ratio pixel

Senior Inkoopadviseur | Min JenV | IUC | 36 uur | 12 maanden | Den Haag

Bedrijfsprofiel

Inhuur

Functie omschrijving

Het Dienstencentrum is onderdeel van het Bestuursdepartement van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en ondersteunt onder meer op de gebieden veiligheid, drugsbeleid, (jeugd)criminaliteit, wetgeving en handhaving. Het gaat hierbij om het maken van beleid op zowel nationaal als internationaal gebied. Het Bestuursdepartement telt meer dan 2.000 medewerkers en is gevestigd op verschillende locaties in Den Haag.

Het IUC JenV is onderdeel van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering en verzorgt de inkoop en het contractmanagement voor het bestuursdepartement van JenV, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Dienst Terugkeer en Vertrek en Schadefonds Geweldsmisdrijven en voor de categorieën Tolk- en Vertaaldiensten en Software. Het IUC JenV bestaat uit meerdere teams.

Het team:

 • Europees Aaanbesteden voert (Europese) aanbestedingen uit en adviseert rondom (Europese) aanbestedingsregelgeving.
 • Contractmanagement verzorgt het contract- en leveranciersmanagement van JenV- en Rijks brede contracten.
 • Service Punt Inkoop verzorgt de operationele en tactische inkoop.
 • Procesondesteuning verzorgt alle werkzaamheden die naast de de inkoop en het contractmanagement onderdeel zijn van onze dienstverlening.

De categorie Tolk- en Vertaaldiensten is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en houden van voldoende, integere en passende tolk- en vertaaldiensten en overige daaraan gerelateerde specifieke diensten, technieken, systemen en leveringen. De scope van de categorie bestaat op hoofdlijnen uit: tolkdienstverlening, vertaaldienstverlening overige dienstverlening, waaronder Nederlandse gebaren- en schrijftolken. Daarnaast staat de categorie aan de lat om de ontwikkelde systeem goed en volledig te implementeren. Het kader en speelveld waarbinnen de categorie opereert, is complex en dynamisch. Om in control te kunnen blijven, focust de categorie op marktonderzoek, de monitoring van relevante in- en externe ontwikkelingen en leveranciersprestaties, de rechtmatige inkoop van tolk- en vertaaldiensten en de evaluatie van het beleid en haar aanbestedingssystematiek.

Wie zoeken wij?

Je bent enthousiast, proactief en nieuwsgierig. Je wilt van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving waaronder het Tolk- en Vertaaldienstverleningsdossier. Je vindt het leuk om klanten te adviseren over de Europese aanbestedingen Tolk- en Vertaaldienstverlening. Je hebt ervaring met het zelfstandig uitvoeren van ingewikkelde Europese aanbestedingstrajecten. Jij zoekt naar mogelijkheden en denkt vanuit uitdagingen. Je vertaalt opgedane kennis vanuit bestaande wet- en regelgeving en kaders naar een passende inkoopprocedure. Je vindt het interessant om in een politieke omgeving te werken en je bezig te houden met het dossier Tolk- en Vertaaldienstverlening.

De werkzaamheden zijn:

Als Senior Inkoopadviseur Tolk- en Vertaaldienstverlening adviseer je en voer je zelfstandig binnen een projectteam Europese aanbestedingstrajecten uit namens de categorie Tolk- en Vertaaldienstverlening voor het gehele Rijk

Je competenties zijn:

 • Je bent klantgericht, accuraat, kan planmatig werken en goed met deadlines omgaan.
 • Je kan goed luisteren, analyseren en adviseren en weet daarbij een goede mix te vinden tussen formele regels en een pragmatische aanpak.
 • Je bent resultaatgericht en communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Je gaat vaardig om met verschillende belangen.
 • Je vindt het leuk om in een team te werken en je ervaring te delen met je collega’s.

Opleiding en kennis

 • Je hebt ruime ervaring met het uitvoeren van (compexe) Europese aanbestedingen op het gebied van diensten.
 • Ervaring met het uivoeren van Europese aanbestedingen binnen het categoriemanagement Rijk is een pré.

Korte omschrijving

De categorie Tolk- en Vertaaldiensten is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en houden van voldoende, integere en passende tolk- en vertaaldiensten en overige daaraan gerelateerde specifieke diensten, technieken, systemen en leveringen. De scope van de categorie bestaat op hoofdlijnen uit: tolkdienstverlening, vertaaldienstverlening overige dienstverlening, waaronder Nederlandse gebaren- en schrijftolken. Daarnaast staat de categorie aan de lat om de ontwikkelde systeem goed en volledig te implementeren. Het kader en speelveld waarbinnen de categorie opereert, is complex en dynamisch. Om in control te kunnen blijven, focust de categorie op marktonderzoek, de monitoring van relevante in- en externe ontwikkelingen en leveranciersprestaties, de rechtmatige inkoop van tolk- en vertaaldiensten en de evaluatie van het beleid en haar aanbestedingssystematiek.

Wie zoeken wij?

Je bent enthousiast, proactief en nieuwsgierig. Je wilt van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving waaronder het Tolk- en Vertaaldienstverleningsdossier. Je vindt het leuk om klanten te adviseren over de Europese aanbestedingen Tolk- en Vertaaldienstverlening. Je hebt ervaring met het zelfstandig uitvoeren van ingewikkelde Europese aanbestedingstrajecten. Jij zoekt naar mogelijkheden en denkt vanuit uitdagingen. Je vertaalt opgedane kennis vanuit bestaande wet- en regelgeving en kaders naar een passende inkoopprocedure. Je vindt het interessant om in een politieke omgeving te werken en je bezig te houden met het dossier Tolk- en Vertaaldienstverlening.

De werkzaamheden zijn:

Als Senior Inkoopadviseur Tolk- en Vertaaldienstverlening adviseer je en voer je zelfstandig binnen een projectteam Europese aanbestedingstrajecten uit namens de categorie Tolk- en Vertaaldienstverlening voor het gehele Rijk