Inkoopprestatiemeting

Wilt u weten hoe de inkoopafdeling presteert? Bent u benieuwd hoe uw omgeving de inkoopfunctie beoordeeld? Focust inkoop zich op de juiste prioriteiten? Vraagt u zich af welke kansen belangrijke stakeholders voor u zien? Dan is de 360° inkoopprestatiemeting van Supply Value iets voor uw organisatie!

Wat is de Supply Value 360° Inkoopprestatiemeting?

Met de 360° inkoopprestatiemeting meet u de prestatie van uw inkoopafdeling volgens uw belangrijkste stakeholders. De 360° inkoopprestatiemeting is tot stand gekomen in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en gebaseerd op actuele wetenschappelijke literatuur en praktische inzichten van inkoopmanagers. De prestatiemeeting bestaat uit een web-enabled vragenlijst onder de interne klant, leveranciers, medewerkers van de inkoopafdeling en het management van uw organisatie.

Iedere stakeholder krijgt een op hem/haar toegespitste vragenlijst. Op deze manier worden de inkoopprestaties gemeten aan de hand van een 360° feedbackmodel. Het invullen neemt maximaal 10 minuten van uw stakeholder’s tijd in beslag.

Het figuur hieronder geeft aan uit welke onderdelen de 360° inkoopprestatiemeting bestaat:

360gradeninkoopprestatiemeting

Voordelen van 360° inkoopprestatiemeting:

  • Inzicht in de prestaties van de inkoopafdeling;
  • Concrete aanbevelingen en verbetertips;
  • Inzicht in uw eigen sterke en zwakke punten;
  • Inzicht in uw kansen en bedreigingen;
  • Voordelig door gebruik van standaardvragen;
  • Direct inzetbaar;
  • Gebaseerd op theorie, gevalideerd in praktijk;
  • Toevoegen van organisatiespecifieke onderzoeksgebieden mogelijk;
  • Aan te passen aan uw eigen huisstijl.

Klantbeoordeling over de 360° inkoopprestatiemeting

Voor PGI Nonwovens heeft Supply Value de 360° inkoopprestatiemeting uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de prestaties van inkoop volgens hun belangrijkste stakeholders (Management Team, interne klant en leveranciers).

De uitslag van de inkoopprestatiemeting laat zien of de perspectieven van alle stakeholders gelijk zijn en wat de sterke en zwakke punten van de inkooporganisatie zijn volgens deze stakeholders. Dit heeft geresulteerd in concrete aanbevelingen en inzicht in de kerncompetenties van de inkooporganisatie. Hierna zijn er diverse acties ondernomen om de voorgestelde verbeteringssuggesties verder uit te werken en te implementeren.

Reactie PGI Nonwovens: “In 2008 is de eerste keer een vergelijkbare inkoopprestatiemeting uitgevoerd. Het was goed om te zien dat er in 3 jaar tijd een verbeterslag is doorgevoerd. Uit de 360° meting van Supply Value in 2011 kwamen ook een aantal nieuwe pijnpunten naar voren. We hebben de concrete aanbevelingen opgepakt en we zijn op dit moment nog bezig met de uitvoering hiervan. De 360° inkoopprestatiemeting heeft PGI geholpen zijn inkoopafdeling verder te professionaliseren.”

Bent u geïnteresseerd in de inkoopprestatiemeting of wilt u hier meer over weten? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.