IT Trendsonderzoek – Top 10 – Internet of Things (6) & Artificial Intelligence (7)

In deze digitaliserende wereld veranderen veel technologieën in een razend tempo de manier waarop organisaties hun werkzaamheden uitvoeren. In dit web van technologieën is het voor IT-professionals belangrijk om te weten wat de meest opkomende trends zijn van komend jaar, zodat hier de juiste toegevoegde waarde uit gehaald kan worden voor hun organisatie. Sinds 2019 voert Supply Value het IT Trendsonderzoek uit. Het doel van dit onderzoek is het ondersteunen van Informatiemanagement en -technologieprofessionals bij het stellen van de belangrijkste prioriteiten en de juiste focus. In de maand augustus werken wij toe naar de 3 belangrijkste IT Trends van komend jaar, door de top 10 trends te bespreken. In dit inzicht delen en beschouwen we de trends die op plek zes en zeven zijn geëindigd: Internet of Things en Artificial Intelligence.

Trend 6 – Internet of Things

In de middenmoot zien we dit jaar de IT trend Internet of Things (IoT) terug. Apparaten die verbonden zijn met het internet zijn dan ook niet weg te denken uit onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan GPS-data die een apparaat verzamelt en vertaalt naar bruikbare informatie op een scherm. 75% van de respondenten geeft dan ook aan redelijk tot veel prioriteit te geven aan deze trend komend jaar.

Wat is Internet of Things?

IoT (Internet of Things) is de verzamelnaam voor semi-intelligente infrastructuur, die vaak door middel van sensoren kan meten en deze informatie kan communiceren. We zien dat in toenemende mate apparaten zelf acteren op deze informatie zonder tussenkomst van een mens, doordat kaders worden meegegeven aan de ‘things’. Een voorbeeld hiervan is een waterkering die automatisch sluit wanneer het waterpeil tot een bepaald niveau stijgt.

Door deze ontwikkeling zien we een shift van geïsoleerde systemen (zoals een thermostaat waarmee je temperatuur kunt regelen) naar autonome systemen (zoals een thermostaat die gelinkt is aan internet). Daarnaast zien we een ontwikkeling dat het menselijk lichaam als databron wordt gebruikt (Internet of Bodies). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Smartwatch of pacemaker. Hierbij is IoT security een grote uitdaging, omdat een inbreuk directe gevolgen kan hebben voor de gezondheid of zelfs leven en dood van de patiënt. Als laatste zal het niemand zijn ontgaan dat 5G dit jaar een vlucht heeft genomen. Het eerste kwartaal van 2020 liet al een stijging in ons datagebruik van mobiel internet zien van ruim 34,5% ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. 5G biedt hierin de uitkomst voor een snel en stabiel netwerk en wordt daarmee gezien als motor voor IoT, omdat het veel meer apparaten tegelijk met elkaar kan verbinden.

Trendontwikkeling in Internet of Things

Evenals vorig jaar is meer dan 70% van de respondenten ‘redelijk bekend’ met tot ‘expert’ in IoT. Een lichte daling in prioriteit die IT-professionals aan IoT stellen komend jaar zorgt voor een daling van de vierde plek vorig jaar, naar een zesde plek dit jaar. De trend dat IoT wordt gebruikt om ons leven makkelijker, veiliger en prettiger te maken zal zich doorzetten, waardoor IoT steeds meer deel zal uitmaken van ons dagelijks leven. Zo zien we bijvoorbeeld steeds meer infrastructuur toepassingen van IoT, zoals sensoren in wegen die het verkeer beter kunnen regelen. Doordat IoT-sensoren ontzettend veel data verzamelen en delen en IoT security daardoor in gevaar komt, blijft het belangrijk dat deze data enkel toegankelijk is voor geautoriseerde gebruikers. Voer daarom een specifieke risicoanalyse uit met alle stakeholders, alvorens IoT technologie te implementeren.

