Innovatie en projectmanagement: 3 aandachtspunten!

Om als organisatie voorop te blijven lopen in de markt is het noodzakelijk je producten en diensten voortdurend te verbeteren. Daarom blijven organisaties continu innoveren en experimenteren. Vaak worden innovatieve ontwikkelingen uitgevoerd in projectvorm. Echter, hoe zo’n project gemanaged wordt kan een grote impact hebben op het succes van het project. De mate van innovativiteit van een project vereist namelijk verschillende managementbenaderingen en hulpmiddelen. Radicale innovatieprojecten hebben bijvoorbeeld een grotere risicofactor, waardoor organisaties vaker de neiging hebben om middelen beschikbaar te stellen voor de minder innovatieve en risicodragende projecten. Er zijn nu eenmaal niet altijd genoeg middelen beschikbaar om elk project uit te voeren. In dit inzicht worden een aantal tips gegeven om ook de radicalere innovatieprojecten te stimuleren. Deze radicale innovaties zijn ten slotte essentieel om je als organisatie te blijven vernieuwen!   

1. Juiste strategie en evaluatie- en beoordelingscriteria

Een juiste strategie en evaluatie- en beoordelingscriteria zijn van belang om verschillende projecten binnen je organisatie succesvol te managen. Hiervoor dient er onderscheid gemaakt te worden tussen projecten op basis van nieuwheid en mate van risico, zodat er ook middelen beschikbaar worden gesteld voor de radicalere en risicodragende projecten. Om voor elk project de juiste middelen beschikbaar te stellen en te beoordelen kan de volgende manier van projecten managen ingezet worden:

Strategic buckets
Om een juiste balans te creëren tussen projecten, kan je gebruik maken van de zogeheten “strategic buckets”, een manier van portfolio management. Dit is een strategische benadering om je beschikbare middelen toe te wijzen aan projecten. Om te gaan werken met strategic buckets voor innovatietrajecten zijn grofweg 6 stappen te nemen:

Een belangrijk voordeel van strategic buckets is de mogelijkheid om de strategie en de bestedingen aan elkaar te koppelen. Beschikbare middelen worden namelijk met behulp van je strategie toegewezen aan projecten. Daarnaast is het mogelijk om verschillende criteria te hanteren voor verschillende projecttypen, zoals projecten voor nieuwe productontwikkeling en productvernieuwing, vanwege de verschillende buckets. Ook kan er bijvoorbeeld een verschil worden gemaakt tussen projecten gericht op de bestaande markten of op nieuwe markten.

2. Samenwerkingen intern en extern

Samenwerkingen met interne collega’s en externe partners zijn belangrijk voor projecten om zo aan de juiste kennis en middelen te komen. Vooral voor grotere innovatieve projecten is het vaak van belang om krachten intern met afdelingen te bundelen, maar ook extern wanneer bepaalde kennis of middelen ontbreken.

Intern
Om interne samenwerkingen te stimuleren is het bouwen van bruggen tussen afdelingen belangrijk. In de praktijk komt het vaak voor dat er niet optimaal wordt samengewerkt en projecten langs elkaar lopen en er dus ook geen kennis wordt gedeeld. Hierdoor kan een project moeizaam verlopen en wordt innovatie belemmerd. Ook komt het niet altijd de efficiëntie ten goede. Om de samenwerking te stimuleren tussen verschillende afdelingen en zodoende innovatieve projecten succesvoller te maken, kan er gewerkt worden met:

  • Een intern innovatieplatform. Op dit platform kunnen ideeën met elkaar worden gedeeld en besproken en de voortgang van projecten gevolgd. Alle medewerkers kunnen actief bijdragen, door bijvoorbeeld ideeën te posten of door te reageren op een idee. De haalbaarheid en potentie van een idee wordt zo besproken en ontstaan er in samenwerking de beste ideeën. Daarnaast wordt samenwerking tussen units, afdelingen en vestigingen gestimuleerd. Via het platform kunnen ideeën top-down (via challenges) of bottom-up gestimuleerd worden.
  • Expertgroepen. Voorbeelden van expertgroepen kunnen zijn: artificial intelligencevirtual reality en blockchain. Mensen met kennis over een van deze onderwerpen kunnen samen een expertgroep vormen en projecten oppakken, naast hun werkzaamheden voor de eigen afdeling. Ze kunnen ook worden ingeschakeld bij lopende projecten, om zo deze specifieke kennis in te brengen. Doordat ze een expertgroep hebben gevormd worden ze makkelijker te vinden voor hun collega’s.    

Extern
Radicale innovatieprojecten kunnen ook gestimuleerd worden door samenwerkingen met andere corporates of startups (bijv. IP-licenties en allianties). Door samen te werken met andere bedrijven kunnen de (intern) ontbrekende complementaire middelen/competenties/kennis worden verkregen, waardoor radicalere innovatieprojecten succesvoller worden. Start-ups hebben potentiële technologische sterktes die bijvoorbeeld een corporate niet heeft. Andersom kunnen coporates bepaalde middelen hebben die start-ups tekortkomen, denk bijvoorbeeld aan financiële middelen, een groot netwerken en naamsbekendheid. Er zijn vele varianten waarop samengewerkt kan worden. Dit loopt van het inkopen (of inhuren) van bepaalde kennis, tot het aangaan van een ‘strategic alliance’, waarbij door meerdere organisaties samen wordt gewerkt aan een, vaak innovatief, project.

In 5 stappen naar een overzichtelijk jaarplan op 1 pagina!

3. Betrekken van eindgebruikers

Innovatie kan ook gestimuleerd worden door je eindgebruiker te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Door je eindgebruiker te betrekken bij het ontwikkelproces wordt de gebruiker meer gestimuleerd om mee te denken over mogelijke verbeteringen en kan zo positief bijdragen aan de ontwikkeling van producten/diensten. Wanneer dit wordt gedaan wordt de waarde van het innovatieve product of dienst verhoogd, wat zal leiden tot nog meer innovatie en klanttevredenheid. Naast betere ideeën en producten, kan een nauwere betrokkenheid van de eindgebruiker ook leiden tot kostenbesparingen en een snellere marktintroductie van je product of dienst. Ook worden klantenbinding en klantenloyaliteit versterkt met als resultaat minder klantverloop en meer herhaalaankopen en merkambassadeurs.

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl