Agile

De Agile methodologie is ontwikkeld voor organisaties die zich in een dynamische markt begeven. Agile is gericht op het creëren van flexibiliteit om snel te kunnen inspringen op veranderingen in de markt. Hierbij is kwaliteit en snelle levertijd van essentieel belang.

Agile Filosofie

Er kunnen binnen de Agile filosofie vier aandachtspunten worden onderscheiden:

  • Waarde;
  • Virtuele samenwerkingsverbanden;
  • Het waarderen van de menselijke kennis en vaardigheden;
  • Klaarstaan voor veranderingen.

Met waarde wordt gedoeld op ‘klantwaarde’. Een Agile organisatie moet allereerst bepalen welk probleem de klant opgelost wil hebben. Dit is de klantvraag. Door deze klantvraag te bepalen kunnen activiteiten, die leiden tot producten of diensten waar de klant niet om vraagt, geëlimineerd worden. Door met de klant duidelijk af te spreken wat er verwacht wordt, kan het product of de dienst in één keer goed geleverd worden. Om te bepalen wat u aan uw (interne-) klanten moet leveren is het nodig om verder te denken dan wat de klant u vraagt.

Hierbij moet u denken vanuit het standpunt van de klant:

  • Los mijn probleem volledig op;
  • Verspil mijn tijd niet (minimaliseer mijn totale consumptiekosten: prijs, tijd & moeite die ik erin moet steken);
  • Lever precies wat ik wil;
  • Lever waarde waar ik dat wil;
  • Lever waarde wanneer ik dat wil en;
  • Verminder het aantal beslissingen dat ik moet nemen om mijn probleem op te lossen.

Het aandachtspunt ‘waarde’ is niet alleen voorbehouden aan de Agile filosofie, ook de Lean filosofie begint met het duiden van de ‘klantvraag’.

Virtuele samenwerkingsverbanden worden gebruikt voor het bereiken van twee doelen. Het eerste doel is snelle informatiedeling in de toeleveringsketen. Hiervoor wordt het informatie-ontkoppelingspunt zo ver mogelijk van de klant gepositioneerd. Zo weten organisaties in de gehele keten wat de klantvraag is en kan er snel op in gespeeld worden. Het tweede doel van virtuele samenwerkingsverbanden is het creëren van een portfolio van kerncompetenties die op het juiste moment beschikbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een netwerk van bedrijven dat elk een specialisatie heeft, maar dat in verschillende samenstellingen producten vervaardigd. Voorbeelden hiervan zijn ZZP’ers die samenwerken op projectbasis of werkmaatschappijen die samenwerken onder de paraplu van een holding.

Het waarderen van de menselijke kennis en vaardigheden is een belangrijke eigenschap van Agile managers. Agile managers erkennen dat personeel continu getraind moet worden zodat werknemers klaar staan wanneer veranderingen gewenst zijn. Ook wordt er op een juiste manier gebruik gemaakt van de slimste werknemers. Deze werknemers worden direct in het klantcontact betrokken, zo nemen de slimste werknemers in een Agile organisatie de telefoon op en moet je niet eerst door een keuze menu om vervolgens bij iemand uit te komen die het ook niet weet.

Een Agile organisatie moet altijd klaarstaan voor veranderingen. Hierbij kan de plaatsing van het informatie-ontkoppelingspunt helpen. Door deze zo ver mogelijk van de klant te positioneren is de hele toeleveringsketen op de hoogde van wat en wanneer de klant iets vraagt. Daarnaast wordt het materiaal-ontkoppelingspunt zo dicht mogelijk bij de klant gepositioneerd. Producten worden modulair geproduceerd om in het laatste stadium aan volgens klantorder te worden geassembleerd. Een voorbeeld hiervan is United Colors of Benetton. Gedurende het hele jaar worden grijze kledingstukken geproduceerd. Echter, naargelang het seizoen en de mode worden de kledingstukken aan het eind van het proces geverfd in de juiste kleur.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?