Meer waarde creëren met minder kosten!

Het begrip “waarde” is vaak voor velen een containerbegrip. Wat wordt er verstaan onder waarde? En hoe kunnen organisaties meer waarde creëren in zekere maar ook onzekere tijden? Wij zien dat veel organisaties te maken hebben met onvoldoende structuur in de inkoop van goederen of diensten. Vaak hebben zij weinig inzicht in de processen, knelpunten en mogelijke verbeteringen. Daarnaast is er ook vaak geen inzicht in het uitgavenpatroon en besparingspotentieel. Terwijl met procesverbeteringen en inzicht in het uitgavenpatroon kostenbesparingen, risico reductie en waarde creatie gerealiseerd kunnen worden.


Met bewezen methodes kan Supply Value helpen bij het realiseren van meer waarde binnen een korte tijd. Wij realiseren kostenbesparingen door allereerst de procesverbeteringen in kaart te brengen en vervolgens inzicht te creëren in de inkoopuitgaven. Voor beide stappen worden de potentiële besparingen in kaart gebracht en in een zeer korte tijd gerealiseerd. Hierbij zetten wij onze eigen Professional Procurement model en Savings for Value methode in, waarmee wij voor elke specifieke situatie de best passende strategie bepalen voor het realiseren van kostenbesparingen en het inrichten van processen. Daarmee staat Supply Value garant voor een duurzaam resultaat op korte termijn.

Procesverbeteringen in kaart brengen

Het Professional Procurement model wordt ingezet als basis voor procesverbeteringen.

Allereerst brengen wij de huidige processen in kaart en identificeren wij de knelpunten. Met behulp van procesverbeteringen worden besparingen gerealiseerd en risico’s gereduceerd. Door een optimale inrichting van de processen creëren wij meer waarde met minder kosten. Procesverbeteringen, risico reducties en besparingen worden gerealiseerd in lijn met het beleid en de strategie van de organisatie.

Inzichtelijk maken van de inkoopuitgaven
Met behulp van onze Savings for Value methode worden de inkoopuitgaven inzichtelijk gemaakt, brengen wij het besparingspotentieel in kaart en realiseren de kostenbesparingen. Hiervoor worden de volgende stappen ondernomen:

 • Spend- en contract analyses
  Wij creëren inzicht in de spend door het analyseren van contracten en alle inkoopuitgaven van uw organisatie
 • Benchmark
  Met benchmarking vergelijken wij uw processen en kosten met soortgelijke ondernemingen om de eigen processen te verbeteren en daarmee kostenbesparingen te realiseren
 • Een overzicht van het besparingspotentieel
  De inzichten uit de spend- en contractanalyses worden gebruikt om het besparingspotentieel vast te stellen
 • Realisatie kostenbesparingen
  Wij stellen samen met de betrokken stakeholders de best passende strategie op voor het realiseren van de kostenbesparingen. Vervolgens realiseren wij de besparingen voor u met een concreet actieplan
 • Een rapportage dashboard
  Met ons dashboard worden de concrete kostenbesparingen gemonitord en de voortgang bijgehouden

Deliverables Supply Value: Méér dan alleen kostenreductie
Wij realiseren, in lijn met uw organisatiebeleid en strategie, kostenbesparingen door uw inkoopuitgaven te analyseren en processen zo optimaal mogelijk in te richten. Hierbij houden wij rekening met organisatiedoelstellingen, waarde creatie, en risicoreductie. Dit doen wij met een business case gebaseerd op verwachte investeringen, baten en terugverdientijden en een concrete actieplan om voor u meer waarde te creëren met minder kosten. We werken met ervaren experts, onze methoden, templates en tools. Daardoor leveren we directe impact: besparingen en meer waarde in minder tijd.

Wilt u kostenbesparingen realiseren door inzicht te krijgen in uw inkoopuitgaven en uw processen optimaal in te richten? En ontvangt u graag meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! Of maak gelijk een afspraak met een van onze experts.

Download

Download hier alles over meer waarde creëren met minder kosten in één duidelijk overzicht.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?