Performance management

Onze professionals helpen u graag met het implementeren van uw strategie en het realiseren van uw doelstellingen door die strategie concreet en meetbaar te maken, processen te optimaliseren en projectmatig te werken aan verbeteringen, vernieuwingen en innovaties. Ook zorgen we voor draagvlak onder uw medewerkers en ketenpartners zodat uw doelen zo snel mogelijk gerealiseerd worden tegen minimale inspanning en risico. Door onze unieke aanpak gebaseerd op denken,. doen en draagvlak leveren wij duurzaam resultaat.

Strategie executie

Operationaliseren van de strategie

Onze interim managers hebben ruime ervaring in het vak en zijn WO opgeleid. Zij helpen u met het het opstellen en implementeren van uw strategie door deze te vertalen in concrete doelen per business unit, afdeling, team en individu. Hier gebruiken wij onder andere ons Strategy Execution Framework.

Procesinrichting en optimalisatie

Wij leveren business analisten, procesmanagers, lean specialisten, data specialisten en business architecten die u helpen om uw processen te stroomlijnen in lijn met uw doelstellingen waarbij zij gebruik maken van bewezen methoden en technieken en de modernste technologie zoals robotic process automation (RPA), artifical intelligence, slimme dashboards en apps. Wij helpen u met het ontwerpen en inrichten van uw processen in lijn met uw doelstellingen, (continu) verbeteren, vernieuwen en innoveren zodat u tegen minimale kosten, doorlooptijd en risico maximaal resultaat kunt bereiken met de middelen en medewerkers die u heeft. Onze interim managers zijn onder andere opgeleid in LEAN, Six Sigma, Processmining, Datagedreven Verbeteren, Group Model Building.

Organisatie, overleg en rapportage structuur

Onze interim manager richten een wendbare organisatie-, rapportage- en overlegstructuur in waarmee u de taken op een logische manier indeelt en u continu meet of de gewenste resultaten geleverd worden zodat u kunt bijsturen waar dat moet en kunt inspelen op de veranderende wens van de klant.

Wij helpen u met het inrichten van de juiste organisatie en formatie, het schrijven en uitvoeren van strategische personeelsplannen, het inrichten van dashboards, rapportages en overlegstructuren en vergadercoaching.

Portfolio-, programma- en projectmanagement

Strategie realiseren stopt niet bij mooie plannen maar vraagt een programmatische aanpak, zeker op de “change” component. Goed portfolio-, programma- en projectmanagement is dan essentieel.

Verbetering, vernieuwing en innovatie worden over het algemeen op een programmatische manier vormgegeven maar hoe houdt u overzicht en grip op de business case en zorgt u dat uw middelen en medewerkers aan de juiste dingen werken? Hoe doorloopt u de plan-do-check-act cyclus voor uw change agenda op een structurele manier? Wij helpen u met het inrichten en uitvoeren van portfolio-, programma- en projectmanagement.

Wij werken zowel op basis van waterval methoden zoals PRINCE2, MSP, PMW, PMBOK (IPMA) als op basis van meer agile methoden zoals SAFe, SCRUM, RUP, DSDM.

Verandermanagement

Het goed managen van de verandering is van essentieel belang voor het behalen van uw business doelstellingen. Mensen maken het verschil, dat geldt in vrijwel alle organisaties waar wij komen. Door een gedegen stakeholderanalyse en concreet veranderplan stellen wij u in staat om uw medewerkers en partners op een gestructureerde manier mee te nemen in verbeter-, vernieuwing- en innovatieprojecten. Hierdoor stimuleert u de verandering en voorkomt u onnodige weerstand bij het opstellen, uitdragen en realiseren van uw strategie. Of het nu gaat om uw leveranciers, management, medewerkers, de OR, vakbonden of aandeelhouders, wij helpen u graag met het opzetten van een passende veranderstrategie. Daarbij maken wij gebruik van 20 jaar ervaring in het vak en praktische modellen zoals ADKAR, Kotter, Lewin, kleuren theorie en ons eigen Change Management Framework.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?