Inkooptrends 2015

Supply Value heeft net als afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen het inkoopvakgebied voor het komende jaar. De onderzochte hoofdvraag in dit onderzoek is: ‘Wat zijn de inkooptrends voor 2015’?

Dit keer is het onderzoek niet alleen onder Nederlandse inkoopprofessionals uitgevoerd, maar wereldwijd. Supply Value heeft in samenwerking met diverse internationale brancheorganisaties de enquête aangescherpt met het doel om inkooptrends en –prioriteiten wereldwijd te kunnen meten en vergelijken. De enquête is ook door hen internationaal verspreid onder inkoopprofessionals.

Aan het onderzoek voor 2015 hebben 551 respondenten deelgenomen. 51% van de respondenten is afkomstig uit Europa, 33% uit Noord Amerika en 11% uit Azië. Nederland is het sterkst vertegenwoordigd met 32% van de respondenten, gevolgd door de VS met 30% en België met 11%.

Inkooptrends 2015

In het onderzoek zijn 32 inkooptopics getoetst in hoeverre inkoopprofessionals verwachten dat deze zaken komend jaar een trend worden. De top 3 inkooptrends voor 2015 zijn:

  1. Meer aandacht voor ketenoptimalisatie.
  2. Meer focus op kostenbesparing.
  3. Meer behoefte aan flexibiliteit.

Trend 1: Ketenoptimalisatie

De inkooptrend “meer aandacht voor ketenoptimalisatie” is gestegen van de achtste plaats (score 3.8 op een schaal van 1 tot 5) in 2014 naar de eerste plaats (score 4.15) in 2015. Ketenoptimalisatie wordt in de huidige markt gezien als de manier om verdere verbeteringen te realiseren. Om ketenoptimalisatie te realiseren moeten organisaties beter samenwerken. Organisaties moeten kijken naar de gehele waardeketen en ervoor zorgen dat informatie en kennis binnen de keten optimaal wordt gedeeld.

Trend 2: Kostenbesparing

De inkooptrend “meer focus op kostenbesparing” (nr. 3 in 2014) wordt in 2015 wederom gezien als één van de belangrijkste inkooptrends. Dit jaar is deze trend gestegen naar plaats 2. Veel organisaties zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijfsresultaat verder te verbeteren. Het verhogen van de verkoop wordt steeds moeilijker aangezien de marktgroei in vele markten zeer beperkt is. Hierdoor kijken steeds meer organisaties naar de mogelijkheid om kosten verder te verlagen. Inkoop wordt gezien als de ideale partij om kostenbesparingen te realiseren.

Trend 3: Flexibiliteit

De inkooptrend “meer behoefte aan flexibiliteit” (nr. 1 in 2014) is ook in 2015 een belangrijke trend. Deze trend is echter gedaald naar nummer 3 voor 2015. In de huidige markt willen weinig organisaties volumeverplichtingen aangaan voor een lange periode als gevolg van een grote onzekerheid in de marktvraag. Organisaties zoeken naar mogelijkheden om hun risico te beperken, maar toch levering garanties te kunnen bedingen.

Optimisme 2015

In het onderzoek is de respondenten gevraagd hoe optimistisch zij zijn voor hun inkooporganisatie in 2015. De categorie “zeer optimistisch” is gestegen van 13% in 2013, naar 19% in 2014 en 23% in 2015. Dit laat zien dat bijna een kwart van de inkoopprofessionals zeer optimistisch is over de verwachtingen van 2015.

Het onderzoeksrapport

De inkooptrends en -prioriteiten voor 2015 worden gepresenteerd in dit rapport. Wij geloven dat dit rapport inkoopmanagers ondersteuning biedt bij het stellen van de belangrijkste prioriteiten en bij het bepalen van de juiste focus voor 2015. Wilt u het gehele onderzoeksrapport lezen?

Download hier kosteloos het onderzoeksrapport. Daarin een overzicht van alle inkooptrends, inkoopprioriteiten en aanbevelingen. Een presentatie met de belangrijkste bevindingen, vindt u hier. Een overzicht van de publicaties naar aanleiding van dit onderzoek in diverse journals en online media treft u hier aan.

Download hier: Inkooptrends 2015