Categoriemanager

Zoekt u naar een methode om producten zo slim en efficiënt mogelijk in te kopen? Wilt u uw inkoop verder professionaliseren? Nieuwe inkoopstrategieën ontwikkelen per inkoopcategorie? Of wilt u meer rendement halen uit uw inkoopactiviteiten? Dan is het inrichten van categoriemanagement iets voor uw organisatie. Onze categoriemanagers kunnen u hierbij helpen!

Onze aanpak

Wij helpen u met het analyseren van de markt, de vraag van de interne klant en de mogelijkheden om kosten te besparen en waarde te creëren. Samen met u ontwikkelen we een categorie-indeling en een stappenplan waarmee u besparingen kunt realiseren. Afhankelijk van uw behoefte kan Supply Value uw organisatie helpen door het geven van advies, begeleiden van de uitvoering, opleiden van uw medewerkers of het uitvoeren van het gehele traject.

Bij de inrichting van categoriemanagement houden we rekening met de omvang, doelstellingen, beschikbare capaciteit en kennis van uw organisatie. Tijdens de uitvoeren maken we gebruik van diverse methodes en technieken zoals: Lean, Kraljic portfolio analyse, Spend analyse, verandermanagement, gestandaardiseerde interviews, confronterende workshops, simulaties en demo’s. Hierdoor garanderen wij optimaal resultaat. Afhankelijk van de opdracht en omgeving varieert de duur van de opdracht van enkele dagen tot enkele maanden. Na afloop wordt het gehele traject geëvalueerd en wordt er gekeken of de verwachtingen zijn uitgekomen.

Voordelen categoriemanagement

Categoriemanagement kan voor uw organisatie veel voordeel opleveren, hieronder een kort overzicht van de belangrijkste voordelen:

 • Betere inkooppositie op de markt

  door vraagbundeling

 • Opbouw van marktkennis en expertise

  door specialisatie

 • Meer strategische mogelijkheden

  tot samenwerking met leveranciers

 • Duidelijker gezicht van inkoop

  binnen uw organisatie

 • Minder administratieve handelingen


 • Meer inzicht in de uitgaven

  van uw organisatie

Onze categoriemanagers

Wij hebben ervaren categoriemanagers die uw organisatie graag helpen bij het optimaal inrichten, uitvoeren en/of verbeteren van categoriemanagement. Daarbij maken we gebruik van onze kennis en ervaring van inkoop, verandermanagement en organisatie-inrichting.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.