In 5 stappen naar een overzichtelijk jaarplan op 1 pagina!

Staat uw agenda al vol met ”strategische heisessies”, “stip op de horizon” of gewoon met de reminder “jaarplan schrijven”?

Vrijwel elke organisatie schrijft voor de jaarwisseling een plan voor het aankomende jaar, met als bedoeling dat deze plannen voor de organisatie een leidraad vormen en om haar strategische doelstellingen waar te maken. Het opstellen van zo’n plan leidt in veel gevallen echter niet tot het gewenste resultaat, waardoor het plan gedurende het jaar naar de achtergrond verdwijnt en plaatsmaakt voor de waan van de dag. Waar is het mis gegaan?

Was het plan wel goed gecommuniceerd naar alle lagen en afdelingen in de organisatie? Bevatte het plan überhaupt aanknopingspunten voor al deze lagen en afdelingen? Of bleef het te abstract en strategisch? Was het plan te omvangrijk, waardoor het de lezer ontmoedigde? Legde het plan een heldere verbinding van doelstelling, naar aanpak en uiteindelijk naar actie?

Wij merken dat veel bestuurders, directeuren en managers behoefte hebben aan een jaarplan waarin duidelijk zichtbaar is wat het komende jaar gaat gebeuren om de strategische doelstellingen te realiseren. Hierin spelen de volgende aandachtspunten een grote rol:

  • Strategische doelstellingen worden smart gemaakt, worden vertaald naar doelstellingen lager in de organisatie en worden helder gecommuniceerd.
  • Het is zichtbaar welke stappen concreet gezet zullen worden om de organisatiedoelstellingen te bereiken.
  • Er moet een duidelijke koppeling met de begroting zijn.
  • De belangen van stakeholders hebben een expliciete plek in het jaarplan.
  • Het jaarplan is flexibel en kan worden aangepast gedurende het jaar op basis van een dashboard (handelings-KPI’s en een actieplan)

Een manier om aan al deze voorwaarden te voldoen, is aan de hand van de OGSM methode. Wij laten in 5 stappen zien hoe u een overzichtelijk jaarplan opstelt op slechts één pagina.

Objective, Goals, Strategies and Measures (OGSM)
De OGSM-methode (Objective, Goals, Strategies and Measures) maakt het mogelijk om aan de hand van de meerjarenstrategie die door de organisatie is vastgesteld, een jaarplan te schrijven. Dit jaarplan kan bovendien worden doorvertaald naar alle onderliggende niveaus in de organisatie: dit noemen wij cascaderen. Hierdoor draagt elke afdeling met het behalen van haar doelen automatisch bij aan de bovenliggende organisatiedoelstellingen en ziet u, als bestuurder of directeur, in één oogopslag hoe onderliggende afdelingen bijdragen aan het totaal.

Ondanks dat visie en strategie onveranderd blijven, biedt OGSM de mogelijkheid om eenvoudig de prioritering van het jaarplan bij te stellen. Op deze manier kunt u flexibel omgaan met de politiek-bestuurlijke invloeden waar vaak mee omgegaan moet worden.

Wij bieden u de juiste handvatten om OGSM te gebruiken als SMART, actiegerichte en flexibele werkwijze voor het opstellen én uitvoeren van uw jaarplan.

De OGSM methode wordt de afgelopen jaren veel gebruikt in grote organisaties in binnen- en buitenland zoals, P&G, NS, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Endemol en KPN.

Supply Value heeft deze methode bij verschillende organisaties geïntroduceerd waar deze methode ook wel “Veel managementplezier op 1A4” werd genoemd. Wij merken dat met deze methode het gros van de bestuurders wordt voorzien in de eisen die zij stellen aan het maken van een jaarplan.

Wilt u meer weten over hoe OGSM u verder kan helpen bij het opstellen van uw jaarplan? Wilt u een jaarplan opstellen én gedurende het jaar met de hele organisatie uitvoeren? Wilt u de voortgang van uw jaarplan kunnen meten en hier in gestructureerde governance op bijsturen?

Download dan het stappenplan waarmee uw procesbegeleiders morgen aan de slag kunnen of neem contact op met Renée van Poppel, senior consultant: r.poppel@supplyvalue.nl, +316 25 16 86 47.