MSU Inkoopmodel

Bent u benieuwd hoe professioneel uw inkooporganisatie is? Wilt u weten welke concrete stappen u moet ondernemen om uw inkoopactiviteiten te verbeteren? Dan is een inkoopvolwassenheidsonderzoek (MSU audit) iets voor uw organisatie.

MSU Inkoopmodel

In 1993 deed Dhr. Monzcka onderzoek aan de Michigan State University (MSU) om de beste manier van inkoop en leveranciersmanagement in kaart te brengen. Voortkomend uit dit onderzoek kwam Monzcka met acht strategische en zes ondersteunende processen voor inkoop- en leveranciersmanagement, genaamd het MSU- inkoopmodel.

Het MSU inkoopmodel

Met behulp van het MSU inkoopmodel kan het volwassenheidsniveau van de inkoopfunctie worden vastgesteld en kunnen organisaties zich vergelijken met het niveau van de besten ter wereld. Op basis van de volwassenheidsmeting kunnen er verbeteringstrajecten worden gedefinieerd om de inkoopfunctie verder te professionaliseren. Tevens stimuleert het model tot het uitwisselen van best practices binnen de eigen organisatie en/of daarbuiten. Tot slot draagt het model ook bij om tot een gezamenlijke‘taal’ te komen.

Het MSU inkoopmodel is een integraal raamwerk van acht hoofdprocessen op het terrein van inkoop en supply management en zes ondersteunende processen, die tezamen een beeld geven van‘Purchasing Excellence’. Voor elk van de in totaal veertien processen zijn er beoordelingscriteria ontwikkelden zijn er niveaus van volwassenheid beschreven (van niveau 1 tot en met niveau 10). Wanneer het proces voor de betreffende organisatie of het betreffende organisatieonderdeel niet van toepassing is, dan scoort men een 0. Met behulp van deze criteria kan men de eigen organisatie scoren en een vergelijking maken met de zogeheten. ‘best in class’ voor dat proces (= niveau 10).

Het is van groot belang dat de gebruiker van het model zich realiseert dat de focus niet (altijd) op niveau 10 hoeft te liggen. Het moge duidelijk zijn, dat het ene proces meer van belang is voor een organisatie dan het andere. Dit verschilt ook in de tijd. Organisaties zullen dus vast moeten stellen op welke van de 14 processen zij zich willen toeleggen en welk volwassenheidsniveau zij willen bereiken. Voor de overige processen is het op dat moment dan niet belangrijk hoe hoog er gescoord wordt.

Het traditionele MSU inkoopmodel is gericht op de private sector. Voor de Nederlandse publieke sector is het MSU+ model de standaard. Het MSU+ model is eind 2013 herzien en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen, zoals duurzaamheid en de nieuwe Aanbestedingswet. Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd m.b.t. de presentatie van de resultaten, het aandragen van verbeteringen en het opstellen van een actieplan. Dit nieuwe model wordt ook wel het MSU++ model genoemd.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?