Artikel Inkooptrends België 2015 in VIB Magazine

VIB Magazine voorkantSupply Value heeft net als afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen het inkoopvakgebied voor het komende jaar. Naast analyse van de wereldwijde inkooptrends, heeft Supply Value ook onderzocht wat de inkooptrends in België zijn. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in het VIB Magazine van de Belgische Vereniging van Inkoop en Bedrijfslogistiek (VIB) die als onderzoekspartner aan het Inkooptrends 2015 onderzoek heeft meegewerkt. In dit artikel wordt ingezoomd op de Belgische respondenten aan het Inkooptrends onderzoek en kort verwezen naar de internationale uitkomsten. 

Uit het onderzoek komen specifiek onder de Belgische respondenten de volgende top 3 inkooptrends voor het jaar 2015 naar voren:

Top 3 inkooptrends België 2015:

  1. Meer behoefte aan flexibiliteit
  2. Betere alignment met de business (strategie)
  3. Inkoop dichter bij de business

Top 3 inkooptrends wereldwijd:

  1. Meer aandacht voor ketenoptimalisatie
  2. Meer focus op kostenbesparing
  3. Meer behoefte aan flexibiliteit

Download hieronder het volledige artikel gepubliceerd in het VIB Magazine. De internationale resultaten treft u hier aan.