Trend 7 – Artificial Intelligence

Op plek zeven in de IT trendslijst eindigt dit jaar Artificial Intelligence (AI). De ontwikkeling van AI is de afgelopen jaren zó snel gegaan dat we dingen die wel AI zijn, al bijna niet meer zo zien omdat het inmiddels wordt gezien als standaardtechnologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezichtsherkenning door camera’s of een spamfilter in de mailbox. Bijna 70% van de respondenten geeft aan redelijk tot veel prioriteit te geven aan deze trend komend jaar. De prognose is dan ook dat de wereldwijde investering in AI-systemen 98 miljard dollar zal zijn in 2023, waar dat 47 miljard dollar is in 2020. Opmerkelijk is wel dat slechts 40% van de respondenten aangeeft ‘redelijk bekend’ tot ‘expert’ te zijn in AI.

Wat is Artificial Intelligence?

De term AI is op veel plekken aanwezig en wordt vaak door elkaar gebruikt met Machine Learning en Deep Learning. AI is de verzamelnaam voor technologieën waarbij gebruik wordt gemaakt van intelligentie toegepast door machines. De essentie van Machine Learning, een onderdeel van AI, is dat een machine leert van gebeurtenissen in het verleden, doordat nieuw gegenereerde data extra input is die voor andere beslissingen van de machine kan zorgen. Bij Deep Learning, een specifieke toepassing van Machine Learning, bootsen machines de neurale netwerken van het menselijk brein na.

De technologieën van AI blijven zich doorontwikkelen. Waar Natural Language Processing (NLP) al voor veel gemak zorgde in ons leven (denk aan Google Translate), zal Conversational AI (denk aan Siri) dit naar het volgende level brengen. Deze ontwikkeling kan organisaties helpen de customer service te verbeteren. Verder zien we dat organisaties Software as a Service (SaaS) platforms inzetten om laagdrempelig en veilig met Machine Learning aan de slag te kunnen. Als laatste worden binnen Deep Learning hybride modellen gebruikt, wat zorgt voor een grote toename in accuraatheid van de modellen.

Trendontwikkeling in Artificial Intelligence

De verwachting is dat de toepassingen van op AI gebaseerde technologieën zal verdrievoudigen in 2021. AI kent, naast de bekendere toepassingen zoals Google Maps die aan de hand van algoritmes de beste route naar je werk bepaalt, vele andere toepassingen. Zo zijn er veel AI-assistenten die administratieve taken over kunnen nemen, zoals Cortana (Microsofts AI-assistent) die je meetings en kalender bijhoudt en alerts stuurt waar nodig. Desondanks zien we AI flink dalen in populariteit dit jaar ten opzichte van andere trends, van plek drie in het onderzoek in 2019 naar plek zeven in 2020. Ook geeft minder dan 25% aan veel tot heel veel prioriteit aan AI te zullen geven in het komende jaar, waar dat vorig jaar nog meer dan 40% was. Reden hiervoor is dat hoewel we veel ontwikkelingen zien binnen de technologieën van AI, er mogelijk een shift is in focus: AI levert pas echt waarde op, wanneer de randvoorwaarden op orde zijn. Zo is er een goed fundament met eenduidige, schone, volledige, actuele en goed beveiligde data nodig voor de inzet van AI. Analyseren van en rekenen met data is niet moeilijk, het vinden van die data en ontwikkelen van dat model waarmee de werkelijkheid getrouw wordt weergegeven, is de kunst van AI.

Meer weten?

Heeft dit inzicht u enthousiast gemaakt over ons IT Trendsonderzoek? Zet de notificaties van onze LinkedIn-pagina dan aan. Later deze week onthullen wij welke twee IT trends op plek vijf en vier zijn geëindigd.

Wilt u aan de hand van dit inzicht een verdiepend gesprek hebben met één van onze consultants? Neem dan contact op met Jurriaan Vogel.