Data Science belangrijkste IT trend 2019

Data Science belangrijkste IT trend van 2019
Data science is de belangrijkste IT trend van het jaar. Cyber- & data security en Artificial Intelligence volgen op plek 2 en 3, zo blijkt uit het IT trends onderzoek 2019 van Supply Value

De top acht is als volgt opgebouwd:

  1. Data Science
  2. Cyber en data security
  3. Artificial Intelligence
  4. Internet of things
  5. Blockchain
  6. Robotic Process Automation
  7. Edge Computing
  8. Quantum Computing

Data Science wordt met de meeste prioriteit opgepakt binnen organisaties
Data science wordt door meer dan 50% van de respondenten met veel tot zeer veel prioriteit opgepakt in 2019 en is daarmee de prioriteit binnen de IT. Grotere organisaties zijn hier echter significant meer bekend mee dan de kleinere organisaties in Nederland.

In 2012 bestempelde Harvard Business Review al de data scientist als het meest sexy beroep van de 21e eeuw, maar de data scientist heeft nog een flinke uitdaging om een brug te vormen tussen data science en automatisering om het juiste niveau van analyses te kunnen doen.

De grootste uitdaging waar data scientists nu voor staan, is dat data steeds heterogener wordt en dat er steeds complexere methoden nodig zijn om analyses automatisch en zelfvoorzienend te kunnen laten zijn.

Internet of things brengt digitale, fysieke en biologische informatiestromen samen
Internet of things is de meest bekende trend van de respondenten, waarvan 75% zegt zeer bekend te zijn met de ontwikkelingen.

Ondanks dat het aantal internet of things apparaten exponentieel blijft groeien, wordt er nog met enige achterdocht naar de veiligheid ervan gekeken. Vandaar dat security van data en systemen een belangrijk onderwerp is, en logischerwijs op de tweede plek staat.

Blockchain komt duurzaamheid ten goede door het traceren en automatiseren van digitale processen
Blockchain is weliswaar trend 5 van 2019, maar het wordt al veel toegepast in zowel de private sector als binnen de overheid. De grootste horde voor Blockchain blijkt nu vaak dat het niet goed wordt begrepen of toegepast. Zo is het vaak lastig om fysieke middelen digitaal te volgen, wat het toepassen van Blockchain ook moeilijk maakt. Desalniettemin wordt er een flinke stijging aan investeringen, tot aan 23 miljard dollar, verwacht in 2023 (Statista, 2018).

Download het IT trends 2019 rapport

Meer weten over de IT trends 2019 en de impact op uw organisatie? Download dan nu het volledige rapport.