Inkooptrends 2017

Voor het vijfde jaar op rij heeft Supply Value de belangrijkste trends en prioriteiten binnen het inkoopvakgebied onderzocht. De resultaten van het trendonderzoek kunnen inkoop professionals helpen bij het stellen van prioriteiten en bij het bepalen van focus gebieden voor het aankomende jaar.

Net zoals voorgaande jaren is een online enquête opgesteld om de trends te analyseren. Deze online enquête is, in samenwerking met IFPSM en VIB, internationaal verspreid.  In totaal hebben 189 inkoopprofessionals uit meer dan 20 landen meegewerkt aan ons inkoop trendonderzoek.

In de online enquête vroegen we de respondenten om 29 onderwerpen gerelateerd aan inkoop te scoren op basis van een vijf-punt schaal (waar 1 voor heel weinig focus staat en waar 5 voor heel veel focus staat). De resultaten laten zien dat inkoopprofessionals zich op dit moment focussen op:

  1. Kostenbesparing door de inkoopfunctie
  2. Alignment tussen inkoop en de organisatie en strategie
  3. Total Cost of Ownership.

De grootste focus gebieden voor het komende jaar zijn volgens inkoopprofessionals

  1. Kostenbesparing door de inkoopfunctie
  2. Waardecreatie met de inkoopfunctie
  3. Alignment tussen inkoop en de organisatie en strategie.

Bij elke inkoop trend hebben we in het rapport concrete aanbevelingen geformuleerd.

De enquête is ingevuld door verschillende type respondenten. Bepaalde karakteristieken van de respondenten en hun organisaties kunnen invloed hebben op de trends. In het onderzoek is daarom dit jaar onderzocht hoe de trends verschillen per type respondent. Benoemen bijvoorbeeld respondenten die op strategisch niveau werken andere inkoop trends dan respondenten die op operationeel niveau werken?