteresseerd in (een van de onderdelen van) Procurement as a Service en ontvangt u graag meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! Of maak gelijk een afspraak met een van onze experts.