IT trendsonderzoek – Internet of Things

Sinds 2010 voert Supply Value jaarlijks een onderzoek uit over de belangrijkste trends binnen het inkoopvakgebied. Sinds dit jaar voegen we daar het IT trends onderzoek aan toe. Het doel van dit onderzoek is het ondersteunen van Informatie management en technologie professionals bij het stellen van de belangrijkste prioriteiten en de juiste focus. In deze blog geven we een eerste doorkijk op de vierde trend van het onderzoek: Internet of Things.

Disclaimer: Dit is een samenvatting in het later gepubliceerde Trend onderzoek. Wilt u het volledige trendsonderzoek ontvangen? Laat het ons weten.Internet of things

Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een ‘slim’ horloge om. Dat kan een smartwatch zijn, maar ook pure activity trackers zijn enorm populair. Deze armbanden werken door metingen te doen op je lichaam d.m.v. infrarood, metingen te doen van je beweging door bewegingssensoren, gecombineerd met gps data. Hiermee verzamelt het apparaat data en vertaald deze naar informatie op je telefoonscherm. Hierbij kunnen verschillende apparaten, of dingen met elkaar ‘praten’ doordat ze digitaal met elkaar verbonden zijn. Ook in de zakenwereld zijn dit soort slimme apparaten te herkennen. Denk bijvoorbeeld aan de landbouw, waar door sensoren in de bodem, de grond zo optimaal mogelijk kan worden beplant. Dit zijn duidelijke toepassingen van Internet of Things 

Slechts 26% van de respondenten geeft aan totaal onbekend of slechts enigszins bekend te zijn met deze trend, en daarmee is IoT – samen met Cyber & Data Security – de meest bekende trend uit dit onderzoek. Dat heeft waarschijnlijk gedeeltelijk iets te maken het gebruik van IoT sensoren in vele andere nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals Edge computing. Daarnaast is IoT een breed gebruikt begrip geworden door de vele toepassingen in het dagelijkse moderne leven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de slimme meters voor elektriciteit, water en gas, die veel mensen tegenwoordig in huis hebben.  

Wat is IoT? 

IoT is de verzamelnaam voor semi-intelligente apparaten, die vaak door middel van sensoren kunnen meten, en informatie kunnen communiceren (met elkaar).  Ze kunnen ook op basis van de (in de omringende omgeving) gemeten informatie, min of meer zelfstandig, beslissingen maken.  

Het gaat bij IoT vaak over apparaten die door middel van een ingebouwde (zoals bij een activity tracking horloge) of toegevoegde sensor (zoals een sensor die op een brug is geplaatst), informatie uit de omgeving ophalen. Deze informatie kunnen ze vervolgens doorgeven aan andere apparaten of mensen, maar ze kunnen er ook intelligent mee omgaan, door er zelf op te acteren. Dit acteren gebeurt steeds vaker zonder tussenkomst van een mens. Dit kan omdat er vooraf kaders worden meegegeven aan de things. Denk bijvoorbeeld aan een waterkering die automatisch sluit wanneer het waterpeil tot een bepaald niveau stijgt. Door de sensoren die het waterpeil meet, te combineren met sensoren die de wind en weersverwachting meten, kan er eerder gesignaleerd worden dat een waterkering moet sluiten. Bij dit voorbeeld wordt er waarschijnlijk ook gewerkt met Edge computing om zo snel mogelijk actie te kunnen ondernemen bij bepaalde parameters. Met de sensoren in deze waterkering kan bijvoorbeeld ook de staat ervan worden gemonitord. Hierbij kunnen door tijdig onderhoud, dure reparaties en storingen worden voorkomen.  

Meer weten over Edge Computing?

In onze blog over trend 7 & 8 – Edge Computing en Quantum Computing, bespreken we wat Edge computing precies is, en gaan we uitgebreid in op de mogelijkheden ervan.

Door IoT wordt de wereld dus steeds een stukje slimmer. We weten ook steeds beter hoe we deze nieuwe technologie kunnen inzetten om ons eigen leven makkelijker, veiliger, efficiënter, maar ook gezonder kunnen maken. IoT sensoren zijn tegenwoordig al zo klein dat ze bijvoorbeeld onderdeel worden van medicijnen! Hierdoor worden medicijnen bijvoorbeeld pas actief zodra ze op de juiste plaats in het lichaam zijn, of zodra ze meten dat een klacht optreed.  

Trendontwikkeling 

Ondanks dat IoT sensoren tegenwoordig in bijna ieder type apparaat of ding te vinden zijn, heerst er nog steeds een vorm van achterdocht over de veiligheid ervan. Omdat IoT sensoren zo ontzettend veel data kunnen verzamelen en ook kunnen delen, is het belangrijk dat deze data enkel bij de personen terecht komt waarvan dit de bedoeling is. Ook is er een risico dat IoT sensoren gehackt worden en de controle wordt overgenomen. Als iets namelijk een internetverbinding heeft, is het vindbaar en dus ‘hackbaar’.  

 Als we kijken naar de antwoorden van de respondenten over de business drivers van IoT zien we duidelijk terug dat security een randvoorwaarde is om IoT breed toe te passen. Naast deze randvoorwaarde heerst er vooral veel enthousiasme over de mogelijkheden van IoT. Het wordt gezien als een bepalende trend in de ontwikkeling van vele branches en markten. Dat is ook goed te begrijpen gezien de extreem brede toepassingsmogelijkheden. Met name de toepassingen in het monitoren van de staat van assets om ze onderhoud efficiënter te maken, wordt vaak genoemd. Breder beschouwd worden kostenbesparing, meer inzicht, en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen gezien als de belangrijkste redenen om met IoT aan de slag te gaan. 

Wilt u meer lezen over Internet of Things, en wilt u weten wat de IT professionals die deze trends hebben beoordeeld vinden van deze trends? Download dan hieronder het gehele onderzoeksrapport!

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?