Twee manieren om draagvlak te creëren voor duurzaamheid

De toenemende belangstelling voor duurzaamheid is het afgelopen jaar weer duidelijk naar voren gekomen in de media. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan het convenant duurzame kleding & textielketen en het klimaatakkoord van Parijs. Ook heeft de Rijksoverheid de ambitie uitgesproken om alle materialen, die in 2050 in Nederland gebruikt worden, te recyclen en hergebruiken (NOS, 2016).

Het omzetten van ambities naar een concreet duurzaamheidsbeleid is lastig. Het is echter nog lastiger gebleken om het duurzaamheidsbeleid te vertalen naar de werkvloer. Uit eerder onderzoek van Supply Value naar duurzaam en circulair inkopen bleek (het gebrek aan) draagvlak een van de grootste knelpunten te zijn [Knelpunten en Succesfactoren]. Het ontbreken van draagvlak zal elk veranderingsproces vroeg of laat opbreken. De medewerkers zijn immers dé bepalende factor voor een geslaagd veranderingstraject.

Maar waarom is het creëren van draagvlak voor duurzaamheid zo moeilijk? Hoe kunt u hier het beste mee omgaan? Supply Value heeft hier  tussen augustus 2016 en januari 2017 onderzoek naar gedaan. De aanbevelingen in het onderzoek zijn gebaseerd op  14 interviews met managers en inkopers die zich bezighouden met het verduurzamen van de organisatie. De betrokken organisaties zijn actief in de textielindustrie, melkverwerking, afvalverwerking, en (semi) overheid, waaronder Essenza Home, Interface, Campina, Arla, van Gansewinkel, NS en de Rijksoverheid.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er twee manieren zijn waarop draagvlak gecreëerd kan worden:

  • Motiveer je medewerkers door ze te enthousiasmeren voor duurzaamheid
  • Hef organisatorische beperkingen op

Download hieronder het artikel.